NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Glupe pitalice

I ako su glupe sigurno ce vas nasmejati

Glupe pitalice

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">Za&scaron;to je ta&scaron;ta doma&#263;a životinja? Iz dva razloga - zato &scaron;to je doma&#263;a i zato &scaron;to je životinja!</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">U &#269;emu je sli&#269;nost izmedu ta&scaron;te i Sunca?</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">Ni u jedno ni u drugo ne može&scaron; dugo da gleda&scaron;.</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">Zna&scaron; onaj fazon o &scaron;teti? Ne? Ba&scaron; &scaron;teta.</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">Koja su tri najlu&#273;a &#269;oveka na svetu?<br />

1. Pop zato &scaron;to peva kad svi pla&#269;u,<br />

2. Odža&#269;ar zato &scaron;to &#269;e&scaron;e tamo gde ga ne svrbi,<br />

3. Lovac zato &scaron;to traži ono &scaron;to nije izgubio.</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">&Scaron;ta je strpljenje? Kada konfetama bri&scaron;e&scaron; dupe. A &scaron;ta je muka? Kad nestane konfeta.</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">&Scaron;ta je hrabrost? Srati ispred kom&scaron;ijinih vrata. &Scaron;ta je drskost? Pozvoniti mu na vrata i tražiti toalet papir. &Scaron;ta je nesre&#263;a? Kad ti on umesto toalet-papira uvali &scaron;mirglu. &Scaron;ta je snalažljivost? Kad okrene&scaron; glatku stranu.</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">Kojom rukom bri&scaron;e&scaron; dupe? (Ja papirom!)</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">Kako je umro kapetan Kuka? Obrisao je dupe pogre</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">nom rukom.</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">Ko je danas pravi džentlmen? Onaj ko vadi cigaretu iz usta kad dami ljubi ruku.</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">Za&scaron;to kostur ne ska&#269;e u vodu? Nema muda!</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">&Scaron;ta je to: uhvati&scaron; obema rukama, digne&scaron; jednu nogu i gurne&scaron; iz sve snage? A&scaron;ov!</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">Ako kriminalce brane pravnici, ko brani pravnike?</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">Ako pravnici brane kriminalce, koga brane kriminalci? Ako pravnici kriminalce brane, &scaron;ta kriminalci pravnicima rade?</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">&Scaron;ta je to: &#269;etvorica su u jednoj sobi, a samo jedan radi? Tri službenika i ventilator.</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">Kako ugurati 50 Etiopljana u fi&#263;u? Ubaciti par&#269;e hleba u fi&#263;u.</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">Ako zaka&#269;i&scaron; teg od 10 kg na jedno jaje, a teg od 20 kg na drugo jaje, &scaron;ta &#263;e prvo da pukne? Glasne žice!</span></span></p>

<p>

<span class="entry"><span style="font-family: Verdana;">Ako</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">je</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Vojvo</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#273;</span><span style="font-family: Verdana;">anska</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">banka</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">VOBAN</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">, </span><span style="font-family: Verdana;">kako</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">bi</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">se</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">zvala</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Zaje</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">arska</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">banka</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">, </span><span style="font-family: Verdana;">a</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">kako</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Sjeni</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">ka</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">banka</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">?</span></span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Za&scaron;to je predsednik sahranjen ispod brda? Zato &scaron;to je umro.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kada se apsolutno ne valja sva&#273;ati sa svojom ženom? Kada vam pakuje padobran.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Ako je žiralno pla&#263;anje uplata na žiro ra&#269;un, &scaron;ta je solarno pla&#263;anje? Ispruži&scaron; dlan, pa kaže&scaron; &ldquo;Pare na sunce!&rdquo;.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Za&scaron;to Jevrejin na pitanje uvek odgovara pitanjem?</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">A za&scaron;to Jevrejin ne bi na pitanje odgovarao pitanjem?</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">&Scaron;ta je disk-džokej? Radio-aktivan &#269;ovek.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Za&scaron;to na&scaron;i profesori traže bolje plate? Zato &scaron;to su &#269;uli da se u nekim drugim porodicama jede tri puta na dan.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kakve posledice ostavljaju brige na mu&scaron;karce i žene? Mu&scaron;karcu s vremenom kosa po&#269;inje da sedi od briga, a žene &scaron;to se vi&scaron;e brinu - kosa im je sve vi&scaron;e plava.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kada</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">mi</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">klecaju</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">kolena</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">, </span><span style="font-family: Verdana;">da</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">li</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">to</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">zna</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">i</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">da</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">me</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#273;</span><span style="font-family: Verdana;">usobno</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">nazdravljaju</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">?</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Koja je razlika izme&#273;u praseta i novog &scaron;efa? Nema razlike, i jedno i drugo posle 6 meseci postaju svinje!</span></p>

<p>

<span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&Scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ta </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#263;</span><span style="font-family: Verdana;">e mali Perica da bude kad poraste? Pera.</span></p>

