NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Travian.rs

Travian je strateska visekorisnicka igra na internetu.

Travian.rs

<p>

Travijan.rs je adresa igre Travian prilago]ene na[em jeziku</p>

<p>

<strong>&Scaron;ta je Travian?<br />

</strong></p>

<p>

Travian je strate&scaron;ka vi&scaron;ekorisni&#269;ka igra na internetu, koju je razvila nema&#269;ka kompanija &bdquo;<span class="new">Travian Games GmbH</span>&ldquo;, a za me&#273;unarodno trži&scaron;te izdala <span class="new">Gameforge AG</span>. Virtuelni svet &bdquo;Traviana&ldquo; sastoji se od stotina ili hiljada igra&#269;a i njihovih sela, a radnja je sme&scaron;tena u doba <span class="mw-redirect">Rimskog Carstva</span>.</p>

<p>

Travian se igra direktno u <span class="mw-redirect">brauzeru</span>. Ne moraju se preuzimati i instalirati nikakvi dodaci, mada se može preuzeti grafi&#269;ki paket u cilju bržeg u&#269;itavanja stranice. Posle registracije, koja je besplatna, igra&#269; odmah može po&#269;eti sa igrom. Travian nudi i vi&scaron;e opcija kao &scaron;to je igranje preko mobilnog telefona, ali za odre&#273;enu cenu. Tako&#273;e, opcija &bdquo;Plus&ldquo;, &#269;ija je cena 2,99 dolara mese&#269;no, omogu&#263;ava dodatne alatke. Program je napisan u programskom jeziku PHP.</p>

<p>

Možete birati izme&#273;u tri naroda u Travianu, <span class="mw-redirect">Rimljani</span>, Gali i Tevtonci. Svaki narod ima svoje prednosti i nedostatke, kao i vrste jedinica koje su veoma razli&#269;ite. Od posebne važnosti je izabrati narod koji vam najbolje odgovara.</p>

<p>

<img alt="" src="http://content.beomedia.com/media/images/travian.jpg" style="width: 617px; height: 369px;" /></p>

<p>

<img alt="" src="http://content.beomedia.com/media/images/travian-image.jpg" style="width: 617px; height: 470px;" /></p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-29

pregleda:

ključne reči: travian travian.rs www travian.rs