NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Da li ste znali da... 2

Jako zanimljive cinjenice koje sigurno nista znali

Da li ste znali da... 2

<p>

<img alt="" height="440" src="http://content.beomedia.com/media/images/funny-pictures-interesting-cat.jpg" width="438" /></p>

<ul>

<li>

da <span class="new">amazonski mravi</span> kradu larve drugih mrava, koje posle drže kao robove?</li>

<li>

... da su Havaji jedina ameri&#269;ka država koja uzgaja kafu?</li>

<li>

... da se no&#263;u može videti oko 6.000 zvezda bez teleskopa?</li>

<li>

... da je mladun&#269;e kengura duga&#269;ko oko 3 cm kada se okoti?</li>

<li>

... da džinovski afri&#269;ki cvr&#269;ak obožava da jede ljudsku kosu?</li>

<li>

... da je prva fabrika torpeda na <span class="mw-redirect">svetu</span> &bdquo;Vajthed&ldquo; osnovana u Rijeci?</li>

<li>

... da je do sada prime&#263;eno 63 prirodna satelita koji kruže oko Jupitera?</li>

<li>

... da je sivi soko najbrže živo bi&#263;e na planeti? Pri obru&scaron;avanju dostiže brzinu do 320 km/h.</li>

<li>

... da je <span class="new">Tomi Ajomi</span>, gitarista Blek sabata, u nesre&#263;i izgubio vrhove prstiju desne ruke?</li>

<li>

... da je Sao Paulo sa 11 miliona stanovnika najve&#263;i grad južne Zemljine polulopte?</li>

<li>

... da je najniže jezero na svetu Mrtvo more? (na slici)</li>

<li>

... da je prva zvani&#269;na ko&scaron;arka&scaron;ka utakmica odigrana 20. januara 1892?</li>

<li>

... da je Sankt Peterburg osnovan 1703. godine?</li>

<li>

... da su &scaron;ah u Evropu doneli Arapi koji su 711. godine zagospodarili Pirinejskim poluostrvom?</li>

<li>

... da pre&#269;nik Mle&#269;nog puta iznosi oko sto hiljada svetlosnih godina i da ima oko dvesta milijardi zvezda?</li>

<li>

... da je &#269;asopis <em>Tajms</em> 1816. godine proglasio valcer za nemoralnu igru?</li>

<li>

... da jedan kvadratni metar povr&scaron;ine Sunca sija kao 600.000 sijalica od 100 vati?</li>

<li>

... da je prvi predak dana&scaron;njeg <span class="mw-redirect">konja</span> živeo pre 50 miliona godina i bio je duga&#269;ak 30, a visok 25 centimetara?</li>

<li>

... da je mongolski kan i kineski car Kublaj-kan odlazio u lov sa 500 sokolova i pratnjom od 10.000 ljudi?</li>

<li>

... da se &#263;eten alva pravi od jedne vrste lana?</li>

<li>

... da Rim nazivaju &bdquo;ve&#269;nim gradom&ldquo; jer je od svog postanka glavni grad?</li>

<li>

... da je batiskaf <em>Trst</em> 23. januara <span class="mw-redirect">1960.</span> zaronio na dubinu od 10.900 m?</li>

<li>

... da na Antarktiku ima vi&scaron;e od 70 jezera koja leže hiljadama metara ispod leda?</li>

<li>

... da je re&#269; <em><span class="new">cigara</span></em> &scaron;panskog porekla i zna&#269;i <span class="mw-redirect">cvr&#269;ak</span>?</li>

<li>

... da u Srbiji u saobra&#263;ajnim nesre&#263;ama godi&scaron;nje pogine preko 1.000 ljudi?</li>

<li>

... da kraljica <span class="mw-redirect">termita</span> dnevno položi 30.000 jaja?</li>

<li>

... da je Egipat osvojio Evropsko prvenstvo u ko&scaron;arci <span class="mw-redirect">1949.</span> godine?</li>

<li>

... da se u <span class="mw-redirect">SAD</span> svakoga dana u proseku pojede 720 ari pice?</li>

<li>

... da su najmla&#273;i roditelji u istoriji imali po 8 i 9 godina, i da su živeli u Kini <span class="mw-redirect">1910.</span> godine?</li>

