NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Darvinove nagrade 5

Kazu da je ljudska glupost bezgranicna...

Darvinove nagrade 5

<p>

<img alt="" height="208" src="http://content.beomedia.com/media/images/darwin_awards_hdlg.jpg" width="480" /></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<strong>NEMA&#268;KA</strong></p>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Na ime nema&#269;kog matemati&#269;ara Adama Risa, koji je umro pre 450 godina, stiglo je pismo u kojem je zamoljen da plati dug za televizijsku pretplatu. Stru&#269;njak za algebru Adam Ris, tu je ku&#263;u kupio 1525. godine, a sada je muzej posve&#263;en davno preminulom Risu. Pismo je vra&#263;eno po&scaron;iljaocu uz napomenu da su malo zakasnili sa opomenom, jer je gospodin Ris preminuo 30. marta 1559. godine, nekoliko vekova pre pronalaska televizije. Da je služba za naplatu TV pretplate uporna, govori i &#269;injenica da je samo par nedelja nakon ra&#269;una stigla i opomena za neizmireni dug! Kompaniji ovo nije prvi put da &scaron;alje ra&#269;une preminulima - pro&scaron;le godine isto takvo pismo poslato je pesniku Fridrihu &Scaron;ileru koji je dugovao 17 evra. &Scaron;iler je preminuo 9. maja 1805. godine !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

