NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Kako zene opisuju muskarca

Zenski sovinizam

Kako zene opisuju muskarca

<p>

&nbsp;</p>

<p>

Kako zna&scaron; kada mu&scaron;karac doživi orgazam? Okrene se na drugu stranu i po&#269;ne da hr&#269;e!<br />

Za&scaron;to su mu&scaron;karci uvek zabrinuti za veli&#269;inu svog penisa? Zato &scaron;to bi trebalo da budu!<br />

Za&scaron;to je nemogu&#263;e da žena na&#273;e mu&scaron;karca koji je pažljiv, ose&#263;ajan, a u isto vreme i lep? Zato &scaron;to svi takvi mu&scaron;karci ve&#263; imaju momke!<br />

Koliko iskrenih, pažljivih i ose&#263;ajnih mu&scaron;karaca na svetu je potrebno da operu sudove? Obojica!<br />

&Scaron;ta &#263;e da natera mu&scaron;karca da po&#269;ne da spusta dasku na WC &scaron;olji? Operacija promene pola!<br />

Za&scaron;to mu&scaron;karci nikad ne pokazuju svoja prava ose&#263;anja? Zato &scaron;to ih nemaju!<br />

Za&scaron;to mu&scaron;karci vole da ožene device? Zato &scaron;to ne vole kritiku!<br />

Kako zna&scaron; kad ti je muž mrtav? Sex je na istom nivou, ali može&scaron; slobodno da uzme&scaron; daljinski!<br />

Za&scaron;to muskarci vole plavu&scaron;e? Vole intelektualno drustvo!<br />

&Scaron;ta pokloniti &#269;oveku koji ima sve? Ženu koja &#263;e da mu pokaže kako to radi!<br />

Za&scaron;to ženke crne udovice ubijaju mužjaka nakon parenja? Da spre&#269;e hrkanje jo&scaron; pre nego &scaron;to po&#269;ne!<br />

Za&scaron;to muskarci nemaju krizu srednjih godina? Zaglave u adolescenciji!<br />

Kako mu&scaron;karac dokazuje da ima dugoro&#269;ne planove za buducnost? Kupi dva kartona piva, umesto jednog!<br />

Za&scaron;to je sex sa muskarcem nalik na &scaron;panske sapunice? Taman kad postane interesantno, mora&scaron; da &#269;eka&scaron; slede&#263;u epizodu!<br />

Za&scaron;to su vicevi o plavu&scaron;ama tako kratki? Da bi mu&scaron;karci mogli da ih zapamte!<br />

Kako mu&scaron;karci zami&scaron;ljaju predigru? Mole pola sata!<br />

Kako zna&scaron; kad je mu&scaron;karac sre&#263;an? Mnogo te briga!<br />

Kako mu&scaron;karac zami&scaron;lja rad u doma&#263;instvu? Podigne noge da može&scaron; da usisa&scaron;!<br />

Kako da natera&scaron; muskarca da radi &#269;u&#269;njeve? Stavi&scaron; daljinski izme&#273;u njegovih stopala!<br />

Kako mu&scaron;karac vežba na plaži? Uvu&#269;e stomak svaki put kada vidi bikini!<br />

&Scaron;ta klitoris, godi&scaron;njica braka i WC imaju zajedni&#269;ko? Mu&scaron;karci ih uvek proma&scaron;e!<br />

&Scaron;ta je mu&scaron;kar&#269;eva definicija romanti&#269;ne ve&#269;eri? Sex.<br />

&Scaron;ta odmah zna&scaron; o dobro odevenom &#269;oveku? Njegova žena ima smisla za biranje ode&#263;e!<br />

Žene ma&scaron;taju o miru u svetu, o&#269;uvanoj prirodi, i op&scaron;toj sre&#263;i. O &#269;emu ma&scaron;taju mu&scaron;karci? Da se zaglave u liftu sa Pamelom Anderson!<br />

<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to samo 10% mu&scaron;karaca odlaze u raj? Ako bi odlazilo vi&scaron;e, to bi postao pakao!<br />

U &#269;emu je razlika izme&#273;u svinje i mu&scaron;karca? Svinja ne postane mu&scaron;karac kada se napije!<br />