<li>

... da je, sa svojih 188 decibela, zvižduk plavog kita najglasniji zvuk koji proizvodi jedna <span class="mw-redirect">životinja</span>?</li>

<li>

... da zvuk putuje tri puta brže kroz vodu nego kroz vazduh?</li>

<li>

... da vrsta žabe nazvana <em>otrovna strela</em> ima dovoljno otrova u sebi da usmrti oko 2.200 ljudi?</li>

<li>

... da postoje 92 poznata slu&#269;aja izgubljenih nuklearnih bombi u moru?</li>

<li>

... da džinovska sipa ima najve&#263;e o&#269;i na <span class="mw-redirect">svetu</span>, a pre&#269;nik im je oko 40 centimetara?</li>

<li>

... da se tekila pravi od korena jedne vrste plavog kaktusa?</li>

<li>

... da u državi Juta, <span class="mw-redirect">ptice</span> imaju prvenstvo prolaza na svim autoputevima?</li>

<li>

... da je gepard jedina ma&#269;ka na <span class="mw-redirect">svetu</span> koja ne može da uvu&#269;e svoje kandže?</li>

<li>

... da je jedno vreme u Zapadnoj Virdžiniji postojao grad sa imenom <em>6</em>?</li>

<li>

... da je <span class="mw-redirect">Žozef Nijeps</span> razvio prvu fotografiju na <span class="mw-redirect">svetu</span> <span class="mw-redirect">1827.</span> godine?</li>

<li>

... da su polovi Urana tako nagnuti da se nalaze tamo gde je na drugim planetama ekvator?</li>

<li>

... da je &Scaron;tefi Graf 1988. osvojila sva &#269;etiri grend slem turnira i zlato na Olimpijskim igrama?</li>

<li>

... da je slikar <span class="mw-redirect">Van Gog</span> za života prodao samo jednu sliku? To su <em><span class="mw-redirect">Crveni vinogradi</span></em>.</li>

<li>

... da je kralj Petar I Kara&#273;or&#273;evi&#263; preveo na srpski jezik delo &bdquo;O slobodi&ldquo;, filozofa Džona Stjuarta Mila?</li>

<li>

... da je WC skra&#263;enica od &quot;water closet&quot;?</li>

<li>

... da se najzna&#269;ajniji pisani dokument etrurske civilizacije, tzv. <em>Lanena knjiga</em> &#269;uva u Zagrebu?</li>

<li>

... da re&#269; snob poti&#269;e od latiskog sine nobilitas (onaj ko nema plemenito poreklo)?</li>

<li>

... da Italijani Mikija Mausa zovu <em>Topolino</em>, a da mu je prvobitno ime bilo <em>Mortimer</em>?</li>

<li>

... da je do 2002. godine važio zakon po kome bi Monako prestao da bude suverena država, ako bi kneževska ku&#263;a Grimaldi ostala bez naslednika?</li>

<li>

... da sve venecijanske gondole u Italiji moraju da budu ofarbane u crno, osim ako pripadaju nekom državnom zvani&#269;niku?</li>

<li>

... da je Danijel Piter prvi proizveo mle&#269;nu &#269;okoladu, ali je svoj recept prodao Anriju Nestleu?</li>

<li>

... da slonove kljove spadaju u sekuti&#263;e?</li>

<li>

... da je Lav Trocki ubijen u Meksiku cepinom?</li>

<li>

... da je Keopsova piramida kada je izgra&#273;ena bila visoka 147 m, ali da zbog ulegnu&#263;a tla njena visina sada iznosi 137 m?</li>

<li>

... da re&#269; Himalaji na sanskritu zna&#269;i <em>prebivali&scaron;ta snega</em>?</li>

<li>

... da je 1. decembar svetski dan borbe protiv side, a crvena vrpca simbol solidarnosti sa obolelima od HIV-a?</li>

<li>

... da su svi <span class="mw-redirect">labudovi</span> u Engleskoj vlasni&scaron;tvo kraljice?</li>

<li>

... da <span class="new">ostriga</span> tokom života može da menja pol koliko god puta to želi?</li>

