NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

103 razloga zasto je pivo bolje od zene

103 razloga zasto je pivo bolje od zene

103 razloga zasto je pivo bolje od zene

<p>

<img alt="" src="http://content.beomedia.com/media/images/beer_woman.jpg" /></p>

<p>

1. U pivu može&scaron; da uživa&scaron; ceo mesec.<br />

2. Mrlje od piva se lako peru.<br />

3. Pivo ne mora&scaron; da izvodi&scaron; na pice i ve&#269;eru.<br />

4. Tvoje pivo &#263;e te strpljivo &#269;ekati u kolima dok gluvari&scaron; okolo.<br />

5. Kad tvoje pivo splasne sve brige su ti pro&scaron;le.<br />

6. Pivo nikada ne kasni.<br />

7. Pivo ne izlu&#273;uje ako traži&scaron; drugo pivo.<br />

8. Ako je ružno, pivo može&scaron; skloniti bilo gde.<br />

9. Sa piva se skida etiketa vrlo lako.<br />

10. Kad odlazi&scaron; u bar, siguran si da može&scaron; trgnuti bar jedno pivo.<br />

11. Pivo nikada nema glavobolju.<br />

12. Po&scaron;to popije&scaron; pivo, za bocu uvek može&scaron; dobiti jo&scaron; neki dinar.<br />

13. Pivo se ne&#263;e rasplakati ako do&#273;e&scaron; ku&#263;i sa jo&scaron; jednim pivom.<br />

14. Ako uživa&scaron; u pivu na pravi na&#269;in, uvek &#263;e ti biti bistra glava.<br />

15. Pivo uvek leže lako.<br />

16. Pivo može&scaron; da deli&scaron; sa svojim prijateljima.<br />

17. Za no&#263; može&scaron; skinuti i vi&scaron;e piva, a da se ose&#263;a&scaron; dobro.<br />

18. Uvek može&scaron; biti siguran da si prvi koji otvara bocu piva.<br />

19. Pivo je uvek vlažno.<br />

20. Pivo nikada ne insistira na jednakosti.<br />

21. Pivo može&scaron; priu&scaron;titi javno.<br />

22. Pivo se ne brine ako se vra&#263;a&scaron; kasno.<br />

23. Ladno pivo je dobro pivo.<br />

24. Pivo se ne mora prati da bi imalo dobar ukus.<br />

25. Ako promeni&scaron; pivo ne mora&scaron; da pla&#263;a&scaron; alimentaciju.<br />

26. Lepota piva nije samo povr&scaron;inska.<br />

27. Su&scaron;tinski kvaliteti piva lako se prepoznaju po etiketi.<br />

28. Kad pivo peni zna&scaron; da nema besnilo.<br />

29. Intelektualne vrednosti piva su nebitne.<br />

30. Nijednom pivu ne smeta dim.<br />

31. Nijedno pivo nema pokvaren zub.<br />

32. Kad startuje&scaron; pivo zna&scaron; da te ne&#263;e odbiti.<br />

33. Preko piva ne može&scaron; da dobije&scaron; ni jednu veneri&#269;nu bolest.<br />

34. Pivu je potpuno svejedno koju muziku slu&scaron;a&scaron; dok ga lju&scaron;ti&scaron;.<br />

35. &Scaron;to si deblji to ti pivo bolje leži.<br />

36. Ako pivo ostavi&scaron; nedovr&scaron;eno ne&#263;e&scaron; imati bolove.<br />

37. Pivo nema ro&#273;endan ni Dan piva.<br />

38. Svako pivo je lako i jeftino.<br />

39. Pivu ne smeta ako si ružan i glup.<br />

40. Pivu ne smeta ako nisi materijalno situiran.<br />

41. Ako ima&scaron; tremu konobar &#263;e ti rado servirati pivo.<br />

42. Pivo se ne linja.<br />

43. I u najgoroj kafani se može na&#263;i dobro pivo<br />

44. Kada ostavi&scaron; pivo siguran si da te ne&#263;e ogovarati kod drugih piva.<br />

45. Pivo nikada nije masno.<br />

46. Svako pivo pada na isti pokret ruke.<br />

47. Pivu je potpuno svejedno kada &#263;e&scaron; ga popiti.<br />

48. Pivom može&scaron; nekažnjeno da ga&#273;a&scaron; prolaznike sa prozora.<br />

49. Pivo uvek ima kondiciju i raspoloženje.<br />

50. Svako pivo ima uzak grli&#263;.<br />

51. Zbog piva mla&#273;eg od 18 godina se ne ide u zatvor.<br />

52. Ako si na ulici grub sa pivom niko te ne&#263;e premlatiti.<br />

53. Pivo može&scaron; da vodi&scaron; i na kartanje.<br />