<p>

<span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&Scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ta je autostoper? Ekser na putu!</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kakva je razlika izme</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#273;</span><span style="font-family: Verdana;">u fri</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">idera i </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">enskih ga</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#263;</span><span style="font-family: Verdana;">a?</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;"> Ž</span><span style="font-family: Verdana;">enske ga</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#263;</span><span style="font-family: Verdana;">e nemaju pregradu za jaja.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kako se na svahiliju ka</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">e:</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">&ldquo;Izvinite, da li bi ste mogli ponoviti poslednje dve re</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">enice?&rdquo; A?</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kako prepoznati bogatog Etiopljana? Nosi zlatan ru</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">ni sat oko pojasa.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Da li je vi</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">e Etiopljana na severu ili na jugu Etiopije?</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Zavisi da li duva severni ili ju</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">ni vetar.</span></p>

<p>

<span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&Scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ta je Stevie Wonder na brodu? Slepi putnik.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Za</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">to Stevie Wonder ma</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">e glavom dok peva? Zato </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">to ne zna gde je mikrofon!</span></p>

<p>

<span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&Scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ta peva kauboj dok ja</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">e prerijom ? &lsquo;ajd&rsquo; u KoloRado&hellip;</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Za</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">to je Kain ubio Avelja? Zato </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">to mu je ovaj pri</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">ao stare viceve.</span></p>

<p>

<span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&Scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ta je to kad jedan </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">ovek padne sa 10.000 metara i ostane </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">iv?</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Slu</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">ajnost. &Scaron;ta je to kad taj isti </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">ovek ponovo padne sa 10.000 metara i ponovo ostane </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">iv?</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">To je sre</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#263;</span><span style="font-family: Verdana;">a.</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;"> &Scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ta je to kad taj isti </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">ovek i tre</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#263;</span><span style="font-family: Verdana;">i put padne sa 10.000 metara i ostane </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">iv?</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">To je ve</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#263;</span><span style="font-family: Verdana;"> navika.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kakva je razlika izme</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#273;</span><span style="font-family: Verdana;">u igle i aviona? Velika.</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Koja je jedinica za glupost? 1 </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">tedi</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">a.</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">(kako je to suvi</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">e velika jedinica, u </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">iroj upotrebi je &#263;</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&Scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">)</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Za</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">to je hrana skupa? Da bi vi</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">e ljudi moglo da stane u autobus.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Koji je najlak</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">i postupak za razbijanje atoma?</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Po</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">aljete ga po</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">tom sa naznakom &ldquo;LOMLJIVO&rdquo;.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Za</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">to svoj jezik nazivamo maternjim? Zato </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">to o</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">evi re</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#273;</span><span style="font-family: Verdana;">e dolaze do re</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">i.</span></p>

<p>

<span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&Scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ta je d</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">emper? To je deo ode</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#263;</span><span style="font-family: Verdana;">e koji dete obla</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">i kada je hladno njegovoj majci.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Koja je razlika izme</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#273;</span><span style="font-family: Verdana;">u penzionera i mladi</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#263;</span><span style="font-family: Verdana;">a u Srbiji &amp; </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ire?</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Mladi</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#263;</span><span style="font-family: Verdana;"> jezdi za pizdom, a penzioner pizdi za Jezdom.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Razo</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">arani luster se obesio, a fri</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">ider je ostao mrtav &lsquo;ladan.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kako Nemci proveravaju da li dihtuje Golf?</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Ostave</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">ma</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">ku</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">preko</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">no</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#263;</span><span style="font-family: Verdana;">i</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">u</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">zatvorenom</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">autu</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">i</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">ako</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">se</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">ugu</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">i</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;"> - </span><span style="font-family: Verdana;">dihtuje</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">; </span><span style="font-family: Verdana;">a</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">ako</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">ostane</span><span style="font-family: Verdana;"> <span lang="HR">ž</span></span><span style="font-family: Verdana;">iva</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;"> - </span><span style="font-family: Verdana;">ne</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">dihtuje</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">.<br />

</span><span style="font-family: Verdana;">Kako</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">na</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">i</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">testiraju</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">da</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">li</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Yugo</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">dihtuje</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">? </span><span style="font-family: Verdana;">Stave</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">ma</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ku</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">u</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">auto</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">i</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">ako</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">ostane</span><span style="font-family: Verdana;"> <span lang="HR">ž</span></span><span style="font-family: Verdana;">iva</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;"> - </span><span style="font-family: Verdana;">dihtuje</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">; </span><span style="font-family: Verdana;">ako</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">pobegne</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;"> - </span><span style="font-family: Verdana;">ne</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">dihtuje</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">.</span></p>

<p>

<span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&Scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ta su to pepeljare? Mesta gde se prosipa pepeo i bacaju opu</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ci,</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">u prostorijama koje nemaju pod.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kako se na gr</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">kom ka</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">e a-a? Alfa-alfa.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Koja je razlika izme|u Zemunske gimnazije i ludare? U broju telefona.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Za</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">to se ka</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">e: Coca-Cola i osmeh? Popije</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;"> Coca-Colu, podrigne</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;"> i nasmeje</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;"> se.</span></p>

