NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Darvinove nagrade 3

Kazu da je ljudska glupost bezgranicna...

Darvinove nagrade 3

<p>

<img alt="" height="208" src="http://content.beomedia.com/media/images/darwin_awards_hdlg.jpg" width="480" /></p>

<p>

<strong>RUSIJA</strong></p>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ljudi u Rusiji koji su zaduženi za marketing o&#269;igledno smatraju da ime njihovog premijera Vladimira Putina može da osigura uspeh nekog proizvoda na trži&scaron;tu, kakav god da je, tako da posle votke &#39;Putinke&#39;, koja se prili&#269;no dobro prodaje, u rafovima prodavnica pojavio se novi proizvod - gotovo jelo pod nazivom &#39;&#268;udo od kupusa i pe&#269;urki - Putin&#39;. Me&#273;utim, ovaj novi proizvod koji je lansiran u rudarskom podru&#269;ju Kemerovo, u Sibiru, nije impresionirao novinarku lista &#39;Novaja gazeta&#39; koji &#269;itaocima savetuje da ga konzumiraju uz dobru &#269;a&scaron;u votke Putinke kako bi mu se &#39;ubio&#39; ukus. Votka Putinka je uspela da za relativno kratko vreme od 5 godina, osvoji &#269;ak 4,4 odsto trži&scaron;ta, ina&#269;e zasi&#263;enog raznim vrstama !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Možda &#263;e nova olimpijska disciplina biti i ga&#273;anje visokih svetskih zvani&#269;nika obu&#263;om, &scaron;to danas sve vi&scaron;e ulazi u modu. Posle ga&#273;anja cipelom biv&scaron;eg predsednika SAD Džordža Bu&scaron;a, na Univerzitetu Kembridž u Engleskoj patikom je ga&#273;an kineski premijer Ven Džibao. Patika je proletela na metar od Vena, a demonstrant, koga su zaustavili radnici obezbe&#273;enja, duvao je u pi&scaron;taljku vikao: &#39;Kako univerzitet može da se prostitui&scaron;e sa ovim diktatorom&#39;. Ven je nekoliko minuta bio zbunjen, a potom je nastavio govor, a radnici obezbe&#273;enja izbacili su demonstranta izvan zgrade Univerziteta !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Amerikanka iz Kalifornije rodila je u osmorke, &scaron;est de&#269;aka i dve devoj&#269;ice. Osmorke su ro&#273;ene devet nedelja prevremeno, carskim rezom, u razmaku od po pet minuta, uz asistenciju medicinskog tima od 46 &#269;lanova. Novoro&#273;en&#269;ad su bila te&scaron;ka izme&#273;u 680 i 1.470 grama, a lekari su ih, kako je koje dolazilo na svet, ozna&#269;avali slovima abecede po&#269;ev od A. Prve osmorke u SAD koje su sve preživele, ro&#273;ene su u Hjustonu 1998, a tada je bilo &scaron;est devoj&#269;ica i dva de&#269;aka !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;NEMA&#268;KA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Grad u Italiji, Luka, optužen je za &#39;kulinarski rasizam&#39; po&scaron;to su gradske vlasti zabranile otvaranje stranih restorana u istorijskom centru grada. U odluci koju je izglasalo gradsko ve&#263;e kaže se: &#39;U pogledu o&#269;uvanja kulinarskih tradicija i autenti&#269;nosti strukture, arhitekture, kulture i istorije, ugostiteljskim objektima &#269;ije aktivnosti su povezane sa drugim etnicitetima i tradicijama ne&#263;e biti dozvoljen rad&#39;. Ve&#263;inu u gradskom ve&#263;u Luke ima partija italijanskog premijera Silvija Berluskonija &#39;Forca Italija&#39;. Možda vlasnici stranih restorana treba da navijaju za Milano ! Gradski savet Luke pozvao je inostrane restorane da u jelovnik uvrste makar jedno jelo koje je tipi&#269;no za taj grad, da bi imali neke olak&scaron;ice !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;NEMA&#268;KA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedan 23-godi&scaron;njji voza&#269; na istoku Nema&#269;ke proma&scaron;io je svojim autom &Scaron;kodom skretanje, onda je probio za&scaron;titnu ogradu preleteo preko nasipa i prizemljio se na krov crkve. Nasip je imao dejstvo kao odsko&#269;na daska, pa je usled toga njegova &#39;&scaron;koda&#39; poletela 35 metara napred i prizemljila se na krov crkve, na oko sedam metara od zemlje. Vlasnik auta teže je povre&#273;en, a &scaron;teta na vozilu, koje je sa krova skinuto kranom procenjuje sa na 10.000 evra, dok se &scaron;teta na crkvi jo&scaron; !