<strong><br />

</strong></p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;BUGARSKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; U bugarskom selu Mogila pored Stare Zagore u Bugarskoj održana je tradicionalna godi&scaron;nja prodaja devojaka za udaju, na kojoj se okupilo oko dve hiljade Roma. Sa mnogo &scaron;minke na sebi, tinejdžerke su sa roditeljima do&scaron;le na ovaj redovni godi&scaron;nji skup da na&#273;u muža, po mogu&#263;stvu onog koji je spreman dobro da plati za svoju budu&#263;u suprugu. Kako je rekla Elena iz Kapitan Andrejeva, majka jedne od prisutnih devojaka, &#39;Dovodimo na&scaron;e k&#263;erke na ovaj skup kako bi mogle da upoznaju mladi&#263;e po&scaron;to im je odlazak u disko klubove zabranjen&#39;. Za lepu devojku treba izdvojiti nekoliko hiljada evra. Doga&#273;aj se tradicionalno održava prve subote po po&#269;etku uskr&scaron;njeg posta, na Dan Svetog Todora, navode agencije !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD&nbsp;</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Student sa Jejla, 21-godi&scaron;nji Amerikanac Džesi Mejmen tužio je aviokompaniju &#39;US Ejrvejz&#39; zbog nestanka konzole za igrice iz njegovog kofera tokom leta od Nju Hejvena u državi Konektikat, do Sinsinatija. On traži od&scaron;tetu od milion, a oni mu nude 3 hiljade dolara Džesi u svojoj tužbi koju je predao sudu u okrugu Hamilton navodi da je konzola &#39;Xbox360&#39; opremljena specijalnim hard diskom i samo za nju traži od&scaron;tetu od 1.700 dolara, a zato je kompaniji za &#39;nesavestan rad i njegovo maltretiranje oko nestale opreme&#39; tražio jo&scaron; milion dolara! Portparol aviokompanije ljubazno mu je saop&scaron;tio da može da o&#269;ekuje najvi&scaron;e 3.300 dolara, po&scaron;to je to najve&#263;a predvi&#273;ena nadoknada za nestali prtljag !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;BOLIVIJA&nbsp;</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bolivijski predsednik Evo Morales žvakao je list koke na sastanku Komisije UN za narkotike u želji da progura svoj predlog za skidanje koke sa liste zabranjenih supstanci. &#39;List koke nije isto &scaron;to i kokain, ta biljka nije &scaron;tetna po zdravlje, ne uzrokuje psihi&#269;ke poreme&#263;aje niti dovodi do zavisnosti, a ako je koka droga, onda morate da me uhapsite. Deset godina sam redovno konzumirao listove koke. Da su posledice takve kao &scaron;to ste ih opisali, nikada ne bih postao predsednik&#39; - govorio je Morales. On je i lider sindikata uzgajiva&#269;a koke. Bolivija je, ina&#269;e, tre&#263;a na svetu po proizvodnji koke, iza Kolumbije i Perua. Ujedinjene Nacije su procenile da je 2007. godine u Peruu 80 posto zasada koke prera&#273;eno u kokain !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;KANADA&nbsp;</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 30 - godi&scaron;nji Amerikanac sko&#269;io je sa Nijagarinih vodopada u poku&scaron;aju da se ubije. U kriti&#269;nom stanju je preba&#269;en u bolnicu, gde je utvr&#273;eno da ima ozbiljnu povredu glave i da pati od hipotermije. Njegovu su nameru osujetili spasioci koji su ga izvukli iz ledene vode. Ovo je drugi &#269;ovek koji je preživeo pad sa &#39;Konjskog kopita&#39;, najve&#263;eg od tri Nijagarina vodopada. Godine 2003, jo&scaron; jedan Amerikanac je izvu&#269;en iz reke posle samoubila&#269;kog skoka, a za najmanje jo&scaron; 17 osoba, ne ra&#269;unaju&#263;i samoubice, zna se da su pale sa vodopada. Nijagarini vodopadi su visoki 50 metara i nalaze na granici izme&#273;u SAD i Kanade. Njihov protok je vi&scaron;e od 168.000 kubnih metara vode u minutu i jedni su od najmo&#263;nijih i najpoznatijih vodopada u svetu !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;KAZAHSTAN&nbsp;</div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tokom nedavnog popisa stanovni&scaron;tva u kazahstanskoj oblasti Povladarsk, sasvim slu&#269;ajno je otkrivena najstarija žena na svetu. Uvidom u li&#269;nu kartu Sahane Dosove lako se može utvrditi da &#263;e 27. marta napuniti 130 godina! Ona kaže da nema nikakvu posebnu tajnu svoje dugove&#269;nosti. &#39;Jednostavno nikada nisam pila lekove, a ako bih se prehladila, le&#269;ila sam se narodnom medicinom. Uvek sam se pridržavala muslimanskog posta, a prema slatki&scaron;ima sam bila ravnodu&scaron;na&#39;. Ro&#273;ena je 1879, a prvi put se udala sa 18 godina. Ukupno se udavala dva puta i sahranila oba muža. Rodila je desetoro dece, a poslednje u 64. godini! Ima osam unuka, 12 praunuka i 24 &#269;ukununuka. Kako kaže:&#39;Treba se radovati životu i onda ne&#263;ete primetiti kako godine lete. Ples ili srda&#269;an razgovor sa dobrim &#269;ovekom donose vi&scaron;e zdravlja od najsavremenijih lekova&#39;. !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA&nbsp;</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Engleska policija traga za mu&scaron;karcem koji je nakon medicinske terapije postao radioaktivan. Radi se o 42-godi&scaron;njem Marijusu Tomasu Liopoldu za kojim je izdata je poternica po&scaron;to se ove nedelje nije pojavio na su&#273;enju u Londonu, na kome je trebalo da odgovara zbog pedofilije, a njegov advokat Džini Mekej objasnila je sudu da ga je specijalni tretman tiroidne žlezde u&#269;inio opasno radioaktivnim i da je otputovao u Irsku! Policajci su upozoreni da je možda radioaktivan, i sada ga traže sa Gajgerovim broja&#269;em i savetovano im je da ga ne treba vezivati lisicama za ruku nekog policajca !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SVET&nbsp;</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Neprofitabilna organizacija sa sedi&scaron;tem u Va&scaron;ingtonu, Ocean Conservancy, koja se bori za zdravije okeanske ekosisteme i za&scaron;titom okeana, saop&scaron;tila je da je iz mora, vodenih tokova i sa plaža &scaron;irom sveta o&#269;istila vi&scaron;e od tri miliona kilograma otpadaka. Volonteri su na&scaron;li i 26.585 automobilskih guma - &scaron;to bi bilo dovoljno za 6.646 automobila.Slede&#263;e &#269;i&scaron;&#263;enje zakazano je za 19. septembar. Deset najbrojnijih vrsta otpadaka na&#273;enih na plažama i u morima (broj komada):<br />

