NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Kako muskarci opisuju zene

Muski sovinizam

Kako muskarci opisuju zene

<p>

<br />

<br />

&Scaron;to je rekao Bog kad je napravio ženu?... Ups, &scaron;ta uradih.<br />

<br />

<br />

Bog je napravio ženu od jednog rebra. &Scaron;to bi tek u&#269;inio od radijatora?<br />

<br />

<br />

Bolje bi bilo da sam se udala za crnog vraga nego za tebe, govori žena.<br />

- Nebi i&scaron;lo draga, zabranjeni su brakovi izne&#273;u bliskih ro&#273;aka.<br />

<br />

<br />

Pita &#269;ovek Boga: -Za&scaron;to si stvorio ženu tako lepu? Bog: -Zato da ju može&scaron; voleti. Na to &#269;ovek: -A za&scaron;to je tako glupa? Bog: -Da i tebe može neko voleti!<br />

<br />

<br />

Pametan muskarac+pametna žena = ROMANSA<br />

Pametan muskarac+glupa žena = AFERA<br />

Glup muskarac+glupa žena = DETE<br />

Glup muskarac+pametna zena = SHOPPING<br />

<br />

<br />

Kakva je razlika izme&#273;u žene i &scaron;ljive?<br />

Pa &scaron;ljiva rodi pa je trese&scaron; a ženu trese&scaron; pa rodi!<br />

<br />

<br />

U koji dan je Bog stvorio ženu? U &#269;etvrtak. U ponedeljak je stvorio koko&scaron;ku. U utorak gusku. U sredu &#263;urku. U &#269;etvrtak mu je ponestalo perja.<br />

<br />

<br />

Nepobitni dokaz da žena ne može biti silovana ako to ne želi: ona brže tr&#269;i sa podignutom suknjom nego muskarac sa spu&scaron;tenim pantalonama.<br />

<br />

<br />

Žene su kao knjige, otvaraju se tamo gde su najvi&scaron;e kori&scaron;&#263;ene.<br />

<br />

<br />

Kako se zove kad kad &#269;ovek oženi vi&scaron;e žena? - Poligamija.<br />

Kako se zove kad kad &#269;ovek oženi dve žene? - Bigamija.<br />

Kako se zove kad kad &#269;ovek oženi jednu ženu? - Monotonija<br />

<br />

<br />

Ko pre devojci njemu devojka! A ko poslednji njemu žena !<br />

<br />

<br />

Ne lažu sve žene mu&scaron;karce! Postoje i one koje jo&scaron; i kradu.<br />

<br />

<br />

Postoje dve vrste žena: One koje puno pri&#269;aju i one koje ne zatvaraju usta.<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to ženama treba voza&#269;ka dozvola, kad ne postoji cesta od kuhinje do kreveta? ...<br />

<br />

<br />

Žene, ako ho&#263;ete uspravne grudi - hodajte &#269;etverono&scaron;ke!<br />

<br />

<br />

Poslovi u ku&#263;i dele se na ženske i na zajedni&#269;ke!<br />

<br />

<br />

4 &#269;uda žene:<br />

-Ovlaže se bez vode;<br />

-Daju mleko bez potrebe da jedu travu;<br />

-Krvare bez da se porežu;<br />

-Govore sranja a da ih iko i&scaron;ta pita<br />

<br />

<br />

Zasto žene ne pu&scaron;e ulicom? Da ne poderu kolena<br />

<br />

<br />

Savrsen seks traje 3h i 6min. Pet minuta je nagovara&scaron;, jednu minutu kara&scaron;, a tri sata se ispri&#269;ava&scaron;.<br />

<br />

<br />

<br />

Koja je razlika izme&#273;u žena od 5, 15 i 25 godina? Ovu od 5 vodi&scaron; u krevet pa joj pri&#269;a&scaron; pri&#269;u. Ovoj od 15 pri&#269;a&scaron; pri&#269;u pa ju vodi&scaron; u krevet A ova od 25 ti kaže: - Pusti pri&#269;u, ajmo u krevet.&bull; Ko jo&scaron; zviždi za ženama iznad 40 godina? Samo expres - lonac.<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to toliko juri&scaron; za mnom? - pita devojka mladi&#263;a.<br />