54. Pivo nikada ne&#263;e poželeti da igra preferans.<br />

55. Pivo može da se koristi odmah po&scaron;to se proizvede.<br />

56. Pivo ne lupeta gluposti dok ga lju&scaron;ti&scaron;.<br />

57. Kada spava&scaron; sa pivom može&scaron; i da hr&#269;e&scaron;.<br />

58. Pivo nema roditelje ni agresivne prijatelje.<br />

59. Ne mora&scaron; da stavi&scaron; gumicu u usta kada pije&scaron; pivo.<br />

60. Ako prospe&scaron; tu&#273;e pivo, vlasnik &#263;e rado prihvatiti da ga &#269;asti&scaron; drugim.<br />

61. Ako ima&scaron; dva piva istovremeno ne mora&scaron; da gleda&scaron; na sat.<br />

62. Pivu ne smeta ako si pivopija.<br />

63. Pivo nikada ne može da zaglavi.<br />

64. Na pivo se nikada ne skupljaju muve.<br />

65. Pivo uvek ima vremena i nikada nema obaveza.<br />

66. Pivo nikada nije suvi&scaron;e maljavo.<br />

67. Ako pije&scaron; crno pivo ne&#263;e&scaron; imati problema sa K.K.K.<br />

68. Uvek može&scaron; da dobije&scaron; pivo od prijatelja.<br />

69. Nijedno pivo ne doživi da bude staro i ružno.<br />

70. Pivo nema ni&scaron;ta protiv mu&scaron;kih &scaron;ovinista.<br />

71. Pivo je uvek u providnoj ambalaži.<br />

72. Pivo ne gun&#273;a ako si sadista.<br />

73. Od jednog piva jo&scaron; niko nije dobio infarkt.<br />

74. Pivo se ne buni kad si pijan.<br />

75. Pivo nema usa&#273;ene moralne norme.<br />

76. Pivo je gluvonemo i povodljivo.<br />

77. U slu&#269;aju potrebe može&scaron; upotrebiti i staro pivo.<br />

78. Pivo nikada samo sebi ne diže cenu.<br />

79. Pivo nikada ne suprotstavlja svoje mi&scaron;ljenje tvom.<br />

80. Pivo te nikada ne&#263;e dovesti u isku&scaron;enje da ga prospe&scaron;.<br />

81. Za otvaranje svakog piva potrebno je sasvim malo napora vremena i nerava.<br />

82. Pivo uvek zna &scaron;ta ho&#263;e (da bude popijeno) i to ne skriva.<br />

83. Pivo uvek ispunjava sve &scaron;to od njega može&scaron; o&#269;ekivati i pri tome se ne buni.<br />

84. Kad pije&scaron; pivo sve drži&scaron; u svojim rukama.<br />

85. SAM odre&#273;uje&scaron; dinamiku.<br />

86. Pivo se ne&#263;e uobraziti ako mu pokaže&scaron; koliko ti je stalo do njega.<br />

87. Pivo može&scaron; kad ho&#263;e&scaron; a ženu kad može&scaron;.<br />

88. Lo&scaron;e pivo uvek može&scaron; zameniti boljim.<br />

89. Pivo &#263;e biti zadovoljno nezavisno od poze u kojoj ga cepa&scaron;.<br />

90. Ako ti se pivo ne svi&#273;a može&scaron; nekažnjeno da ga prospe&scaron;.<br />

91. Nijedno pivo se ne otima kad poželi&scaron; da ga popije&scaron;.<br />

92. Pivu ne smeta ako neko posmatra dok ga obra&#273;uje&scaron;.<br />

93. Pivo ne poplavi kad ga prospe&scaron; po podu.<br />

94. Da bi popio pivo potreban i dovoljan uslov je da odstrani&scaron; cep.<br />

95. Nije protivzakonito biti vlasnik gajbe piva.<br />

96. Ako žestoko navali&scaron; pivo ti ne&#263;e sasuti suzavac u lice.<br />

97. Uz pivo ti nikad ne može biti dosadno.<br />

98. Pivo može&scaron; da pije&scaron; uvek, bez obzira na starost.<br />

99. Pivo ne može da te izblamira u dru&scaron;tvu.<br />

100. Pivo može&scaron; da prestane&scaron; da pije&scaron; kada ti ho&#263;e&scaron;.<br />

101. Pivu je dovoljna jedna fla&scaron;a.<br />

102. Pivo ne insistira na romantici pre nego &scaron;to ga otvori&scaron;.<br />

103. Pivo je po&#269;asni &#269;lan PI&#268;KE (PI&#268;KA = Partija Iskusnih &#268;lanova Korisnika Alkohola).</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-21

pregleda:

ključne reči: 103 razloga zasto je pivo bolje od zene pivo bolje od zene zasto je pivo bolje od zene