<br />

1. Cigarete i opu&scaron;ci - 3.216.991<br />

2. Plasti&#269;ne kese - 1.377.141<br />

3. Kutije i ambalaže - 942.620<br />

4. Poklopci i zatvara&#269;i - 937.804<br />

5. Plasti&#269;ne fla&scaron;e - 714.892<br />

6. Papirne kese - 530.607<br />

7. Slam&#269;ice i ka&scaron;i&#269;ice za kafu - 509.593<br />

8. &#268;a&scaron;e, tanjiri, vilju&scaron;ke, noževi i ka&scaron;ike - 441.053<br />

9. Staklene boce - 434.990<br />

10. Limenke - 401.412 !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD&nbsp;</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bra&#269;ni par iz Marilenda odlu&#269;io je obogatiti seksualni život sa jednom posebnom seksualnom igra&#269;kom, a &#269;itava pri&#269;a zavr&scaron;ila je u obližnjoj bolnici kada je seksualna igra krenula po zlu. Nakon &scaron;to je muž spojio vibrator na ubodnu pilu, bra&#269;ni par iz SAD-a bacio se na posao, ali umesto seksualne ekstaze kojoj su se nadali, sve je zavr&scaron;ilo u krvi i suzama !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SVET&nbsp;</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Obožavaoci Supermena nadmeta&#263;e se na internet aukciji za prvi broj stripa objavljen 1938. godine. Ponu&#273;eni primerak stripa je veoma redak i nije restauriran. Na internet aukciji, koja traje do 13. marta, ve&#263; je dostigao sumu od 200.000 dolara. Na koricama je prikazan Supermen, u prepoznatljivim kostimu sa slovom &quot;S&quot; na grudima, kako pred prepla&scaron;enim prolaznicima podiže zeleni automobil. Lik Supermena je nastao 1932. godine u Klivlendu. Stvorili su ga kanadski crta&#269; Džozef &Scaron;uster i ameri&#269;ki scenarista Džerom Sigel. Prava na kori&scaron;&#263;enje lika prodali su strip izdava&#269;u Detektiv Komiks (Detective Comics Inc.). Supermen se prvi put pojavio na kioscima u junu 1938. godine, u reviji Action Comics No 1 !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;AUSTRALIJA&nbsp;</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dve stotine kandidata u&scaron;lo je u uži izbor za &#269;uvara australijskog tropskog ostrva, &scaron;to je progla&scaron;eno &#39;najboljim poslom na svetu&#39;, kako su ga nazvali promoteri turizma države Kvinslend. Oni su saop&scaron;tili da su mnoge prijave poslate u poslednji &#269;as izgubljene, jer je sajt bio zagu&scaron;en njihovim prevelikim brojem. Skoro 35.000 ljudi podnelo je video prijave za posao pla&#263;en 150.000 australijskih dolara (97.000 ameri&#269;kih dolara), a koji se sastoji u &scaron;estomese&#269;nom uživanju na ostrvu Hamilton u Velikom koralnom grebenu. Entoni Hejz iz Ministarstva turizma je izjavio da je u poslednjih 72 sata uo&#269;i isteka roka, stiglo &#269;ak 7.500 prijava. Imena 50 finalista bi&#263;e saop&scaron;tena na sajtu Ministarstva (www.islandreefjob.com), a publika &#263;e do 24. marta mo&#263;i da glasa za svog favorita. Kandidat koji dobije najvi&scaron;e glasova i 10 drugih koje izabere Ministarstvo, otputova&#263;e na ostrvo Hamilton na kojem &#263;e biti obavljeni razgovori, a ime pobednika bi&#263;e saop&scaron;teno 6. maja. Posao iz snova po&#269;inje 1. jula !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;&#268;E&Scaron;KA&nbsp;</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Narodna banka Poljske je, zbog globalne ekonomske krize, uvela specijalne kurseve za sve&scaron;tenike kojim ih obu&#269;ava da budu dobri menadžeri svoje parohije i posavetuju vernike da pametno uzmu kredit. Kursevi se organizuju i za katoli&#269;ke i za pravoslavne sve&scaron;tenike. &#39;Sve&scaron;tenici upoznaju osnove mikro i makroekonomije, osnove poreskog sistema, zakone, u&#269;e kako da napi&scaron;u biznis plan, kako pametno da uzmu kredit&#39;, rekao je sve&scaron;tenik Leslav Mirek iz Centra za informacije i obrazovanja Poljske katoli&#269;ke crkve. Poljska centralna banka nije prva u regionu koja je angažovala sve&scaron;tenike. Slova&#269;ka centralna banka je angažovala i posebno obu&#269;ila sve&scaron;tenike za kampanju za uvo&#273;enje evra pro&scaron;le godine i tome može da zahvali &scaron;to je opro&scaron;taj od krune i prelazak na evro od 1. januara pro&scaron;ao tako bezbolno i na slova&#269;kom selu !