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 49-godi&scaron;nji inženjer iz Norfolka, Kevin Kovel, bio je ube&#273;en da je njegova supruga sa kojom vi&scaron;e ne živi, odgovorna za 10.000 funti vrednu &scaron;tetu na njegovom ljubimcu, &#39;Lend rover diskaveriju&#39;, pa je krenuo u osvetu. On je u obližnjem Teringtonu seo u svoj bager, vozio ga 5 kilometara do njihove ku&#263;e gde je onda iskopao skoro dve tone zemlje i betonskih plo&#269;a ispred ku&#263;e i sru&#269;io ih na ženin auto &#39;Voksal astra elit&#39;. Dok je policija do&scaron;la, Kevin je iskopao rupu duboku oko metar i &scaron;iroku dva i po metra, o&scaron;tetiv&scaron;i pritom i asfalt na trotoaru. Na putu je uni&scaron;tio i jedan moped. Epilog svega je - &#39;Kevin bagerista&#39; je osu&#273;en na 3 meseca zatvora, uslovno na godinu dana i 180 sati dobrovoljnog rada, mora&#263;e da plati 695 funti za popravku ženinog automobila, 729 funti za totalnu &scaron;tetu na mopedu, kao i 60 funti za sudske tro&scaron;kove !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Svi koji su bili na benzinskoj stanici u Stretfordu, prijatno su se iznenadili kada je bankomat banke &#39;Nationwide&#39; -a po&#269;eo da ispla&#263;uje dvostruko ve&#263;e iznose od traženih, a pritom taj &#39;vi&scaron;ak&#39; nije skidao sa ra&#269;una klijenata. &#268;im su ljudi shvatili &scaron;ta se radi, formiran je red na ulici, jer su svi po&#269;eli da zovu rodbinu i prijatelje. Banka, naravno, nije obave&scaron;tena, pa je u tih nekoliko sati, prema prvim procenama, podignuto oko 10.000 funti. Najbolje su pro&scaron;li oni koji su podizali 30 funti, jer su dobijali ba&scaron; duplo. Ljudi su to brzo ukapirali, pa su svi tražili upravo taj iznos, a karticu bi ubacivali u bankomat vi&scaron;e puta, sve dok oni iza ne bi izgubili strpljenje. Kako kaže jedan u&#269;esnik: &#39;Prijatelj mi je javio da se besplatno deli novac. Morao sam da &#269;ekam u redu, ali se isplatilo, jer sam zaradio 150 funti. U tome ima neke pravde, jer nas banke plja&#269;kaju stalno, pa je red da bar ne&scaron;to od toga vrate&#39; !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;KANADA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kanadska kraljevska konji&#269;ka policija uputila je patrolu na adresu u Vajt Roku, predgra&#273;u Vankuvera sa koje je stigao poziv na njen broj 911, a veza je bila prekinuta bez ijedne izgovorene re&#269;i. Ispostavilo se da je beba stara ne&scaron;to manje od godinu dana, igraju&#263;i se beži&#269;nim telefonom slu&#269;ajno je pozvala policiju, a ovo je rezultiralo, ni manje ni vi&scaron;e, hap&scaron;enjem njenog oca koji je uzgajao marihuanu u ku&#263;i. Rutinskom pretragom stana otkriveno je 500 zasada marihuane u dve zaklju&#269;ane sobe, &scaron;to je dovelo do hap&scaron;enja bebinog oca !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;KANADA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedan 47-godi&scaron;nji Kana&#273;anin iz Barlingtona, gradi&#263;a na obali jezera Ontario, optužen je za poku&scaron;aj napada na biv&scaron;u verenicu, po&scaron;to je ru&#269;ku na vratima njenog auta premazao uljem od kikirikija, na koji je ona veoma alergi&#269;na. Žena je odmah preba&#269;ena u bolnicu usled alergijske reakcije na kikiriki, koju je dobila nakon &scaron;to je dodirnula vozilo. Verenik je optužen za uznemiravanje i davanje &scaron;tetne supstance, a možda bude pu&scaron;ten uz kauciju !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;TAJVAN</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Katedra za masovne komunikacije Providens univerziteta u Taj&#263;ungu, u centralnom delu Tajvana, uvela je od ovog semestra novi izborni predmet - pornografiju. Studenti koji se budu prijavili, prijave ima&#263;e priliku da nau&#269;e da procene i analiziraju &#39;filmove za odrasle&#39;, a da bi i položili, studenti moraju da naprave petnaestominutnu prezentaciju u kojoj &#263;e iz akademske perspektive analizirati reakcije gledalaca na porni&#263;. Kako re&#269;e jedan student sa o&#269;igledno konzervativnim roditeljima; &#39;Ako dobijem visoku ocenu, ne znam kako &#263;u to objasniti roditeljima&#39;. Prilikom prijavljivanja za ovaj izborni predmet, svi studenti su potpisali saglasnost po kojoj mogu da napuste predavanje kad žele, ukoliko scene budu previ&scaron;e posebne za njihov ukus. Asistentkinja, gospo&#273;ica &#268;en Mingmei, kaže da to jo&scaron; niko nije uradio, mada se de&scaron;avalo da neka devojka pokrije o&#269;i za vreme &#39;posebnih&#39; scena. Bilo bi dobro videti njihove udžbenikei gde li ih nabavljaju !