NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Vicevi o policajcima 1

Vicevi o policajcima

Vicevi o policajcima 1

<p>

<span class="txt1">S kim ste se sudarili? - upita policajac voza&#269;a.<br />

Nemam pojma s kim, pobjegao je, onuda ... niz provaliju.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Pitao policajac kolegu:<br />

Kako se stvara sneg?<br />

A drugi &#263;e:<br />

Pa mrve oblake.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Pri&#269;aju dva pandura...<br />

Neki dan sam kupio &#269;etku za WC.<br />

I kakva je?<br />

Ma &scaron;ta znam... nekako sam bio navikao na toalet papir.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Tip bi da ska&#269;e sa mosta, a pandur ga odgovara:<br />

&#268;ekaj, stani, ima&scaron; ženu koja te voli<br />

Serem se na ženu!<br />

Ali ima&scaron; i decu...<br />

Serem ti se i na decu!<br />

Ali eto, samo &scaron;to nije prole&#263;e, sad &#263;e sve da procveta<br />

Serem ti se na prole&#263;e, imam polensku kijavicu<br />

A fudbal? Partizan &#263;e da bude prvak!<br />

E serem ti se posebno na Partizan!<br />

Pa ska&#269;i onda, jeb*ala te tvoja Zvezda!</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Za&scaron;to policajci nose kacigu?<br />

Da im ni&scaron;ta ne padne na pamet.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Razgovaraju ministri policije Njema&#269;ke, Amerike i Hrvatske. Kaže njema&#269;ki ministar:<br />

&quot;Na&scaron;a policija svako kriminalno djelo ili zlo&#269;in razrije&scaron;i i otkrije po&#269;inioca najkasnije za tjedan dana!&quot;<br />

Amerikanac kaže:<br />

&quot;Na&scaron; FBI to napravi jo&scaron; brže, za maximalno 3 dana!&quot;<br />

Na to &#263;e hrvatski ministar:<br />

&quot;A na&scaron;a policija je toliko efikasna da sudjeluje ve&#263; u samom &#269;injenju kriminalnog djela!&quot;</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Policajac zaustavi voza&#269;a : &quot;Psa ne smijete voziti na prednjem sjedi&scaron;tu!!!!&quot;<br />

Voza&#269;: &quot;Ali to je pli&scaron;ani pas......&quot;<br />

Policajac: &quot;Pasmina nije važna.....&quot;</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Sprovode&#263;i anketu novinar prolaznicima postavlja isto pitanje:<br />

&quot;Da li je po&scaron;tenje put u bolje sutra?&quot;<br />

Prvi anketirani odgovara:<br />

&quot;Aha.&quot;<br />

Drugi:<br />

&quot;Bezbeli.&quot;<br />

Tre&#263;i:<br />

&quot;Jeste.&quot;<br />

Policajac odgovara:<br />

&quot;Da.&quot;<br />

Novinar upita policajca:<br />

&quot;Oprostite, samo trenutak. Kako to da ljudi na isto pitanje daju razli&#269;ite odgovore: aha, bezbeli, jeste, a vi ste rekli da?&quot;<br />

Policajac:<br />

&quot;E, ovako! Onaj koji je rekao aha ima zavr&scaron;enu osnovnu &scaron;kolu. Ko kaže bezbeli<br />

ima srednju &scaron;kolu, a ko kaže jeste taj ima vi&scaron;u &scaron;kolu...&quot;<br />

&quot;Vi ste sigurno zavr&scaron;ili fakultet!?&quot;<br />

Policajac:<br />

&quot;Aha!&quot;</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Pobila se dva tipa na ulici. Usred tu&#269;e nai&#273;e policajac i razdvoji ih.<br />

Kako se zovete?<br />

Zoran Petrovi&#263;! - kaže prvi.<br />

Zoran Mihajlovi&#263;! - kaže drugi.<br />

Sram vas bilo, bra&#263;a pa se bijete!</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Dolazi pet pandura ispred kioska i jedan pita prodava&#269;icu: Jel iza&scaron;ao Zagor? <br />

Ne.<br />

Momci, opkoljavajte!!</span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<hr />

