NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Deciji biseri 3

Kako deca objašnjavaju neke stvari i odgovaraju na pitanjad

Deciji biseri 3

<p>

<img alt="" src="http://content.beomedia.com/media/images/smiling kid.jpg" style="width: 405px; height: 270px;" /></p>

<p>

Krave ne smeju brzo da tr&#269;e da ne bi prosule mleko.<br />

<br />

<br />

Moji roditelji kupuju samo reciklirani toaletni papir, jer je ve&#263; bio upotrebljen i ne &scaron;teti okolini.<br />

<br />

<br />

Mu&scaron;karac ne može da se ven&#269;a sa mu&scaron;karcem, jer onda niko ne bi mogao da obu&#269;e ven&#269;anicu.<br />

<br />

<br />

Kod nas svako ima svoju sobu. Samo tata ne, on mora da spava kod mame.<br />

<br />

<br />

Zemlja se okre&#263;e 365 dana svake godine. Zato treba svake godine jedan dan vi&scaron;e, pa se to obra&#269;una u februaru. Za&scaron;to je to tako, ne znam. Možda zato, jer je u februaru uvek jako hladno i to ide malo tvr&#273;e.<br />

<br />

<br />

Moja sestra je jako bolesna. Svakog dana pojede po jednu pilulu. To krije od roditelja, da se oni ne bi upla&scaron;ili.<br />

<br />

<br />

Kajsija je kao jabuka sa tepihom.<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE LAKOMOST?</strong><br />

<br />

&bull; To je kada padne velika ki&scaron;a, pa lako odnese most.<br />

&bull; Lakomost je ono crveno &scaron;to se mažu nokti.<br />

&bull; Lakomost je kada neko nekoga na silu grli.<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE VERNOST?</strong><br />

<br />

&bull; To je kad se neko voli, pa se pi&scaron;e sa pismima.<br />

&bull; Vernost je kada se veri devojka.<br />

<br />

<br />

<strong>KO JE CVE&#262;AR?</strong><br />

<br />

&bull; Cve&#263;ar je jedan &#269;ovek &scaron;to cveta u ba&scaron;ti.<br />

&bull; Cve&#263;ar je živo bi&#263;e &scaron;to sedi u ba&scaron;ti.<br />

&bull; To je ono &scaron;to meni kažu da sam cve&#263;ka.<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE HRABROST?</strong><br />

<br />

&bull; Hrabrost je kada ti udare &#269;vrgu, a ti ni da trepne&scaron;.<br />

&bull; Hrabrost je kada se ne vi&#269;e &#39;jao&#39;.<br />

&bull; To je kada neko ho&#263;e da te bije, a ti kaže&scaron; &#39;po&#269;ni ako sme&scaron;!&#39;<br />

&bull; Hrabrost je kada neko vikne &#39;bu&#39;, a ovaj se ne upla&scaron;i, nego ga pogleda samo onako.<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE TO TUGA?</strong><br />

<br />

&bull; Stvara se kada se pose&#269;e&scaron;, pa ne sme&scaron; ku&#263;i da te ne bi tukli.<br />

&bull; Kada ide&scaron; po kupine bos.<br />

&bull; To je kada neki &#269;ovek nije ku&#263;i, a žena mu misli kada &#263;e da do&#273;e.<br />

&bull; Tuga je jedna tužna stvar, jer ti cure suze.<br />

&bull; Tuga je kada te neki udari, pa ne može&scaron; da mu vrati&scaron;, jer &#263;e da te prebije.<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE TO IZNENA&#272;ENJE?</strong><br />

<br />

&bull; Kada se iznenada iznenadi&scaron; i vikne&scaron; &#39;jooooj&#39;.<br />

&bull; Kada ho&#263;e&scaron; da sedne&scaron; na stolicu, a neko ti je izvu&#269;e.<br />

&bull; Kada ho&#263;e&scaron; da jede&scaron; kola&#269;e, a ono ih pojeli razni u ku&#263;i.<br />

&bull; To je kada do&#273;u gosti, pa ne&#263;e da idu, onda se najvi&scaron;e iznenadi&scaron;.<br />

<br />

<br />

<strong>&#268;EMU SLUŽI OLOVKA?</strong><br />

<br />

&bull; Da majstor pogladi uvo sa njom.<br />

&bull; Da se obrii&scaron;e gumicom i zarezuje.<br />

<br />

<br />

<strong>&#268;EMU SLUŽI PISMO?</strong><br />

<br />

&bull; &Scaron;alje se u vojsku da se metnu pare.<br />

&bull; Pismo služi da se napi&scaron;e adresa.<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE RADOZNALOST?</strong><br />