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;AUSTRIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Posle dva incidenta sa pijanim voza&#269;ima fijakera, be&#269;ki ko&#269;ija&scaron;i od sada &#263;e, morati da se klone alkohola jer &#263;e biti podvrgavani alko-testovima. Prvog dana ove godine, pijani be&#269;ki ko&#269;ija&scaron; je izgubio kontrolu nad pobesnelim konjima, a jedna 39 - godi&scaron;nja žena i njeno dvoje dece doživeli su nezaboravnu vožnju ulicama Be&#269;a. Pre nego &scaron;to su odjurili, konji su sru&scaron;ili ko&#269;ija&scaron;a, odvukli fijaker preko mosta na Dunavu, sudarili se sa dva automobila, otka&#269;ili se i odgalopirali dalje. Fijaker je potom zaustavljen, a konji obuzdani nekoliko ulica dalje. Na sre&#263;u, žena njena deca nisu zadobili povrede !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 22-godi&scaron;nji amerikanac, Rajan Bouen, fotograf i kineziterapeut, za &scaron;est nedelja, biciklom je prevalio put od gotovo 5.000 kilometara u želji da prisustvuje polaganju zakletve novog predsednika SAD Baraka Obame. Posle vi&scaron;e od 40 probu&scaron;enih guma na biciklu, no&#263;enja u &scaron;atoru i sudara sa džipom, Rajan je uspeo da stigne na vreme iz Los An&#273;elesa u Va&scaron;ington. Kako sam kaže: &#39;U po&#269;etku sam imao utisak da &#263;e mi pu&#263;i kolena&#39;, a pre nego &scaron;to je krenuo na put kroz SAD nikada biciklom nije prelazio vi&scaron;e od 30 kilometara dnevno. Dnevno je prelazio u proseku 130 kilometara, a smr&scaron;ao je pet kilograma !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Amerikanac Erik Rozlonski tužio je napokon vlasti u Detroitu zato &scaron;to su mu gre&scaron;kom 2006. godine sru&scaron;ile ku&#263;u koju je renovirao. On tvrdi da je uložio vi&scaron;e od 30.000 dolara u imanje u isto&#269;nom delu Detroita koje je kupio za 7.000 dolara. Kada se jednog dana 2006. godine vra&#263;ao ku&#263;i, vi&scaron;e nije mogao da prona&#273;e svoju ku&#263;u u ulici Flanders broj 13405. Kako sam kaže: &#39;Provozao sam se tri puta kroz ulicu i pitao se: Gde je moja ku&#263;a?&#39; !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;NEMA&#268;KA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pedestdvogodi&scaron;nja žena nestala u okolini Brandenburga u Nema&#269;koj posle 12 godina prona&#273;ena je u &scaron;vajcarskoj &scaron;umi nadomak Berna. Vlasti u Bernu zatražile su da se odmah iseli iz svog improvizovanog skloni&scaron;ta koje je napravila u &scaron;umi. Ženu je po&#269;etkom godine primetio jedan &scaron;eta&#269; i o tome obavestio policiju koja je nakon provere u &Scaron;engenskom sistemu informacija ustanovila da se radi o nema&#269;koj državljanki koja je u februaru 1997. nestala iz svog doma u okolini Brandenburga !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Engleskinja Trejsi Foks (42 godine) odlu&#269;ila je da majstora za belu tehniku zatvori u svom stanu, jer joj nije popravio pokvarenu ve&scaron;-ma&scaron;inu. Trejsi je ma&scaron;inu kupila pre deset meseci i od tada joj se pet puta kvarila. Ona je blokirala telom vrata, ne pu&scaron;taju&#263;i majstora da iza&#273;e iz njene ve&scaron;ernice sve dok joj ne popravi ma&scaron;inu za pranje ve&scaron;a. Majstor je mobilnim pozvao policiju u pomo&#263;, ali je posle &#39;osloba&#273;anja&#39; rekao da je ne&#263;e tužiti !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dvadesetdvogodi&scaron;nja studentkinja iz Kalifornije koja se predstavlja kao Natali Dilan i koja je u septembru na Internetu oglasila da prodaje nevinost, dobila je ponudu od 3,7 miliona dolara, ali kaže da &#263;e sa&#269;ekati bolju cifru. Malo joj i 3,7 miliona dolara za nevinost. Ona je u septembru 2008. na Internet postavila oglas u kojem &#39;prodaje svoju nevinost&#39; jer joj je novac neophodan za &scaron;kolovanje, a tada je najvi&scaron;a ponuda bila 243.000 dolara. Natali je ideju je dobila od svoje sestru Ave (23 godine) koja je tronedeljnom prostitucijom &#39;zaradila za diplomu&#39; !