NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Deciji biseri 2

Kako deca objašnjavaju neke stvari i odgovaraju na pitanjad

Deciji biseri 2

<p>

<img alt="" src="http://content.beomedia.com/media/images/smiling kid.jpg" style="width: 452px; height: 302px;" /></p>

<p>

Pogodili smo loptom kom&scaron;ijinu ženu. Sad nam je kom&scaron;ija glavni sponzor.<br />

<br />

Na&scaron;oj kom&scaron;inici mama gleda u &scaron;olju, a tata u noge!<br />

<br />

<br />

Tata je odrastao na selu. On je kravu video uživo!<br />

<br />

<br />

Ja se ne sva&#273;am s roditeljima. Nisu moj nivo.<br />

Kad se mama posva&#273;ala s tatom, prvi put sam video lete&#263;e tanjire.<br />

<br />

<br />

Crvi ne grizu jer imaju rep i napred i nazad.<br />

<br />

<br />

Prole&#263;e je prvo godi&scaron;nje doba.<br />

<br />

<br />

U prole&#263;e koko&scaron;ke nose jaja, a seljaci krompir.<br />

<br />

<br />

U Francuskoj su nekad pogubljenja kriminalaca izvodili želatinom.<br />

<br />

<br />

&#268;ak i de&#269;aci imaju da kažu ne&scaron;to zanimljivo ako ih dovoljno dugo slu&scaron;a&scaron;.<br />

<br />

<br />

Za devoj&#269;ice je bolje da se ne udaju, ali de&#269;acima treba neko ko &#263;e da &#269;isti.<br />

<br />

<br />

Severni pol se okre&#263;e u suprotnom pravcu od južnog.<br />

<br />

<br />

Umetni&#269;ka kliza&#269;ica je izvela svoju piruetu, a pri tom su joj vlastiti vetrovi digli suknjicu.<br />

<br />

<br />

Moja tetka je imala tako jake bolove u zglobovima, da je ruke mogla dignuti samo malo iznad glave.<br />

&nbsp;I sa nogama je imala isto takve probleme.<br />

<br />

<br />

Kad su ljudi prestali biti majmuni, postali su Egip&#269;ani.<br />

<br />

<br />

&Scaron;TA JE TO LJUBAV ?<br />

<br />

&bull; Ljubav je kad ti drnda srce!<br />

<br />

<br />

KAKO SE ZOVU LJUDI &Scaron;TO ŽIVE NA SELU ?<br />

<br />

&bull; Seoci.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

KAKO SE ZOVE &#268;OVEK KOJI RADI NA PUMPI ?<br />

<br />

&bull; Benzioner.<br />

<br />

<br />

KAKO IZGLEDA NEKO KO SE ZALJUBI ?<br />

<br />

&bull; Pa mora&scaron; da se naparfimi&scaron;e&scaron;, da se obrije&scaron;, da uzima&scaron; žilet i napravi&scaron; ovako kosu kao jež, da izgleda&scaron; kao frajer i da ima&scaron; zlatan zub!<br />

<br />

<br />

DA LI VOLI&Scaron; ŽIVOTINJE ?<br />

<br />

&bull; Naravno da volim&hellip;pile, prase. Krilce od pileta mi se najvi&scaron;e svi&#273;a!<br />

<br />

<br />

&Scaron;TA RADI MATI&#268;AR ?<br />

<br />

&bull; U&#269;i decu matematici.<br />

&bull; Mati&#269;ar je kao neki &#269;ovek &scaron;to ispituje mlade.<br />

<br />

<br />

&Scaron;TA JE TO STJUARDESA ?<br />

<br />

&bull; Stjuardesa služi ljude u avionu da ne bi oboleli od gladi.<br />

&bull; Ona u avionu daje ljudima doru&#269;ak i ru&#269;ak<br />

<br />

<br />

A ZA&Scaron;TO IMA DAJE?<br />

<br />

&bull; Pa, zato &scaron;to niko nije poneo.<br />

<br />

<br />

&Scaron;TA JE DROGA ?<br />

<br />

&bull; Moj deda se drogira. On je dijaboli&#269;ar i svaki dan daje sebi drogu iz &scaron;prica.&Scaron;TA JE AEROBIK ?<br />

<br />

&bull; To je sto&#269;ni aerodrom.<br />

&bull; Kada tr&#269;i&scaron; uz muziku, a nisi balerina.<br />

&bull; Da bi dobio aerobik mora&scaron; biti jako debeo.<br />

&bull; U to veruju samo ružne tete.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