<p>

<span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&Scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ta je to: bumbar jeste, p</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">ela nije? Bumbar!</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kako glasi 5. Njutnov zakon? Koliko god da ga trese</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">, 1 kap ostane za ga</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#263;</span><span style="font-family: Verdana;">e.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kome </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">ivot visi o koncu? Igli i pauku.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Koja je razlika izme</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#273;</span><span style="font-family: Verdana;">u PC-486 ra</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">unara i krede?</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Ako</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">ne</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">zna</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;, </span><span style="font-family: Verdana;">pazi</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">kad</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">kupuje</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron; </span><span style="font-family: Verdana;">ra</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">unar</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">da</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">ti</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">ne</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">uvale</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">kredu</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">.</span></p>

<p>

<span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&Scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ta je lak</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">e od pera, ali se te</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ko mo</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">e dr</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">ati? Dah.</span></p>

<p>

<span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&Scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ta je veoma lako, a ne mo</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">e</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;"> ga podi</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#263;</span><span style="font-family: Verdana;">i? Mehur od sapunice.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kakva je sli</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">nost izme</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#273;</span><span style="font-family: Verdana;">u petljanja sa mafijom i lizanja pi</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">ke?</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Mala gre</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">ka jezika, i u govnima si!</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kakva je razlika izmedu kuke i kvake?</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Kvakom se zatvaraju vrata, a kukom fijoka</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">(prikazati pomo</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#263;</span><span style="font-family: Verdana;">u kuka i otvorene gornje fijoke)</span></p>

<p>

Za<span lang="HR">&scaron;</span>to kostur ne sme da sko<span lang="HR">&#269;</span>i sa vrha solitera? Nema muda.</p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Može li se živeti od pisanja? Može, ali ne svaki dan!</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">&Scaron;ta zna&#269;i GSB? Guranje Smrdljivih Bivola.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Za&scaron;to hirurzi pi&scaron;aju u lavabo? Nisu formalisti.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Zasto Indijanci sahranjuju mrtve iza brda? Zato </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">to im je tamo groblje.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Ako postoji Kevin Kostner, gde je onda &#269;aletov Kostner?</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">&Scaron;to ne prave Marsovci žurke? Nemaju atmosferu!</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Koja je razlika izme</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#273;</span><span style="font-family: Verdana;">u </span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">ene in</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">enjera i morskog praseta?</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Nikakva: i morsko prase - niti je morsko, niti je prase.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Koja je najbolja bolest? Skleroza! Ne boli, a svaki dan &#269;uje&scaron; ne&scaron;to novo.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kako se u nekim na&scaron;im krajevima prepoznaje intelektualac?</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Ne mrda usnama dok &#269;ita.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Je l&rsquo; znate ko u na</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">oj zemlji najvi</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">e te</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">i jezgrovitom izra</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">avanju?</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">Kelneri, jer vi&scaron;e vole da kažu &ldquo;Stotka!&rdquo;, nego da se gr&#269;e govore&#263;i: &ldquo;Osamdeset i &scaron;est dinara i pedeset pet para&rdquo;.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">&Scaron;ta dokazuje &#269;injenica da je &#269;ovek jedini mužjak koji tu&#269;e svoju ženku?</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">To dokazuje koliko žene umeju ponekad da budu nepodno&scaron;ljive.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">&Scaron;ta je kafa? To je ono &scaron;to uspavljuje kada se ne uzima.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">&Scaron;ta radi&scaron; kad ho&#263;e&scaron; da usitni&scaron; 100 dinara? &Scaron;to da sitni&scaron;? Pa to je ve&#263; sitno.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Glupi ljudi su dobri ljudi. Deca vole dobre ljude. Da li vas vole deca?</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Kako smanjiti ra&#269;une za struju i kiriju? Presnimiti ih na mikrofilm.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">Gde</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">novobeogra</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&#273;</span><span style="font-family: Verdana;">ani</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">dr</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">ž</span><span style="font-family: Verdana;">e</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">lekove</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">na</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">kojima</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">pi</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&scaron;</span><span style="font-family: Verdana;">e</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;"> &lsquo;&#269;</span><span style="font-family: Verdana;">uvati</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">na</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">hladnom</span><span style="font-family: Verdana;"> </span><span style="font-family: Verdana;">mestu</span><span lang="HR" style="font-family: Verdana;">&lsquo;? </span><span style="font-family: Verdana;">Na radijatorima.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">&Scaron;ta je pepeljara? Predmet u koji se trese pepeo u sobama koje nemaju podove.</span></p>

<p>

<span style="font-family: Verdana;">&Scaron;ta kaže kap krvi kada padne na pod? Hej, pa vi&scaron;e nisam u veni!</span></p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-26

pregleda:

ključne reči: glupo glupe pitalice pitalice