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;MEKSIKO</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Drugi najbogatiji &#269;ovek na svetu, meksi&#269;ki tajkun Karlos Slim Helu, ne&#263;e morati da plati 55 miliona dolara kako bi dobio Internet adresu koja nosi njegovo ime, a koju je jedan Indonežanin registrovao i poku&scaron;ao da mu je proda za 55 miliona dolara. Agencija za autorska prava saop&scaron;tila je da je arbitražna komisija koja je zadužena za Internet adrese donela odluku da je veb sajt - carlosslimhelu.com, registrovan iz lo&scaron;e namere i da mora da bude dodeljen biznismenu. Dokumenti koje su advokati Karosa Slima predstavili pred komisijom pokazuju da je vlasnik adrese, Ahmad Rusli iz Džakarte, pretio meksi&#269;kom tajkunu da &#263;e veb sajt povezati sa pornografskim sadržajem ukoliko ne dobije traženi novac !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Vlasti Lidsa, grada na severu Engleske, odbijaju da 37-godi&scaron;njem Dejmijenu i 31-godi&scaron;njoj &Scaron;arloti Hol odobre da usvoje dete, sve dok on ne smr&scaron;a. Vlasti su procenile da bi težina supruga, koja iznosi 156 kilograma, mogla da ugrozi njegov život. Oni su se ven&#269;ali pre 11 godina, i ne mogu biolo&scaron;kim putem da postanu roditelji. Dejmijen Hol, ima BMI (Indeks telesne mase) 42, a prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, indeks koji prelazi 40 smatra se &#39;morbidnom gojazno&scaron;&#263;u&#39; koja uve&#263;ava rizik od preuranjene smrti !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 45 -godi&scaron;nji gra&#273;evinar Grejem Parker iz Por&#269;estera u Hemp&scaron;iru, uspeo je da posle 26 godina truda, kona&#269;no sam složi Rubikovu kocku i na taj na&#269;in postane nezvani&#269;ni &scaron;ampion u najdužem slaganju. Njegova žena Džin (47) rekla je da je kocka &#269;esto uzrokovala probleme u njihovom braku, te da ni te&scaron;ke sva&#273;e nisu bile retkost. Rubikovu kocku izumeo je Ma&#273;ar Erno Rubik 1974. godine i do danas je prodato vi&scaron;e od 300 miliona komada &scaron;irom sveta. Originalno se zvala &#39;Magi&#269;na kocka&#39;. Postoji neverovatnih 43 kvintiliona mogu&#263;ih razli&#269;itih konfiguracija kocke i samo jedno re&scaron;enje.Rekord u re&scaron;avanju kocke drži Erik Akersdijk iz Holandije koji je Rubikovu kocku re&scaron;io za 7,08 sekundi. Grupa &#39;Kockaholi&#269;ari&#39;, koja je osnovana 1980. godine, pomaže licima koja su zavisna o Rubikovoj kocki, a neki su toliko zaglavili u problematiku da su razvili i medicinske probleme poznate kao &#39;Kockin palac&#39; i &#39;Rubikov zglob&#39; !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;BRAZIL</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mala Ana Klara Abran&scaron;es iz Brazila, stara tek godinu i devet meseci, prona&#273;ena je sklup&#269;ana na dnu napu&scaron;tenog bunara u &scaron;umi, udaljenog oko 400 metara od njene ku&#263;e. Devoj&#269;ica je nekako iza&scaron;la iz ku&#263;e na ran&#269;u u Arikeme&scaron;u, u državi Rorajma na krajnjem severu Brazila, dok su se njeni roditelji pripremali za do&#269;ek Nove godine. Vi&scaron;e od 20 vatrogasaca i policajaca sa psima u&#269;estvovalo je u potrazi za devoj&#269;icom. Mislilo se da je mala Ana upala u obližnju reku. Tek nakon pet dana, na osnovu sandalice koja je stajala pored otvora, prona&scaron;li su je kako spava ispod gustog rastinja u napu&scaron;tenom bunaru. Devoj&#269;ica je preživela bez vode i hrane, jedu&#263;i blato i travu. Izgubila je tri kilograma i dehidrirala, a dobila je i nekoliko bezopasnih ogrebotina i uboda insekata !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;<strong>JUŽNA KOREJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Globalna finansijska kriza koja trese planetu, nije zaobi&scaron;la ni Južnu Koreju. I tamo sve vi&scaron;e ljudi ostaje bez posla, a me&#273;u njima i oni najobrazovaniji. Tako se i doktor iz fizike, prijavio na konkurs za &#269;ista&#269;a ulica u Seulu,a od ukupno 63 prijavljenih, &#269;ak jedanaestoro su osobe sa fakultetom. Me&#273;utim, oni ne&#263;e imati prednost prilikom odabira petorice njih koji &#263;e dobiti posao. &#268;ak naprotiv, jer kako kaže predstavnik za &scaron;tampu op&scaron;tine u Seulu koja je raspisala konkurs, &#39;Žao mi je &scaron;to su nau&#269;nici primorani da se javljaju na ovakve konkurse zbog posla, ali njegova titula i znanje ne mogu da budu od bilo kakve koristi za posao &#269;ista&#269;a. Nama trebaju smetlari, a ne nau&#269;nici&#39; !