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;ENGLESKA&nbsp;</div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; &#39;Moj posao je mnogo dosadan&#39;, napisala je 16-godi&scaron;nja Kimberli Svon na Facebook-u, koja se pre samo tri meseca zaposlila kao administrator u kompaniji &#39;Ajvel marketing and logistik&#39; iz Klektona u Eseksu i zbog toga je dobila otkaz. Poslodavac smatra da je to isto kao da je glasno izrekla mi&scaron;ljenje u kancelariji. Kimberli tvrdi da nije imenovala kompaniju, da je sre&#263;na na poslu i kaže: &#39;Ba&scaron; su prava nju&scaron;kala, kad sve proveravaju&#39; !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;SEVERNA KOREJA&nbsp;</div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Stanovnicima Severne Koreje ponovo je dozvoljeno kori&scaron;&#263;enje mobilnih telefona, svojevremeno im zabranjeno 2004. godine. &#39;Korjolink&#39;, severnokorejski mobilni provajder nastao udruživanjem korejske po&scaron;te i egipatskog telekoma, privukao je za dva meseca &scaron;est i po hiljada korisnika. Mreža je dostupna samo u Pjongjangu, ali oparater najavljuje pro&scaron;irenje na celu zemlju. Njihovi mobilni telefoni razlikuju se od onih u svetu, jer ne omogu&#263;avaju kontakte sa spoljnim svetom, na primer preko Interneta. Me&#273;utim, hiljade gra&#273;ana do&scaron;lo je da kupi mobilne telefone, sre&#263;ni &scaron;to &#263;e uop&scaron;te mo&#263;i da ih koriste !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;KOLUMBIJA</div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Po&#269;etkom februara, paleontolozi su u Južnoj Americi prona&scaron;li fosil zmije koja je bila duža od autobusa i te&scaron;ka kao automobil. Ovo stvorenje, koje su nau&#269;nici nazvali &#39;Titanoboa serehonensis&#39;, moglo je da proguta životinju veli&#269;ine krave, a najverovatnije se hranilo džinovskim kornja&#269;ama i krokodilima. Naseljavalo je tropske južnoameri&#269;ke &scaron;ume pre oko 60 miliona godina. Delove skeleta ove praistorijske zveri, koja je bila duga&#269;ka izme&#273;u 11 i 14 metara i te&scaron;ka vi&scaron;e od jedne tone, otkrio je tim me&#273;unarodnih lovaca na fosile u povr&scaron;inskim kopovima rudnika uglja Serehon u Kolumbiji, po kojem je i &#39;kr&scaron;tena&#39; ova zmija !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;AUSTRALIJA</div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedan Australijanac, razo&#269;aran posle razvoda, prodao je &#269;itav svoj život na internetu. Za ku&#263;u, prijatelje i posao dobio je 380.000 dolara koje je upotrebio za put oko sveta. &Scaron;ta &#263;e kada se vrati sa puta, jo&scaron; se ne zna !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;TAJLAND</div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; U gradu Kun Hanu u provinciji Sisaket na severoistoku Tajlanda, blizu granice sa Kambodžom, grupa ekolo&scaron;ki nastrojenih budisti&#269;kih sve&scaron;tenika sagradila je hram od pivskih fla&scaron;a. Njegovo ime je Vat Pa Maha &#268;edi Kaev, ali je poznatiji kao Vat Lan Kuad - &#39;Hram milion fla&scaron;a&#39;. Pri&#269;a po&#269;inje 1984. godine, kada su sve&scaron;tenici po&#269;eli da sakupljaju prazne pivske boce. Uspeli su da sagrade kompleks od 20 zgrada - hram iznad jezera, krematorijum, prostorije za molitvu, sve&#269;anu salu, vodotoranj, konake za turiste i nekoliko manjih bungalova u kojima oni žive. U zidovima i krovovima ima najvi&scaron;e zelenih fla&scaron;a od &#39;Hajneken&#39; piva i sme&#273;ih u kojima se prodaje tajlandsko pivo &#39;&#268;ang&#39;. Ovi monasi su &#269;ak napravili i mozaik sa Budinim likom od &#269;epova tih istih fla&scaron;a. Utro&scaron;eno je oko milion i po fla&scaron;a, a stare&scaron;ina San Katabunjo kaže: &#39;&Scaron;to vi&scaron;e fla&scaron;a dobijemo, vi&scaron;e objekata &#263;emo izgraditi&#39;. Odnedavno se ovaj hram nalazi na listi ekolo&scaron;kih turisti&#269;kih atrakcija jugoisto&#269;ne Azije !