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span class="txt1">Sjedi policajac u kancelariji i neko kuca:<br />

Ko je?<br />

Ja!<br />

Ja!? Nemogu&#263;e!</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Zaustavi policajac voza&#269;a, te mu kaže:<br />

Jel&#39; znate da ne smijete psa voziti na prednjem sjedalu?<br />

Ali to je pli&scaron;ani pas! - odgovara voza&#269;.<br />

Pasmina nije bitna.<br />

<br />

</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Pandur zaustavio &#269;oveka koji je vozio 200 km/h...<br />

&#268;ove&#269;e, petak je, ve&#263; mi je pun k.... tebe i takvih kao &scaron;to si ti, ako mi kaže&scaron; dobar razlog za ovu jurnjavu, pusti&#263;u te a ako ne...<br />

Ma &#269;uj, u srjedu mi je žena pobegla s policajcem, pa sam mislio da me juri&scaron; da mi je vrati&scaron;.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">I&scaron;li Francuski, Nemacki i Srpski policajci na safari. Iz dosade rije&scaron;e da naprave takmi&#263;enje: Pobje&#273;uje onaj tim koji prvi dovede žirafu. Prvi po&scaron;li Francuzi, traže i vra&#263;aju se za deset minuta, dovode žirafu. Nemci se vra&#263;aju posle 5 minuta i dovode žirafu. Odu Srbi. Nema ih 5, 10, 15, 20 minuta... Dolaze oni i vode krvavog nosoroga. Kaže Francuz:<br />

&quot;Nije vam to žirafa.&quot;<br />

Srbin:<br />

&quot;Pitaje je.&quot;<br />

Nosorog:<br />

&quot;ŽIRAFA SAM ! PRIZNAJEM !</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Dobro, kako ste pretpostavili da je privedeni bio pijan? - pita sudija policajca.<br />

Stajao je na sred puta.<br />

I, &scaron;ta je tu sumnjivo?<br />

Poku&scaron;avao je da podigne belu traku.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Zaustavio policajac voza&#269;a koji je u naseljenom mestu vozio 80 km/h.<br />

Policajac:&quot;Vozili ste 80km/h a dozvoljeno je 50km/h, za svakih 10 km/h 100 KM kazne, zna&#269;i va&scaron;a kazna je 300 KM.&quot;<br />

Voza&#269;: &quot;Ali ja poznajem va&scaron;eg na&#269;elnika.&quot;<br />

&quot;U redu je to ali 300 KM!&quot;<br />

&quot;Alie ja sam dobar prijatelj sa na&#269;elnikom!&quot;<br />

&quot;Cenim ja to ali 300 KM?&quot;<br />

&quot;Ali mi smo ku&#263;ni prijatelji!&quot;<br />

&quot;Pa pozovite ga!&quot;<br />

Voza&#269; zove na&#269;elnika na mobilni i sa druge strane mu govorni automat kaže da pretplatnik nije trenutno dostupan.<br />

Policajac:&quot;I &scaron;ta &#263;emo sada:&quot;pomo&#263; prijatelja ste iskoristili, publike kao &scaron;to vidite nema, ostaje nam 50:50!&quot;</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Policajac Steva se vratio sa smene pa ga komandir pita kako je bilo.<br />

&Scaron;efe, sveo u redu, osim &scaron;to me je napastovala jedna kurva.<br />

Stevo, ja se nadam da si ti nju ignorisao...<br />

Jesam, &scaron;efe, tri puta!</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Pretr&#269;avaju dva klinca preko ulice kad ih zaustavi policajac.<br />

&quot;Znate li vi da ulicu trebate prelaziti pod pravim kutem od 100&deg;?&quot; kaže policajac.<br />

&quot;Ali stri&#269;ek, pravi kut ima 90&deg;.&quot; kaže jedan klinac.<br />

Nato se policajac zamisli pa kaže:&quot;Da, da ono voda vrije pod kutem od 100&deg;.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Dvoje policajaca i&scaron;lo uvek kod jednog burekdžije da doruk&#263;uju. Jednog dana vidi &#269;ovek da nema drugog cajkana pa pita prvog &scaron;ta je sa kolegom. Ovaj kaže da mu je kolega ju&#263;er bio kod zubara zbog zubobolje i da mu je zubar reko da jede sa druge strane.<br />