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;&#268;ILE</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mlada dizajnerka iz &#268;ilea, Kamila Labra kreirala je ekolo&scaron;ke &#269;izmice od iskori&scaron;&#263;enih plasti&#269;nih kesa. Ona je na ovu ideju do&scaron;la kad je videla da neki ljudi preko cipela navla&#269;e kese da bi ih za&scaron;titili po ki&scaron;nom vremenu. U izradi jednog para obu&#263;e, ona koristi osam plasti&#269;nih kesa koje postavlja pamukom. Obu&#263;a se može kupiti na njenom sajtu za oko 33 evra, a stare kese ona nabavlja u supermarketima i radnjama. Ona je svoju kolekciju nazvala &#39;Daka&#39;, po prestonici Banglade&scaron;a, jednom od najzaga&#273;enijih gradova na svetu sa plasti&#269;nim kesama !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;AUSTRALIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kvinslend, država u Australiji, u okviru svoje kampanje za turisti&#269;ku promociju, nudi &#39;posao iz snova, najbolji posao na svetu&#39;, a to je &scaron;estomese&#269;no &scaron;etanje i uživanje na tropskom ostrvu za vrlo primamljivu platu od 150.000 australijskih dolara (105.000 ameri&#269;kih dolara). Zadatak ovog sre&#263;nika bi&#263;e da &scaron;eta plažama od belog peska, istražuje morske dubine oko ostrva, obavlja nekoliko &#39;sitnih poslova&#39; i svake nedelje vodi blog na Internetu koji &#263;e popunjavati fotografijama i video snimcima sa ostrva.Treba da bude dobar pliva&#269;, da bude ve&scaron;t u komunikaciji i da ume da &#269;ita i pi&scaron;e engleski. Onaj ko pobedi na ovom konkursu bi&#263;e sme&scaron;ten u luksuznu vilu sa bazenom i golf terenom. Kona&#269;an izbor od jedanaest kandidata bi&#263;e održan po&#269;etkom maja na samom ostrvu Hamilton, a onaj ko bude izabran po&#269;e&#263;e da radi 1. juna. Blago njemu !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; &Scaron;erif Tom Dart iz &#268;ikaga uspeo je da uhapsi 60 odbeglih kriminalaca u samo jednom danu. Ovaj policajac je u jednom hotelu u &#268;ikagu organizovao lažnu boži&#263;nu nagradnu igru na koju su bili pozvani svi begunci od zakona, uz obe&#263;anje da &#263;e im &#39;dobitak&#39; biti ispla&#263;en. Na &#39;greb-greb&#39; kartici koja im je poslata uz pozivnicu, bila je ispisana suma od 500 dolara, koju je trebalo da dobiju samo ako se pojave. Me&#273;utim, naivni kriminalci ogrebali su hap&scaron;enje !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;JAPAN</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Japanac Kacuja Hara na&scaron;ao jeoriginalan na&#269;in da se njegovi zemljaci oslobode stresa zbog ekonomske krize ili problema na poslu. Oni razbijaju posu&#273;e od zid da bi se tako oslobodili stresa. On ovu terapiju organizuje u kamionu koji je parkiran usred &scaron;oping zone u centru Tokija. Klijenti se obla&#269;e u za&scaron;titnu ode&#263;u, zatim biraju posu&#273;e, a onda ga svom snagom bacaju na betonske plo&#269;e koje se nalaze u dnu kamiona. Cene za ovu terapiju su razli&#269;ite, tako da male &scaron;olje se mogu razbiti za evro i po, dok za velike tanjire treba izdvojiti od osam do jedanaest evra. Ovaj Japanac je smislio i kako &#263;e da zarad od polomljenog posu&#273;a. Ono se posle terapije reciklira i od njega se ponovo prave novi tanjiri i &scaron;oljice za ovu originalnu terapiju !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;MEKSIKO</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Meksi&#269;ka policija uhapsila je Lauru Sunjiga, Mis meksi&#269;ke države Sinaloa i sedam mu&scaron;karaca zbog posedovanja droge i oružja. Meksi&#269;ka Misica uhva&#263;ena sa &scaron;vercerima u blizini Gvadalahare. Jedan od uhap&scaron;enih za koga se ispostavilo da je devoj&#269;in de&#269;ko, povezan je sa narkokartelom Huares, koji &scaron;vercuje drogu u SAD !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;TAJLAND</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 39-godi&scaron;nja tajlan&#273;anka Kan&#269;ana Ketkev postavila je novi svetski rekord, drže&#263;i u ustima živu &scaron;korpiju dugu 18 centimetara duže od dva minuta. Kan&#269;ana Ketkev je samoproklamovana &quot;Kraljica &scaron;korpija&quot; na Tajlandu, a ovaj rekord je oborila pred publikom koja se bila okupila u tržnom centru u Pataji, gradu koji se nalazi u tajlandskom zalivu, a poznat je po no&#263;nom životu i kabareu !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;RUSIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Moskovska policija uhapsila je 58-godi&scaron;njeg Nikolaja Mali&scaron;kina, prevaranta koji se predstavljao kao general ruske tajne službe. On je od biznismena uzeo dva miliona evra, a za uzvrat im obe&#263;ao za&scaron;titu njihovih firmi. Mali&scaron;kin je uvek bio u uniformi FSB, pose&#263;ivao je razna kazina i elitne skupove da bi bio u dru&scaron;tvu poznatih biznismena !