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;&#268;E&Scaron;KA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Bra&#269;nom paru iz grada na istoku &#268;e&scaron;ke Fridek - Mistek policija je u istoj no&#263;i oduzela voza&#269;ke dozvole, nakon &scaron;to su oboje zate&#269;eni pijani za volanom istog automobila. Portparol policije rekao je da su pripadnici saobra&#263;ajne patrole prvi put zaustavili njihov automobil po&scaron;to je 50-godi&scaron;nji mu&scaron;karac pokazivao znakove pijanstva. On je policiji predao svoju voza&#269;ku dozvolu, zaklju&#269;ao automobil i udaljio se pe&scaron;ice sa suprugom, a posle 2 sata vratio se i zamolio svoju 37-godi&scaron;nju, tako&#273;e veoma &#39;kontaminiranu&#39;, suprugu da vozi do ku&#263;e! Policajci su ih kasnije slu&#269;ajno zaustavili na drugom kraju grada i alko-test aparat je pokazao da je žena bila pijanija od supruga !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 51 - godi&scaron;nji Britanac Liopold Vrobel iz Vingervorta, osu&#273;en je na 20 nedelja zatvora zbog zviždanja. On je zviždao melodiju iz &scaron;pice popularne televizijske serije &#39;Porodica Adams&#39; svaki put kada bi prolazio neko od njegovih suseda. Ketlin &Scaron;arp iz Vrobelovog susedstva, koja je bila jedan od svedoka na su&#273;enju, izjavila je da je za njom zviždao svaki put kada bi iza&scaron;la iz ku&#263;e. On je odbacivao sve optužbe, ali su snimci sa nadzornih kamere pokazali da je on bio taj koji je zviždao svaki put kada bi prolazio neko od njegovih suseda !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;KANADA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Jedan 34-godi&scaron;nji Kana&#273;anin iz Ontaria nije uspeo da smisli ni&scaron;ta bolje kao razlog da ne ode na posao, ve&#263; je izlupao samog sebe i odglumio da je napadnut na ulici u sred bela dana. Policija je pozvana iz radnje u ulici Princes u gradu Kingstonu, u Ontariju. Patrola, koja je odmah stigla, poverovala je u njegovu pri&#269;u o napadu od strane dvojice mu&scaron;karaca, koja su ga prebila poku&scaron;avaju&#263;i da mu otmu nov&#269;anik. Gomila policajaca je do&scaron;la u kraj kojim je prevarant pe&scaron;ke i&scaron;ao na posao. U potragu za detaljno opisanim banditima uklju&#269;eni su i psi. Kako nije mogla da na&#273;e nijednog osumnji&#269;enog, policija je po&#269;ela da sumnja. Posle nekoliko ve&scaron;tih pitanja od strane policije on je priznao da je celu pri&#269;u izmislio i da je sam sebi naneo povrede kako bi dobio slobodan dan !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;ENGLESKA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 29-godi&scaron;nji Bret Rejvenhil iz Barnslija u Engleskoj, uhap&scaron;en je zbog prodaje marihuane i osu&#273;en je uslovno na tri meseca zatvora. Ta tri meseca, odlukom suda, od sumraka do svitanja nije smeo da izlazi iz ku&#263;e. Kako nalaže procedura, ekipa bezbednosne agencije &#39;Group 4 Securicor&#39; - koja to obavlja za Ministarstvo pravde - do&scaron;la je kod Rejvenhila da mu na &#269;lanak postavi ure&#273;aj za pra&#263;enje. Ali je prosto neverovatno da nisu primetili da Bret ima ve&scaron;ta&#269;ku nogu. Kako kaže Bret: &#39;Nisam mogao da verujem da su mi ure&#273;aj stavili na ve&scaron;ta&#269;ku nogu. Mislio sam da &#263;e njihova radnica odmah shvatiti da je metalna, ali izgleda da joj nije palo na pamet da mi zadigne nogavicu ili spusti &#269;arapu. Sve sam ostavio kako jeste, &scaron;tosa radi, a dva prijatelja koja su bila kod mene u tom trenutku, &#39;ubila&#39; su se od smeha. &Scaron;to je jo&scaron; sme&scaron;nije, svake 4 nedelje sam i&scaron;ao na kontrolu rada ure&#273;aja i ponovo niko nije primetio da imam ve&scaron;ta&#269;ku nogu&#39; !