Kako da mu&scaron;karac spre&#269;i da ženu napadnu u pola no&#263;i? Kontroli&scaron;e se!<br />

Koja je razlika izme&#273;u mu&scaron;karca i goveda? 200 kila i karton piva!<br />

&Scaron;ta je za mu&scaron;karca &#39;prava ljubav&#39;? Erekcija!<br />

ŽENA: Da li me voli&scaron; samo zato &scaron;to mi je moj ujak ostavio bogatstvo?<br />

MUŽ: Ne, du&scaron;o, voleo bih te bez obzira ko ti je ostavio bogatstvo.<br />

Kako mu&scaron;karci defini&scaron;u brak? Skup na&#269;in da dobije&scaron; besplatno pranje ve&scaron;a!<br />

Za&scaron;to je Mojsije lutao pustinjom 4 godine? Nije pitao ženu za pravac!<br />

Koje re&#269;i žene najvi&scaron;e mrze za vreme odli&#269;nog sexa? Du&scaron;o, stigao sam!<br />

Koja žena svake no&#263;i zna gde joj je muž? Udovica!<br />

Za&scaron;to na prenosu utakmice postoji ponovni snimak? Mu&scaron;karci, nakon 30 sekundi, zaborave &scaron;ta se desilo!<br />

Jeste li &#269;uli o ženi koja je otkrila tajnu mu&scaron;karaca? Umrla je od smeha pre nego &scaron;to je nekome uspela da kaže!<br />

Koja je definicija Mu&scaron;ke &Scaron;ovinisti&#269;ke Svinje? Mu&scaron;karac koji mrzi svaku kosku u ženskom telu, osim svoje!<br />

Za&scaron;to mu&scaron;karci vole zamrzntu hranu za mikrotalasnu? Vole da stignu i da jedu i da vode ljubav za vreme poluvremena!<br />

Koje tri slatke re&#269;i mu&scaron;karac kaže ženi tokom tužne scene u ljubavnom filmu? Dodaj mi kokice!<br />

Koji je jedini na&#269;in da natera&scaron; muža da zapamti datum godi&scaron;njice braka? Uda&scaron; se na njegov ro&#273;endan.<br />

Kako da otera&scaron; mu&scaron;karca? Kaže&scaron; mu: Volim te, o&#263;u da se uzmemo i da imamo decu!<br />

Kako mu&scaron;karci izbegavaju da prave pogre&scaron;ne procene u karijeri? Nikad se i ne zaposle!<br />

Za&scaron;to svi mu&scaron;karci porede sebe sa nekim poznatim glumcem? Imaju sve &scaron;to i on osim talenta, para i izgleda!<br />

&Scaron;ta je to: Ima 8 ruku i IQ od 60? &#268;etiri mu&scaron;karca gledaju prenos utakmice!<br />

Kako mu&scaron;karac zami&scaron;lja romanti&#269;no ve&#269;e? Fudbalski stadion osvetljen sve&#263;ama!<br />

&Scaron;ta elektri&#269;ni vozi&#263;i i grudi imaju zajedni&#269;ko? Oba su namenjena za bebe, ali se na kraju muž najvi&scaron;e igra sa njima!<br />

<br />

<br />

<br />

&Scaron;ta mu&scaron;karac i spermatozoid imaju zajedni&#269;ko? Oba imaju &scaron;ansu od 1 : 1 000 000 da postanu ljudska bi&#263;a!<br />

ŽENA: Kako to dolazi&scaron; ku&#263;i polu pijan? MUŽ: Nisam ja kriv ... nestalo mi je para.<br />

Kako povrediti mu&scaron;karca svojim re&#269;ima? Pogoditi ga re&#269;nikom!<br />

Nije istina da udate žene žive duže. To samo njima izgleda duže!<br />

Kako da spre&#269;i&scaron; mu&scaron;karca da te siluje? Baci&scaron; mu daljinski.<br />

&Scaron;ta radi&scaron; kada ti muž krvari u dvori&scaron;tu? Pucaj jos jednom!<br />