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kalifornijske vlasti pokrenule su istragu protiv plasti&#269;nog hirurga Alana Bitnera sa Beverli Hilsa koji je koristio salo odstranjeno liposukcijom sa tela klijenata kao ekolo&scaron;ko gorivo za svoj automobil. Bitner je izjavio da je ve&#263;ina klijenata od njega tražila da se njihovo salo iskoristi kao gorivo i da toga ima vi&scaron;e nego &scaron;to je potrebno. Kako ovaj doktot jo&scaron; kaže, &#39;Ne samo da uspevaju da se otarase svojih jastu&#269;i&#263;a na bokovima i zaobljenih stomaka, ve&#263; doprinose o&#269;uvanju planete&#39;!!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mi&scaron;el Dugar, 42-godi&scaron;nja Amerikanka iz Arkanzasa, nedavno je na svet je donela svoje 18. dete koje je kao i njegovih sedamnaestoro bra&#263;e i sestara dobilo ime koje po&#269;inje slovom Dž. Džim Bob (43) i Mi&scaron;el Dugar (42) &#269;ijih se sedamnaestoro dece zovu Džo&scaron;ua (20), Džon-Dejvid (18), Džena (18), Džil (17), Džes (16), Džindžer (14), Džozef (13), Džosija (12), Džoj-Ana (11), Džeremaja (9), Džedaja (9), Džejson (8), Džejms (7), Džastin (6), Džekson (4), Džona (3) i Dženifer (1), dobili su predpro&scaron;le nedelje i svoje 18. dete, devoj&#269;icu koju su nazvali Džordin-Grejs. Kažu da im je ovo najbolji mogu&#263;i boži&#263;ni poklon od Boga, i da se ne&#263;e zaustaviti ni na 18. detetu. Pitanje je samo da li ima jo&scaron; imena koja po&#269;inju na Dž.!!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SRBIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Udruženje Indijanaca Srbije koje ima sedi&scaron;te u Aleksincu traži tri odborni&#269;ka mandata u op&scaron;tinskom parlamentu. Kako oni kažu, Srbija je veliki rezervat. Predsednik, to jest, poglavica te organizacije Ljup&#269;e Pavlovi&#263; traži tri odborni&#269;ka mandata u aleksina&#269;kom parlamentu. Ovo udruženje Indijanaca Srbije osnovano je u decembru 2007. godine i broji 420 &#269;lanova !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;BELGIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Belgijanac, dobitnik 7,5 miliona evra na izvla&#269;enju lutrije održanom 12. decembra, obe&#263;ao je da &#263;e polovinu dobitka dati siroma&scaron;nima iz svog gradi&#263;a, u kojem živi 16.000 ljudi. To je i u&#269;inio, tako da je poklonio 3,7 miliona evra siroma&scaron;nima iz svog grada kao boži&#263;ni poklon. Svi stanovnici Rejmsta, mesta blizu granice sa Holandijom, odu&scaron;evljeni su ovim gestom, jo&scaron; uvek nepoznatog dobro&#269;initelja, mada se pri&#269;a da se radi o 50-godi&scaron;njaku, ocu dvoje dece !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;<strong>VELIKA BRITANIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Žena iz Britanije zaradila je 2,5 miliona dinara prodav&scaron;i vazu za cve&#263;e koju je davno kupila za 80 dinara. Vazu je prona&scaron;la na tavanu dok ga je &#269;istila sa mužem, a kada je na TV-u videla emisiju gde se procenjuju stare stvari, odnela ju je na procenu. Ispostavilo se da je re&#269; o unikatu francuskog dizajnera Renea Lelikuea. Vaza je prodana na aukciji u Londonu !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;AUSTRALIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Australijski turista Gari Fenton koji je 1969. posudio 5 funti od Engleza Džima Veba, vratio mu je ovih dana svoj dug star skoro 40 godina i to sa kamatom. On je Vebu poslao 200 funti. Sve je po&#269;elo kada su se sreli u Belgiji, u gradu Ostendeu 1969. kada je Gari zamolio Džima da mu posudi 5 funti kako bi skoknuo do Engleske !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SVET</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Firma Kondometrik predstavila je svoj novi proizvod - kondom koji meri veli&#269;inu penisa. Svaki kondom ima priložen na sebi centimetar, pa svi korisnici mogu da izmere svoju spravu. Kondom stiže i sa raznim ukusima: limun, banana, tre&scaron;nja..., a po&scaron;to neki sigurno ne&#263;e hteti da znaju pravu veli&#269;inu, postavlja se pitanje uspeha na trži&scaron;tu. Valda ra&#269;unaju da &#263;e crnci kupovati ko ludi !!!<br />