&quot;Pa&quot;, pita burekdžija: &quot;gde je on sada?&quot;<br />

&quot;Pa eno ga na drugoj strani ulice, jede tamo...&quot;</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Pro&#273;e voza&#269;ica kroz crveno i zaustavi je policajac. On re&#269;e:<br />

&quot;Gospo&#273;o pro&scaron;li ste kroz crveno.&quot;<br />

A žena:<br />

&quot;Ali ja sam daltonist.&quot;<br />

&quot;Ne brinite, kažnjavam ja i strance.&quot;</span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<hr />

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span class="txt1">Komparacija pridjeva &quot;lijep&quot; na crnogorskom:<br />

Lijep<br />

Ljep&scaron;i<br />

A vi&#273;u mene!</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Kako policajac vr&scaron;i veliku nuždu?<br />

Iza&#273;i ne&#263;u ti ni&scaron;ta.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Pi&scaron;aju dva policajca u nekom žbunju. Kad su ga otresli i<br />

krenuli nazad u kola jedan sav upi&scaron;an. Ovaj drugi ga pogleda<br />

i kaže:&quot;Je*o te, opet si se držao za pendrek!&quot; .</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Ide policajac ulicom i ugleda narkomana kako krije džoint, oduzme mu džoint i upita ga:<br />

A, je li, kako se vi, majke ti, ovim bodete?</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Takmi&#263;e se CIA, KGB, i na&scaron;i panduri ko &#263;e prvi da uhvati žirafu.<br />

CIA uhvati za 10 sekundi,<br />

KGB za 9,<br />

a na&scaron;i uhvate za 5 sekundi, ali slona.<br />

Ali to nije žirafa žale se drugi !<br />

Tek &#263;e jedan od na&scaron;ih:<br />

Hajde sad, kaži ljepo drugovima &scaron;ta si ti?<br />

Ja sam žirafa, ja sam žirafa, samo nemojte vi&scaron;e da me bijete!- odgovara slon.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Do&scaron;ao pripadnik MUP-a, kod doktora interniste na pregled, spopala ga neka bolest. Doktor ga pregleda, napi&scaron;e nalaz sa dijagnozom i terapijom, te skontav&scaron;i da je ne&scaron;to slab sa vremenom, re&#263;e policajcu:<br />

&quot;Evo ti ovi pazni recepti, pa ako ti nije problem daj ih sestri da ih popuni...&quot;<br />

Iza&#273;e policajac, a doktor po svome... Sutradan isti policajac ulazi u kancelariju, mnogo gori zdravstveno-nego ju&#263;e, sav skru&scaron;en izgovara:<br />

&quot;Može li ovo ikako druga&#269;ije doktore, moja sestra je u Biha&#263;u...&quot; </span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Policajac se iz no&#263;ne smene vra&#263;a u 2h umesto u 6h. Polako se skine i uvu&#269;e u krevet. Žena nije spavala...<br />

Dragi, imam glavobolju, nisam spavala celu no&#263;. Da li bi bio tako dobar da skokne&scaron; do apoteke na uglu i kupi&scaron; aspirin?<br />

Naravno, draga, kaže policajac, ustane, obu&#269;e se pipaju&#263;i i krene ka apoteci...<br />

Kada je u&scaron;ao u apoteku, apotekar ga &#269;udno gleda:<br />

Jeste li to vi Zoki, policajac iz kom&scaron;iluka?<br />

Jeste, ja sam.<br />

Pa &scaron;to ste danas u vatrogasnoj uniformi?</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Dolazi frajer u policijsku stanicu i po&#269;inje na sav glas govoriti kako su policajci glupi. Skupili se svi prisutni policajci oko njega i jedan od njih re&#269;e da to nije ta&#269;no.<br />

&quot;E jest i ja &#263;u vam to dokazati tako &scaron;to &#263;u vam postavljati pitanja a vi &#263;e te odgovarati&quot;, re&#269;e &#269;ova.<br />