<br />

<br />

HEMIJSKA ANALIZA MUSKARCA&nbsp; (IZ UGLA ŽENA, NARAVNO)<br />

&nbsp;<br />

ELEMENT: mu&scaron;karac<br />

SIMBOL: Mu(uuuuuuuu)<br />

PRONA&Scaron;AO: Nastao gre&scaron;kom prirode, prilikom nastajanja elementa Ze, koji je kao &scaron;to se zna nastao u &#269;istom, savr&scaron;enom stanju. Elemenat Mu bio je pun ne&#269;isto&#263;a, pa je najpre smatran izotopom elementa Ze, ali su ne&#269;isto&#263;e kasnije toliko preovladale i degenerisale ga, da je nastao potpuno nov element.<br />

<br />

ATOMSKA TEŽINA: Optimalna 75kg, ali ali je u prirodi veoma retka, i uglavnom varira (do beskona&#269;nosti) u dva slu&#269;aja: <br />

1) pri jedinjenju sa elementima poznatim kao steroidi i <br />

2) pri jedinjenju sa mastima, uglavnom životinjskog porekla; u svakom slu&#269;aju, kvalitetna A.T. ne prelazi 10% ukupne.<br />

<br />

U&#268;ESTALOST ELEMENTA: Ve&#263;e koli&#269;ine mogu se na&#263;i u urbanim sredinama, obi&#269;no kao prate&#263;i elementi elementa Ze, poku&scaron;avaju&#263;i (uglavnom bezuspe&scaron;no) da ostvare jedinjenje sa istim.<br />

<br />

FIZI&#268;KE OSOBINE:<br />

&bull; Povr&scaron;ina obi&#269;no presvu&#269;ena razli&#269;itim ne&#269;isto&#263;ama neprijatnog mirisa, osim kada je u fazi pripreme za reakciju jedinjenja sa elementom Ze.<br />

&bull; Obi&#269;no je u stalnom stanju kljucanja, sa izuzetkom onih valenci koje su neophodne za uspostavljanje reakcije jedinjenja sa elementom Ze; važno je napomenuti da ove valence veoma retko i uz veliki napor postižu &#269;vrsto agregatno stanje, a ako se to i desi, ono traje zanemarljivo kratko.<br />

&bull; Topi se ako se primeni odgovaraju&#263;i postupak.<br />

&bull; Element se retko nalazi u higijenski &#269;istom stanju.<br />

&bull; Ostaje bez glasa i boje ako se primeni pritisak na pravo mesto.<br />

<br />

HEMIJSKE OSOBINE:<br />

&bull; Za razliku od elementa Ze, koji sa zlatom, srebrom i drugim plemenitim metalima i mineralima (a ne kamenjem!) daje rafinirana i fina jedinjenja, element Mu sa istima daje nezgrapne legure, koje imaju &scaron;tetan uticaj na &#269;ulo vida i Centralni Nervni Sistem.<br />

&bull; Apsorbuje velike koli&#269;ine skupih materijala, ali džaba mu!<br />

&bull; Može da eksplodira iznenada i bez prethodnog upozorenja, i bez ikakve veze s mozgom.<br />

&bull; Ne zna se da li je rastvorljiv u ! vodi, jer istu izbegava, ali kada se natopi alkoholom (&scaron;to je &#269;esta pojava u prirodi) oslobadja velike koli&#269;ine (negativne) energije.<br />

&bull; Najneefikasniji poznat element.<br />

<br />

NAJ&#268;E&Scaron;&#262;A UPOTREBA:<br />

&bull; ???????? (i pored dugogodi&scaron;njih, ogromnih napora eksperata, jo&scaron; nije utvrdjena bilo kakva svrsishodna namena ovog elementa)<br />

<br />

IZVR&Scaron;ENI OPITI:<br />

&bull; Pocrveni kada element Ze zatekne bez ambalaže.<br />

&bull; Pozeleni kada se stavi pored boljeg uzorka.<br />

&bull; Poplavi kada dodje u direktni kontakt s istim<br />

<br />

OPASNOSTI:<br />

&bull; Element je prili&#269;no bezopasan, mada voli da se hvali da nije.</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-20

pregleda:

ključne reči: zenski sovinizam sovinizam kako zene opisuju muskarce