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti1">

<strong>NEMA&#268;KA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; U dvosobnom stanu jednog penzionera u Nema&#269;koj prona&#273;eno je oko 1500 papagaja. Oni nisu bili u kavezima, ve&#263; su slobodno leteli po stanu. Kom&scaron;ije su sve prijavile zbog smrada i buke, a penzioner &#263;e biti optužen zbog zanemarivanja životinja, jer su papagaji bili puni parazita. Svi papagaji odneti su u skloni&scaron;te za životinje !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Frederik Brentli poku&scaron;ao je u &#268;ikagu da oplja&#269;ka zalagaonicu u kojoj je pre radio. Me&#273;utim, iako je imao masku, &#269;im je izgovorio &#39;Ovo je plja&#269;ka&#39;, njegove biv&scaron;e kolege su ga odmah prepoznale jer Frederik stalno &scaron;tuca i to ga je odalo. Po&scaron;to je odmah pobegao, zaposleni u radnji dali su njegov opis policiji i ubrzo je uhva&#263;en !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;EGIPAT</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Egip&#263;anin Saad Guuma ponudio je ruku svoje 20-godi&scaron;nje k&#263;erke, ira&#269;kom novinaru Muntazeru Al Zaidiju koji je na konferenciji za &scaron;tamopu ga&#273;ao Bu&scaron;a cipelom i nažalost proma&scaron;io. &#268;ak je i njegova k&#263;erka Amal rekla da bi pristala da živi sa tim herojem u Iraku. Odgovor od Muntazara jo&scaron; nije poznat !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;HRVATSKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedan bordel u Hrvatskoj, u mestu Ka&scaron;tel Stari pružao je usluge i deci i to po ceni od 30 kuna. Sve je otkriveno kada je majka jednog de&#269;aka posumnjala za&scaron;to joj sin svaki drugi dan traži po 30 kuna. Za ovu cenu deca su imala ulaz u bordel, gledanje prostitutki i porno filmova !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Poslednja želja Džeka Vudvorda iz Nortempton&scaron;ira, bila je da ga sahrane u pabu u kojem je proveo skoro ceo svoj život. Na njegovom poslednjem po&#269;ivali&scaron;tu pi&scaron;e: &#39;Stanite ovde i popite pi&#263;e na moj ra&#269;un&#39;. Džek je ro&#273;en u ovom pabu u kojem je i radio od svoje 14 godine, a u njemu je i živeo do svoje 83 godine !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;AUSTRIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Austrijanac Tomas Groer upucao je svog sina nakon &scaron;to su se obojica &scaron;unjala po ku&#263;i misle&#263;i da je u nju upao lopov. On je sina Mihaela, na sre&#263;u upucao samo u ruku, tako da je ovaj dobio samo povr&scaron;nu ranu na ruci !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;KOLUMBIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zabrana pu&scaron;enja na javnim mestima uzela je prvu žrtvu u Kolumbiji. Jedan posetilac u baru u Bogoti ignorisao je zabranu pu&scaron;enja, iako je bio upozoren od konobara u lokalu. Zbog toga je vlasnik restorana naredio da se tom gostu vi&scaron;e ne to&#269;i pi&#263;e. Ovo je kod gosta izazvalo takav bes da je prvo konobara izbo nožem i te&scaron;ko ga ranio, a zatim je nožem ubio vlasnika lokala !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;NEMA&#268;KA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Magazin koji izdaje ugledni nema&#269;ki istraživa&#269;ki institut Maks Plank, traže&#263;i prigodnu ilustraciju kojom &#263;e obogatiti svoje specijalno &scaron;tampano izdanje posve&#263;eno kineskom pismu, gre&scaron;kom je objavio oglas za kinesku javnu ku&#263;u. Fotografije su kupili od jedne foto agencije, me&#273;utim tek su &#269;itaoci primetili da tekst u stvari sadrži oglas za striptizete za jednu kinesku javnu ku&#263;u !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;<strong>&#268;ILE </strong>- Pre 40 godina</div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;Jedan &#269;ovek u &#268;ileu seksualno je iskoristio ženku magarca svoga kom&scaron;ije. Na sudu su, prema tada&scaron;njim zakonima, zbog preljube, oboje osu&#273;eni na smrt. Vlasnik ženke magarca se nije pomirio sa tim, ve&#263; je unajmio advokata koji je na nopvom su&#273;enju uspeo da dokaže da ženka magarca nije svojevoljno pristala na odnos. Ona je oslobo&#273;ena optužbe i vra&#263;ena vlasniku, dok je njenom ljubavniku ostala ista kazna !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;AUSTRIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Porodica preminulog industrijskog magnata Karla Fridriha Flika, koji je umro 2006. godine, objavila je da je njegovo telo ukradeno iz porodi&#269;nog mauzoleja na groblju Velden na jugu Austrije. Po&scaron;to policija jo&scaron; nije otkrila kradljivce, porodica je ponudila otkupninu od 100.000 eura !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Kopanje nosa stajalo je života 63-godi&scaron;njeg Engleza Jana Botvela. On je kopao nos toliko dugo da je na kraju iskrvario. Doktori su na obdukciji ustanovili da je o&scaron;tetio krvnu žilicu u nosu, ali ga to nije omelo da kopa nos sve dok nije iskrvario na smrt !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;BRITANIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Damama u Engleskoj izlasci &#263;e ukoro postati jo&scaron; lu&#273;i, a povratak ku&#263;i mnogo lak&scaron;i, jer ne&#263;e vi&scaron;e biti pijanih lomova u visokim &scaron;tiklama. Vlasti u Torbiju, odlu&#269;ile su da obezbede svim ženama &#39;japanke-papu&#269;e&#39;, kako bi im olak&scaron;ale povratak ku&#263;i, tako &scaron;to &#263;e policajci tokom vikenda sa sobom vu&#263;i vre&#263;u punu japanki i deliti ih damama !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;BRITANIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Safari park U West Midlandsu imao je dugo problema sa tri prili&#269;no nemirna slona. Me&#273;utim, jedan dan su &#269;uvari u parku slu&scaron;ali heavy metal muziku i otkrili da to izuzetno smiruje slonove. Najbolje na njih je delovala Metallica, a prili&#269;no vole i Black Sabath !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;MEKSIKO</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedan Meksikanac stao je na putu da bi pomogao oko kola zgodnoj plavu&scaron;i u crnom mini&#263;u. Kada je stao, ona mu je rekla da ga njezin de&#269;ko drži na ni&scaron;anu. Vezala ga je lepljivom trakom, a zatim namazala volan super lepkom i zalepila mu dlanove za volan. Tada ga je oplja&#269;kala. Ovaj nesretnik se ovako ulepljen uspeo dovesti do policije, a kako su ga odvojili od volana ne zna se !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;B<strong>RITANIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Pri&#269;e o vanzemaljcima i duhovima možda su samo plod ma&scaron;te, ali u njih veruje vi&scaron;e ljudi nego u Boga, barem je tako pokazalo istraživanje u Engleskoj. Od 3.000 ispitanika, njih 42% je izjavilo da veruje o Boga, a 58% veruje u vanzemaljce i duhove. Utvr&#273;eno je, tako&#273;e, da žene vi&scaron;e veruju u vanzemaljce i duhove nego mu&scaron;karci !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