I tako po&#269;e ispitivanje.<br />

&quot;&Scaron;ta je to malo crveno na drvetu?&quot;, pita on.<br />

Drotovi se onako zbunjeno pogleda&scaron;e ali niko da da odgovor.<br />

&quot;Pa to vam je tre&scaron;nja&quot;, sa smijehom ce posjetioc.<br />

&quot;Daj &scaron;ta lak&scaron;e&quot; u glas reko&scaron;e drotovi.<br />

&quot;Ok. &Scaron;ta je to dvoje malo crveno na drvetu?&quot;<br />

Drotovi se opet zbunjeno pogleda&scaron;e ali opet niko ne zna odgovor.<br />

&quot;Pa to su vam dvije tre&scaron;nje.&quot;<br />

&quot;Daj &scaron;ta lak&scaron;e&quot;, opet drotovi.<br />

&quot;Evo ne&scaron;to skroz lagano. Koja životinja vu&#269;e konjska kola?&quot;<br />

Ti&scaron;ina kad neko iz grupe:<br />

&quot;Da nisu tri tre&scaron;nje?&quot;</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Dva policajca promatraju promet. Jedan kaže drugome: Je li vidi&scaron; onog fi&#263;u<br />

tamo. Ovaj kaže vidim. Ja &#263;u kupiti istu takvu žutu ladu.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Dva BiH policajca stoje iznad provalije i jedan od njih re&#263;e:<br />

&quot;Je&#39;l zna&scaron; ba da se odavde jedna ženska bacila u ambijent.&quot;<br />

&quot;Je&#39;l iz melanholije.&quot;<br />

&quot;Jok ba, iz Gornjeg Vakufa!&quot;</span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<hr />

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span class="txt1">Re&scaron;ava policajac ukr&scaron;tenicu i tamo pi&scaron;e: Vidi sliku.<br />

A policajac upi&scaron;e:<br />

&ldquo;V I D I M&rdquo;</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Jede pandur bananu na ulici i prilazi mu klinac:<br />

&#262;iko, &#263;iko, daj mi jedan griz!<br />

Beži, budalo jedna, nije ovo griz, ovo je banana!</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Do&scaron;ao policajac na posao,a jedna mu cipela crna jedna bijela. &Scaron;ef na njega po&#263;ne galamiti:&quot; Kvari&scaron; ugled policije, i onako uvjek kažu da smo glupi, idi ku&#263;i i zamjeni cipele&quot;. Ode policajac ku&#263;i i vra&#263;a se nakon nekog vremena i podnosi raport &scaron;efu: &Scaron;efe imam problem,i kod ku&#263;e su mi nepar,jedna crna jedna bijela !!!</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Dva policajca i vu&#269;jak ispred njih u patroli. Jedan od policajaca se stalno ne&scaron;to saginje i gleda psa u dupe.<br />

Ama &scaron;ta stalno gleda&scaron; u psa? Pita ga ovaj drugi.<br />

Ma, jedan klinac ide iza nas i stalno vi&#263;e: &quot;.. vidi psa sa dva &scaron;upka&quot; a ja vidim samo jedan.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">&Scaron;to se dogodi kad policajac proguta komarca? <br />

Vi&scaron;e pameti u stomaku nego u glavi...</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Za&scaron;to se policajac nikad ne kupa? Zato &scaron;to &#269;eka da se upali zeleno svijetlo na boljeru.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Kako se zove policajac koji nosi pendrek?<br />

<br />

Vucibatina.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Zaustavlja &#269;ovjek policajca na ulici i pita ga: Iiiiizviinite, ggggdje jeee &scaron;&scaron;&scaron;&scaron;&scaron;&scaron;kola za mmmucanje? A pandur &#263;e: &Scaron;to &#263;e ti &scaron;kola, super muca&scaron;!</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Policajac zaustavlja plavu&scaron;u.<br />

<br />

- Ne rade vam svjetla. Morat &#263;u vam naplatiti 40 KM.<br />

- Super, za istu stvar u servisu su mi htjeli uzeti 100 KM!</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Ulazi starica u tramvaj i zamoli mladi&#263;a koji sjedi da joj ustupi mjesto.<br />