DECA O BRAKU<br />

<br />

&bull; Kad se odlu&#269;uje kad treba stupiti u brak?<br />

<br />

Prvo mora&scaron; da nade&scaron; nekog ko voli iste stvari kao i ti. Ako na primer ti voli&scaron; fudbal onda i njoj mora da se svida to da ti voli&scaron; fudbal i onda da donosi cips i pivo.<br />

Ti u stvari ne odlucuje&scaron; sam kad treba da stupi&scaron; u brak. Bog to odlucuje davno unapred i ti onda na kraju vidi&scaron; &scaron;ta ti se dogodilo.<br />

<br />

&bull; Koje su prave godine za brak?<br />

<br />

Najbolje godine su 23 jer onda poznaje&scaron; svog muža najmanje 10 godina.<br />

Ne postoje najbolje godine za brak - mora&scaron; stvarno da bude&scaron; dovoljno glup da bi se oženio.<br />

<br />

&Scaron;ta tvoji roditelji imaju zajedni&#269;ko?<br />

<br />

Paaa&hellip; oboje ne žele da imaju jo&scaron; dece.<br />

<br />

&Scaron;ta se radi u izlasku sa devojkom / momkom?<br />

<br />

Izlasci su tu da bi se zabavljali i ljudi bi trebali da iskoriste priliku da se bolje upoznaju.<br />

Kod prvog izlaska se pri&#269;aju interesantne laži tako da su onda zainteresovani i za drugi izlazak.<br />

<br />

&Scaron;ta bi ti radio kad bi tvoj prvi izlazak skroz lo&scaron;e pro&scaron;ao?<br />

<br />

Ja bih oti&scaron;ao kuci i pretvarao se da sam mrtav. Onda bih nazvao novine telefonom i rekao da mi naprave umrlicu.<br />

<br />

Kada sme da se poljubi neko?<br />

<br />

Kada je bogat i ima puno para.<br />

Kada poljubi&scaron; neku devojku onda mora&scaron; da se njome oženi&scaron; i da ima&scaron; decu sa njom. Tako ti je to!<br />

<br />

Da li je bolje biti oženjen ili ne?<br />

<br />

Ja ne znam &scaron;ta je bolje, ali ja nikad ne bih vodio ljubav sa mojom ženom. Ja ne želim da ona postane debela.<br />

Za devojcice je bolje da se ne udaju, ali de&#269;acima treba neko ko &#263;e da &#269;isti.<br />

<br />

&Scaron;ta treba da se uradi da bi brak bio uspe&scaron;an?<br />

<br />

Muž treba uvek da kaže ženi da je lepa, pa &#269;ak i ako ona izgleda kao autobus!<br />

<br />

<br />

KO JE BIO IVO ANDRI&#262;?<br />

<br />

On je bio zidar i napravio je najve&#263;i most na Drini, al mu nisu platili.<br />

On je pisao o jednoj Jeleni, koju je izgubio pa je tražio po kamenju.<br />

On je izmislio saobra&#263;ajne znakove.<br />

Imao je puno knjiga i &scaron;e&scaron;ira.<br />

Svi imaju samo jedan spomenik, a on ih ima mnogo.<br />

To je mamina prva velika ljubav i kad se udala za tatu o njemu puno pri&#269;a, a tati svejedno.<br />

<br />

<br />

&Scaron;TA NAJRADIJE JEDE&Scaron;?<br />

<br />

Volim sve a najvi&scaron;e pasulj sa dokolenicom.<br />

Volim i slatko od &scaron;ljivovice.<br />

Meso od pileta sa dr&scaron;kicom.<br />

Najsladje jedem kupusa od salate.<br />

&Scaron;ta drugo nego kuvano jaje na oko.<br />

Najvi&scaron;e volim da ne jedem. A kad moram kažem da nisam gladan, da me boli srce ili uvo i da imam krajnike u stomaku.<br />

Volim džigericu i druge unutra&scaron;njice.<br />

<br />

<br />

&Scaron;TA JE KARAKTER?<br />

<br />

To je sport. Moj brat je karakterista.<br />

To sam video u zoolo&scaron;kom vrtu. Ima rogove, ali nema rep.<br />

<br />

<br />

&Scaron;TA JE SLOBODA?<br />

<br />

Sloboda je kad pitam mamu smem li da uzmem &#269;okoladu a ona kaže: Uzmi slobodno!<br />