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;MEKSIKO</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Glavni grad Meksika oborio je na Dan svetog Valentina svetski rekord u ljubljenju, po&scaron;to se 39.897 osoba poljubilo u istom trenutku na centralnom gradskom trgu Zokalo. Prethodni rekord je od 2007. držao engleski grad Veston Super Mer u Somersetu, sa 32.648 u&#269;esnika. &#39;Na trgu je bilo 42.225 osoba, ali nisu svi u&#269;estvovali u postavljanju rekorda u broju osoba koje su se ljubile 10 sekundi istovremeno&#39;, saop&scaron;tio je predstavnik Ginisove knjige, Karlos Martinez. Cilj je bio da se promeni stav prema me&#273;uljudskim odnosima, posebno me&#273;u parovima, tako da po&scaron;tovanje, jednakost i tolerancija budu osnov bilo koje veze !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;RUSIJA</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Numizmati&#269;ar iz Rusije, Juri Babin iz Novosibirska, koji obožava ruske kopejke, sakupio je pet miliona takvih nov&#269;i&#263;a, i namerava da ih upotrebi za izradu džinovske skulpture. On je je strast prema nov&#269;i&#263;ima otkrio dok je boravio u SAD. Tamo je na ulici &#269;esto nailazio na cente koje je po&#269;eo da sakuplja. Kada se vratio u Rusiju, nastavio je sa sakupljanjem nov&#269;i&#263;a, ovoga puta, kopejki. Danas ima pozama&scaron;nu zbirku, od pet miliona, kopejki kojih ima svuda po njegovom stanu i &#269;ija ukupna vrednost dostiže oko 1.200 evra. Od njih &#263;e da podigne spomenik u &#269;ast ruske kopejke, koji &#263;e imati pre&#269;nik od deset metara. Spomenik &#263;e biti u obliku kopejke, postavljene na pijedestal i bi&#263;e ukra&scaron;en ruskim i sovjetskim grbovima. Za izradu ovog spomenika bi&#263;e mu potrebno oko pet godina !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Amerikanac iz države Va&scaron;ington, Patrik Rosario spre&#269;io provalnike u nameri da mu oplja&#269;kaju ku&#263;u. Preduhitrio ih je ostaviv&scaron;i ih bez vozila, kojim su krenuli u plja&#269;ku. On se postarao da dva kradljivca ne odnesu njegova tri plazma televizora tako &scaron;to je odvezao kombi kojim su lopovi planirali bekstvo. Patrik je bio u podrumu svoje ku&#263;e u Belviju, kad je &#269;uo provalnike i pozvao je policiju, dok se iskradao iz ku&#263;e. Kada je iza&scaron;ao ugledao je beli kombi parkiran ispred ku&#263;e, uklju&#269;enog motora i sa klju&#269;evima na mestu. Seo je u kombi i odvezao se do svog prijatelja. Policija je saop&scaron;tila da su provalnici na pragu ostavili televizore, laptop i kutiju sa nakitom i pobegli pe&scaron;ke !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Li Remond iz Salt Lejk Sitija, koja je bila vlasnica najdužih noktiju na svetu, i &#269;ije je ime zabeleženo u Ginisovoj knjizi rekorda, u kategoriji vlasnice najdužih noktiju na svetu, doživela je saobra&#263;ajnu nesre&#263;u u kojoj je slomila nokte. Svoje tako dobro &#269;uvane i negovane nokte nije sekla od 1979. godine. Prema informaciji objavljenoj na Ginisovoj internet stranici, ukupna dužina svih njenih noktiju pro&scaron;le godine iznosila je vi&scaron;e od 8,5 metara. Najduži je bio nokat na palcu desne ruke - oko 65 centimetara. Redmondova je imala nesre&#263;u u kojoj je teže povre&#273;ena, ali je van životne opasnosti !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;SAD</strong></div>