- Pu&scaron;i ku*ac stara! - odgovara mladi&#263;.<br />

Na to se prodere policajac koji je stajao u blizini:<br />

- Paz&acute; da ti ja neb&acute; popu&scaron;io!</span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<hr />

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span class="txt1">Dva policajca se voze u &#269;amcu na jezeru. Jedan primijeti da voda ulazi u &#269;amac i traži od drugog da dovesla do obale da se ne utope. A drugi mu kaže:<br />

- Glupane, u tako plitkom &#269;amcu ne možemo se utopiti!</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Ulazi policajac u trgovinu i pita:<br />

- Je l&#39; imate margarin?<br />

- Imamo &quot;Dobro jutro.&quot;<br />

- Dobro jutro, je l&#39; imate margarin?</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Do&scaron;li doktor i policajac na uvi&#273;aj nesre&#263;e gdje je bilo dosta povrije&#273;enih, te ih doktor pregledava:<br />

- Ovaj mrtav, ovaj mrtav, ovaj...<br />

Odjednom se jedan malo podigne i kaže:<br />

- Eeeejjj, ja sam živ!!<br />

Na to ga policajac odalami pendrekom po glavi:<br />

- Ma &scaron;ta ti zna&scaron; bolje od doktora!</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Policajac zaustavlja Muju u automobilu.<br />

- Pro&scaron;li ste kroz crveno! To &#263;e vas ko&scaron;tati 1000 kuna.<br />

- Oprostite, ali ja sam daltonista, kaže Mujo<br />

- Nema veze. I za strance vrijede isti propisi!</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Zaustavlja &#269;ovjek policajca na ulici i pita ga:<br />

- Iiiiizviinite, ggggdjjje ssse ooovde nnnnalazi &scaron;&scaron;&scaron;&scaron;&scaron;&scaron;kola za mmmucanje?<br />

A policajac &#263;e:<br />

- &Scaron;to &#263;e ti &scaron;kola, super muca&scaron;!</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Idu dvojica policajaca i nai&#273;u na tri bombe. Prvi kaže:<br />

- Hajde, uzmimo ih pa da ih odnesemo komandiru!<br />

- A &scaron;to ako jedna eksplodira!?<br />

- Pa, onda &#263;emo re&#263;i da smo na&scaron;li samo dvije.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Za&scaron;to policajci imaju brojeve na zna&#269;kama.<br />

- Pa kad ih neko kresne da znaju na koji žiro ra&#269;un da uplate.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Dva pandura pri&#269;aju i jedan kaže drugom:<br />

- Jesi li &#269;uo da na Marksu ima ljudi?<br />

- Kako si glup - re&#269;e drugi - ne kaže se Marks nego Mars, a da ima ljudi to je samo hipotenuza.</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">&Scaron;ta pandur radi kada dobije na lutriji?<br />

- Kupi raskrsnicu pa radi privatno...<br />

</span><br />

&nbsp;</p>

<hr noshade="noshade" size="1" />

<p>

<br />

<span class="txt1">Pandur poslao ženu i djecu na more i poslije nedjelju dana im se pridružuje. Do&#273;e u hotel i navali na ženu.<br />

- Ali dragi, djeca su u sobi do nas, ne možemo to ovdje raditi.<br />

- U pravu si, idemo na plažu.<br />

Poslije pola sata, na pustoj plaži u sumrak, po&#269;nu strastveno voditi ljubav. Dok su u ljubavnom zanosu, kraj njih se stvori pandur:<br />

- Sram vas bilo, brzo se obla&#269;ite, ne rade se te stvari na javnom mjestu!<br />

- Uuh, izvinite - re&#269;e muž - ovo je bio trenutak slabosti, nismo se vidjeli cjelu nedjelju. Znate, i ja sam policajac i bilo bi nezgodno da mi naplatite kaznu.<br />

- U redu, vi ste kolega i vas &#263;u pustiti, ali ovu kurvu hvatam ve&#263; tre&#263;i put ove nedjelje i kazna joj ovaj put ne gine!</span></p>

<p>

&nbsp;</p>

Podeli na Facebook-u

ključne reči: vicevi vicevi o policajcima vicevi policajci vicevi policija vicevi milicija vicevi milicajci