<br />

<br />

&Scaron;TA JE BUJICA ?<br />

&nbsp;<br />

Bujica je jedna životinja &scaron;to živi u džemperu.<br />

Jedna olovka &scaron;to pi&scaron;e zelenu bujicu.<br />

Bujica je reka od buva.<br />

<br />

<br />

&Scaron;TA JE VOJNIK ?<br />

<br />

Vojnik je živo bi&#263;e koje je u vojsci.<br />

Vojnik je zato da vi&#269;e razumem i da ga &scaron;i&scaron;aju.<br />

<br />

<br />

&#268;EMU SLUŽI GLAVA ?<br />

<br />

Da je peremo, da se klima, da pri&#269;amo sa njom, da je okre&#263;e&scaron; na sve strane, da se u nju stavljaju lekovi, da se metne na jastuk kad spava&scaron;.<br />

<br />

<br />

&Scaron;TA ZNA&#268;I GOMILATI ?<br />

<br />

To je kad se gomilaju ljudi ili druga stoka, ili krompir.<br />

Kad je ve&#269;e nagomila se mrak.<br />

Gomila se znanje &scaron;to nisi nau&#269;io.<br />

Gomilati to je ne&scaron;to sramotno.<br />

Kad mnogo pojede&scaron; pa stomak nagomila&scaron;.<br />

<br />

<br />

&Scaron;TA JE DRŽAVA ?<br />

<br />

Država je zemaljska kugla &scaron;to se vrti.<br />

<br />

<br />

&Scaron;TA JE ZAVIST ?<br />

<br />

&bull; Zavist je kad te zaviju sa zavojem.<br />

<br />

<br />

&Scaron;TA JE IZNENA&#272;ENJE ?<br />

<br />

&bull; Kad o&#263;e&scaron; da jede&scaron; kola&#269;e a ono ih pojeli razni u ku&#263;i.<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE IZOBILJE ?</strong><br />

<br />

Izobilje to je neko bilje &scaron;to se nabije u zemlju pa posle samo izbije i ima neko li&scaron;&#263;e i to se bilje jede ali nije lepo zato &scaron;to je spana&#263;.<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA ZNA&#268;I ISPARITI ?</strong><br />

<br />

Kad si bez para, ti si ispario.<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE KAFA ?</strong></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;Kafa je jedno jelo za odrasle služi i za rastenje repova na deci.<br />

&nbsp;Kafu najvi&scaron;e izmi&scaron;ljaju gosti, zato &scaron;to oni do&#273;u pa sva&scaron;ta izmi&scaron;ljaju.<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE KRAVA ?</strong><br />

<br />

&nbsp;Ima razne krave. Tako ima jedna krava &scaron;to uvek do&#273;e kad imamo goste da traži ne&scaron;to od mame.<br />

&nbsp;Krava je jedna doma&#263;a životinja od mesa. Rodi se na selu od teleta, muze mleko, daje kajmak i sir, a posle opet pravi tele.<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE KRLJU&Scaron;T ?</strong><br />

<br />

&nbsp;Možda je to od ribe, a možda to i nije od ribe.<br />

&nbsp;Krlju&scaron;t je od ribe dlaka.<br />

&nbsp;Krlju&scaron;t je ne&scaron;to stra&scaron;no &scaron;to niko nije video.<br />

<br />

<strong>MORE I REKA</strong><br />

<br />

&bull; Na more se ide kad je raspust, a na reku uvek može&scaron; da ide&scaron;.<br />

&bull; Reka se poplavljuje a more se ne poplavljuje, ono je plavo.<br />

&bull; More ima &scaron;piceve a reka samo krivine.<br />

&bull; U more ima morski pas, a u reku re&#269;ni.<br />

&bull; Na more se svi banjaju, a na Moravu samo deca.<br />

&bull; More i reka nisu isti, &scaron;to reka ima u na&scaron;e selo a more nisu napravili.<br />

&bull; &Scaron;to reka ima nizbrdo, a more ima i uzbrdo.<br />

&bull; &Scaron;to reka ima brzinu i sva se naduje kad je ki&scaron;a.<br />

&bull; &Scaron;to na more ima kaldrma a u reku blato.<br />

&bull;Oni su druk&#269;iji po narodu na reku se kupaju svi koje zna&scaron; a na moru nikog nezna&scaron;.<br />

&bull; Reka ide i nizbrdo i ravno a more ne ide nego tata plati pa ti ide&scaron; na more.</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-16

pregleda:

ključne reči: deciji biseri biseri dece decije izvale decije provale