<strong><br />

</strong></p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;BRITANIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sivi gabonski papagaj koji je pripadao Džordžu Densu, mora da uzima sedative i antidepresive zbog depresije u koju je zapao nakon smrti svog vlasnika. Nakon smrti vlasnika po&#269;eo je da gubi perje i neprestano klima glavom. Zbog toga je podvrgnut terapiji i dva puta dnevno dobija dozu te&#269;nog prozaka za ptice !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 32-godi&scaron;nja Luiza Tak zaposlila se u jednoj osnovnoj &scaron;koli u gradi&#263;u Vajnlend i za godi&scaron;nju platu od 6.000 dolara radi u kantini i održava igrali&scaron;te. Me&#273;utim, neko od roditelja, (sigurno ljubitelj porni&#263;a) saznao je da je ona bila velika porno-zvezda pod imenom Kristal Gans, koja je do pre 3 godine imala veoma zapažene uloge u velikom broju porno filmova. &Scaron;ta &#263;e biti sa njom, vide&#263;emo !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

<strong><br />

</strong></p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;BRITANIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Rej&#269;el Andrevs iz Plimuta provodi dane u hladnja&#269;i na -25 stepeni da bi se privikla na uslove koji je &#269;ekaju na trci na Južnom polu. Ona je deo ekipe od 3 &#269;lana koji &#263;e se takmi&#269;iti na Amudsen Omega 3 South Pole utrci dugoj 692 kilometra preko Južnog pola !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ameri&#269;ki sudija Paul Suko iz Kolorada, odlu&#269;io je da ljude koji su kažnjeni zbog pu&scaron;tanja glasne muzike kazni slu&scaron;anjem Barija Manilova. On tvrdi da se njegova metoda prisiljavanja prekr&scaron;ioca da sat vremena moraju da slu&scaron;aju muziku koju ne vole pokazala vrlo uspe&scaron;nom i da se broj ponovnih prekr&scaron;ioca drasti&#269;no smanjio. Da im je pustio neke na&scaron;e novokomponovane pesme, nikad im vi&scaron;e ne bi palo napamet tako ne&scaron;to !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;AZIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Glumci Brad Pit i Džesika Alba su osobe koje bi ve&#263;ina stanovnika azijskog kontinenta najradije za Boži&#263; poljubili pod boži&#263;nim drvetom. Džesika je mu&scaron;karcima u Singapuru i Maleziji najpoželjnija (a kome nije), a ženama je to Brad Pit. U Australiji bi mu&scaron;karci isto najradije ljubili Džesiku, dok bi žene izabrale njihovog glumca Hju Džekmena. U Hong Kongu, mu&scaron;karci bi najradije Nikol Kidmen, a žene Dejvida Bekama !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tvorci proteze za &#39;onu mu&scaron;ku stvar&#39;, Džordž Vils i Robert Katalano, koja omogu&#263;ava varanje prilikom testiranja na drogu, izjasnili su se krivim na sudu za ovu prevaru. Oni su ovu spravu nazvali VIZINATOR i prodavali su je preko Interneta. Ina&#269;e, sprava se prodavala sa greja&#269;em i lažnim urinom kako bi ljudima omogu&#263;ila negativan test pri testiranju na drogu. Ovoj dvojici preti do osam godina zatvora i kazna od 500.000 dolara !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;DANSKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedan fudbalski klub u Danskoj ima za sponzora firmu koja se bavi distribucijom filmova za odrasle, tako da posle svake pobede, svaki igra&#269; dobija od sponzora njihova dva proizvoda !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

<strong><br />

</strong></p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Prevarant koji se predstavio kao Frensis Rosi, gitarista legendarne grupe Status Quo, skoro godinu dana je imao kraljevski tretman u gradu Doveru. Obe&#263;ao im je da &#263;e nastupiti na rok festivalu i &#269;ak da &#263;e dovesti i Pola Makartnija. Koristio je gradona&#269;elnikovu limuzinu, i&scaron;ao na sve&#269;ane ru&#269;kove i prijeme a imao je i besplatan sme&scaron;taj. Kada su posumnjali u njegov identitet, prevarant je to osetio i izgubio se iz grada !!!<br />

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti1">

<strong>ENGLESKA<br />

</strong></div>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti1">

Porota u Engleskoj oslobodila je optužbe 37-godi&scaron;njeg Džejsona Džala za silovanje, jer je utvrdila da žrtvu nije silovao namerno, ve&#263; tokom mese&#269;arenja! Džejson je bio u gostima kod silovane Džejn i njenog muža i ostao prespavati kod njih. Žena je spavala na kau&#269;u i on ju je tokom no&#263;i silovao. Na sudu se branio i uspeo u tome, rekav&scaron;i da pati od seksomnije, vrste mese&#269;arenja zbog kojeg se seksa za vreme sna !!!</div>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-16

pregleda:

ključne reči: darvinove nagrade gluposti budalastine glupi postupci glupi ljudi