Sad kad si se okrenula i ja se pitam.<br />

<br />

<br />

&Scaron;ta žene i kondomi imaju zajedni&#269;ko? - I žene i kondomi provode vi&scaron;e vremena u va&scaron;em nov&#269;aniku nego na onoj stvari.<br />

<br />

<br />

Sa tobom bih ostao do kraja života ...<br />

... ali se bojim da bi on tada brzo do&scaron;ao.<br />

<br />

<br />

Ženama mozak nije uvek najslabija ta&#269;ka... ali je ipak ta&#269;ka!<br />

<br />

<br />

Jedna žena je pola &#273;avola, dve žene deset.<br />

<br />

<br />

Devojke su kao lubenice - najsla&#273;e su u sredini.<br />

<br />

<br />

Lepo je biti mu&scaron;karac, ali u ženi ima ne&scaron;to dublje.<br />

<br />

<br />

Gde je slepo crevo kod žena? ... Ude&scaron;, pa levo.<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to žene piju vi&scaron;e vode od mu&scaron;karaca? ... Da im ne ugine ribica.<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to žene nose &scaron;tikle? ... Da im se ne vuku jezici po zemlji!<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to žene imaju noge? ... Da ne bi ostavljale trag kao puž.<br />

<br />

<br />

Ženska usta i vrata od fi&#263;e se najlak&scaron;e zatvaraju jednim jakim udarcem !<br />

<br />

<br />

&Scaron;ta bi se desilo kad bi bacio bombu u kuhinju ? Haos bi ostao isti samo bi zvocanje prestalo.<br />

<br />

<br />

Koja je razlika izme&#273;u žene i torte. Odgovor: U tortu idu jaja, a u ženu ne.<br />

<br />

<br />

Kada izumru žene pripitomi&#263;emo neku drugu životinju.<br />

<br />

<br />

<br />

Žene su savr&scaron;eni motori - Prilagodjavaju se svakome klipu, same se podmazuju, menjaju ulje jednom mese&#269;no i jedno punjenje traje devet meseci!<br />

<br />

<br />

Ne veruj ženi koja laže!<br />

<br />

<br />

Koja je razlika izmedu žene i filma? Film se razvija.<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to žene imaju kratka stopala? Da stanu bliže sudoperu.<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to žene imaju jednu moždanu vijugu vise od koko&scaron;i?<br />

Da ne seru po dvori&scaron;tu.<br />

<br />

<br />

&Scaron;trumfeta ostala trudna. Pozove papa &scaron;trumf &scaron;trumfofe na okup i pita: Ko je &scaron;trumfao &scaron;trumfetu bez &scaron;trumf gumice?<br />

A u pozadini se za&#269;uje: -Ja mrzim &scaron;trumf gumice.<br />

<br />

<br />

Žena razgovara s jednim mu&scaron;karcem, gleda drugoga, a misli na tre&#263;ega.<br />

<br />

<br />

Žene nikada ne vide ono &scaron;to za njih uradimo; uvek vide sama ono, &scaron;to ne napravimo.<br />

<br />

<br />

Žene su opasnije od uli&#269;nih razbojnika. Razbojnici traže samo novac ili život, žene i jedno i drugo.<br />

<br />

<br />

Žena je kao senka; ako tri&scaron; za njom, izmi&#269;e ti se, ako beži&scaron; pred njom, ide za tobom i ne može&scaron; joj pobe&#263;i.<br />

<br />

<br />

Ža&scaron;to žene ne mogu dobiti kravlje ludilo? Zato &scaron;to su krma&#269;e.<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to je Bog ženama dao gljivicnu infekciju? Zato da i one znaju kako je to živeti sa pi..om koja iritira.<br />