<br />

&bull; To je ne&scaron;to vrlo važno, kada se, na primer, neko porodi.<br />

&bull; Kada pitam ne&scaron;to mamu, a ona me istera iz kuhinje.<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE RO&#272;ENDAN?</strong><br />

<br />

&bull; To je dan koji služi za ro&#273;enje.<br />

&bull; Tada ti ne&scaron;to poklone, jer su te vukli za u&scaron;i.<br />

&bull; Za ro&#273;endan se pravi torta sa sve&#263;icama, samo to gosti mnogo vole, pa tebi malo ostane.<br />

&bull; Slavi se kada neko puni &scaron;est godina.<br />

&bull; Tada si jako važan, jer si slavan.<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>KAKO SE &Scaron;APU&#262;E?</strong><br />

<br />

&bull; To je kada si mnogo blizu uveta.<br />

&bull; To je kada slu&scaron;a&scaron; po vratima i stavi&scaron; uvo na rupu od klju&#269;a.<br />

&bull; Kada se govori, ako se ne &#269;uje, nego se samo mrdaju usta.<br />

&bull; &Scaron;apu&#263;e li&scaron;&#263;e kada vetar duva.<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE SAŽALJENJE?</strong><br />

<br />

&bull; To je kada se popne&scaron; na drvo jedno visoko, pa sažaljeva&scaron; sebe jer ne sme&scaron; da si&#273;e&scaron;.<br />

&bull; To je kada neko odlazi i pla&#269;e, ali tako mora.<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA ZNA&#268;I SMANJITI?</strong><br />

<br />

&bull; Smanje se o&#269;i kada ho&#263;e&scaron; da spava&scaron;.<br />

&bull; To je kada &scaron;ofer smanji brzinu kada vidi miliciju.<br />

&bull; Leti smanji&scaron; pantalone, pa ide&scaron; u ga&#263;ama.<br />

&bull; Kada poraste&scaron; smanje se sve haljine, a pre nisu bile male.<br />

<br />

<strong><br />

&Scaron;TA SU &#268;ARAPE?</strong><br />

<br />

&bull; &#268;arape su odelo za noge koje baka pravi od igala.<br />

&bull; &#268;arape su drugarice, jer uvek idu zajedno.<br />

&bull; One služe za hodanje da te ne boli žulj.<br />

&bull; &#268;arape su bolje nego noge, jer kada ih isprlja&scaron; može&scaron; da ih promeni&scaron;, a noge se peru.<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE I ZA &Scaron;TA SLUŽE KOMPJUTERI?</strong><br />

<br />

&bull; Oni služe da mama i tata ne spavaju vi&scaron;e zajedno.<br />

&bull; Kompjuter je igra&#269;ka od struje.<br />

&bull; Kompjuter je sprava za razmi&scaron;ljanje.<br />

&bull; Kompjuter je sive boje i ima cvetove na ekranu i ume da odgovara na pitanja.<br />

&bull; Kompjuter je robot koji daje podatke, ali ne hoda.<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE INTERNET?</strong><br />

<br />

&bull; Internet je specijalni program koji može da ima svako, ali na odre&#273;eno vreme, zna&#269;i ne doživotno.<br />

&bull; Internet je stvar koja se uglavljuje u kompjuter pa može da se istražuje.<br />

&bull; Internet je deo planete gde dolaze ljudi iz raznih zemalja kao sprava.<br />

&bull; Internet je pravi virus.<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE VIRUS?</strong><br />

<br />

&bull; Virus je kada kompjuter izgubi sve lažne podatke.<br />

&bull; Virus je da ne mogu da se u&#269;itaju igrice.<br />

&bull; To je kad si bolestan pa ti ne daju da ide&scaron; u dru&scaron;tvo da ne baca&scaron; bacile po ljudima.<br />

<br />

<br />

<strong>&Scaron;TA JE TO PRES KONFERENCIJA?</strong><br />

<br />

&bull; To je kad jedni pitaju, a ostali sede i piju pivo.<br />

&bull; Tamo se teraju novinari.<br />

<br />

<br />

<strong>GDE JE AMERIKA?</strong><br />

<br />

&bull; Tamo su živeli kauboji i indijanci, ali su ih poubijali, pa sada žive samo glumci.</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-16

pregleda:

ključne reči: deciji biseri biseri dece decije izvale decije provale