<div class="ludevesti2">

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp; Ameri&#269;ka pliva&#269;ica, 56-godi&scaron;nja Dženifer Fig, prva je žena koja je preplivala Atlantski okean. Ona je krenula sa ostrva Kejp Verde, na zapadnoafri&#269;koj obali, 12. januara i preplivala oko 3.380 kilometara, kroz jake vetrove i talase visoke do devet metara. Svoj neverovatni poduhvat, ova pliva&#269;ica, okon&#269;ala je na plaži u Trinidadu, odakle planira da otpliva do Devi&#269;anskih ostrva i tamo zavr&scaron;i svoju avanturu, a zatim da se vrati ku&#263;i u Aspen, u Kolorado !!!<br />

&nbsp;</div>

<p>

&nbsp;</p>

<div class="ludevesti1">

<strong>&nbsp;NIKARAGVA</strong></div>

<div class="ludevesti1">

&nbsp;</div>

<div class="ludevesti1">

Manja duvanska kompanija u provinciji Esteli na severu Nikaragve &#39;Granada Cigars&#39;, jedna je od mnogih koje žele da unov&#269;e popularnost novog ameri&#269;kog predsednika, pa je tako po&#269;ela da proizvodi cigare sa srebrnim okvirom na kojem pi&scaron;e &#39;Obama 44&#39;. Ru&#269;no pravljene cigare, za koje se koristi lokalni i kubanski duvan, razli&#269;itih su veli&#269;ina i ja&#269;ine, a kompanija navodi da je iz SAD ve&#263; naru&#269;eno 13.000 kutija. U isto vreme Barak Obama poku&scaron;ava na sve na&#269;ine da prestane da pu&scaron;i posle 20 godina pu&scaron;enja !!!</div>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-19

pregleda:

ključne reči: darvinove nagrade gluposti budalastine glupi postupci glupi ljudi