<br />

<br />

Da žena valja i bog bi je imao.<br />

<br />

<br />

Koja je razlika izmedu žene i ljubavnice? -25 kila odprilike.<br />

<br />

<br />

Koji je životni san svake udate žene? Muž koji &#263;uti, svekar koji trpu, auto koji kliže, k.... koji se lako diže i ljubavnik koji dobro liže.<br />

<br />

<br />

Žene se dele na: NEVINA, ne da nikome; DEVOJKA, da samo svom de&#269;ku; ŽENA, da samo mužu i ljubavniku; KURVA, da svima i PROKLETA KURVA, da svima samo tebi ne!<br />

<br />

<br />

Koliko ti žena ima godina? - Pa, sad, kako se uzme - kad smo se oženili, pre trideset godina, imala je dvadeset, a sad mi govori da jo&scaron; nema &#269;etrdeset.<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to mu&scaron;karci ne veruju ženama? Kako da veruju nekom ko 5 dana krvari a ne umre posle toga.<br />

<br />

<br />

Kakva je razlika izme&#273;u baterije i žene? Baterija ima i pozitivnu stranu!<br />

<br />

<br />

Tek udata &#263;erka hvali se svojoj majci o mužu: -Mama, daje mi sve &scaron;to zatražim.<br />

- Zna&#269;i, da mu onda ne traži&scaron; dovoljno, - re&#269;e joj majka.<br />

<br />

<br />

Kad su se pojavila jaja u prahu sve su žene sveta zivele u strahu pa jedna drugu zabrinuto pita &scaron;ta ako se pojavi u prahu kita.<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to žene imaju sise? -Da može&scaron; pricati s njima.<br />

<br />

<br />

Žene udajte se za arheologa -&nbsp; &scaron;to ste starije to ste mu vrednije.<br />

<br />

<br />

Žene su ko orasi&nbsp; - nevredi &scaron;to ih milujete treba ih tucati.<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to žene ne prenose fudbalske utakmice? -Ne mogu fudbaleri toliko brzo da tr&#269;e koliko mogu žene brzo da pri&#269;aju.<br />

<br />

<br />

Žena je poput Termo Akumulacione pe&#263;i - greje dok je puni&scaron;.&bull; Za&scaron;to žene vi&scaron;e pri&#269;aju ? Imaju dvoje usta!<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to se žene seksaju: do 20-e zbog znatiželje, do 30-e zbog reprodukcije, do 40-e zbog zadovoljstva, do 50-e zbog inercije, posle 50-e zbog zlobe.<br />

<br />

<br />

Žene, pobrinite se za moga maloga. To je preopasno oruzje u RUKAMA pojedinca.<br />

<br />

<br />

<br />

&Scaron;ta je mu&scaron;ka dilema: Iza&#263;i van i gledati ono &scaron;to ne može&scaron; kresnuti ili ostati kod ku&#263;e i kresati ono &scaron;to ne može&scaron; gledati !<br />

<br />

Za&scaron;to se ružne ribe najbolje kre&scaron;u? Zato &scaron;to misle da im je to poslednji put.<br />

<br />

<br />

Najbolji TV je žena! Napred dva dugmeta, nazad je zvu&#269;nik, a u sredini ekran. Mese&#269;no emisija u boji. Ako to slu&#269;ajno izostane, neko je jebavo aparat!<br />

<br />

<br />

Kako životinje idu na odmor? Lav sam, Tigar s ljubavnicom,<br />

a Majmun sa svojom ženom!<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to je bog izmislio pijanice? Da ružne žene ne ostaju same.<br />

<br />

<br />

Žena je kao konzerva sardine ili je zatorena ili se usmrdila.<br />

<br />

<br />

Kad bi mu&scaron;ka stvar imala to&#269;kove ženina usta bi bila auto put.<br />

<br />

<br />

Voli bližnjeg svoga sve dok ti žena ne do&#273;e u ku&#263;u.<br />

<br />

<br />

Za&scaron;to je p...a najbolji golman na svetu? Brani odjednom dve lopte, a glavnog napada&#269;a tera na povra&#263;anje.</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-20

pregleda:

ključne reči: muski sovinizam sovinizam kako muskarci opisuju zene