<li>

... da muva živi u proseku oko mesec dana?</li>

<li>

... da se rika lava može &#269;uti i na udaljenosti od 8 km?</li>

<li>

... da je kineski grad <span class="new">Ven&#269;um</span> najvi&scaron;e naseljeno mesto na planeti Zemlji? On leži na nadmorskoj visini od 5.009 metara.</li>

<li>

... da u životinjskom carstvu trudno&#263;a traje najkra&#263;e kod ženke oposuma (12-13 dana), a najduže kod azijskog slona (608 dana)?</li>

<li>

... da žaba koristi o&#269;ne jabu&#269;ice da gurne hranu niz grlo?</li>

<li>

... da sve p&#269;ele na svetu dnevno proizvedu oko 3.000 tona meda?</li>

<li>

... da se glavni grad Jordana <span class="mw-redirect">200.</span> godine nove ere zvao <span class="mw-redirect">Filadelfija</span>, po Ptolomeju I Filadelfu?</li>

<li>

... da iguana može da izdrži pod vodom 28 minuta?</li>

<li>

... da <span class="new">elektri&#269;na jegulja</span> može da proizvede strujni udar od 650&nbsp;V?</li>

<li>

... da je najve&#263;i &#269;ove&#269;iji organ <span class="mw-redirect">koža</span>?</li>

<li>

... da je etiopsko ime Kraljice od Sabe bilo Makeda, a da su je Arapi zvali Bilkis?</li>

<li>

... da je Jelisaveta Na&#269;i&#263; prva žena srpski arhitekta?</li>

<li>

... da je pravo ime glumca Džona Vejna bilo Merion Morison?</li>

<li>

... da je sirijski grad Damask najstariji neprekidno naseljeni grad na <span class="mw-redirect">svetu</span>?</li>

<li>

... da je <span class="mw-redirect">Napoleon</span> osvojio Italiju pre nego &scaron;to je napunio 26 godina?</li>

<li>

... da osu&scaron;ene banane imaju &#269;etiri puta ve&#263;u energetsku vrednost od svežih?</li>

<li>

... da u morskoj vodi ima 6 miliona tona zlata, &#269;ak 100 puta vi&scaron;e nego &scaron;to ga danas poseduje &#269;ove&#269;anstvo? Ipak, dobijanje zlata na ovaj na&#269;in je skup i neisplativ postupak.</li>

<li>

... da kamile imaju troslojne o&#269;ne kapke, koji ih &scaron;tite od peska?</li>

<li>

... da su Ramzes II i hetitski vladar <span class="new">Hatu&scaron;ili&scaron; III</span> <span class="mw-redirect">1270. godine p.n.e.</span> zaklju&#269;ili prvi sa&#269;uvani mirovni sporazum u istoriji, posle bitke kod Kade&scaron;a?</li>

<li>

... da je Džozef &Scaron;mit <span class="mw-redirect">1905.</span> godine izmislio igru &bdquo;&#268;ove&#269;e, ne ljuti se&ldquo;?</li>

<li>

... da su Srbi grad Bratislava do <span class="mw-redirect">1919.</span> godine zvali Požun?</li>

<li>

... da je pravo ime glumice Vinone Rajder &ndash; Vinona Lora Horovic, a da je ime Vinona dobila po gradu u ameri&#269;koj državi Minesota?</li>

<li>

... da su Turci deo Kalemegdana (na slici) kod Rimskog bunara zvali <em>Fi&#263;ir bajir</em>, u prevodu <em>Breg za razmi&scaron;ljanje</em>?</li>

<li>

... da je najkra&#263;i rat u istoriji vo&#273;en <span class="mw-redirect">1896.</span> godine izme&#273;u Engleske i Zanzibara, a trajao je 38 minuta?</li>

<li>

... da se <span class="mw-redirect">konj</span> kojeg je Kaligula proglasio za senatora zvao <em>Incitat</em> (brzonogi)?</li>

<li>

... da se prvi strip zvao <em>Žuti klinac</em>?</li>

<li>

... da se kamilje mleko ne može zgru&scaron;ati?</li>

<li>

... da se u tunelima Petrovaradinske tvr&#273;ave nalazi templarski krst?</li>

<li>

... da luk spada u porodicu ljiljana?</li>

<li>

... da su Kanarska ostrva dobila ime po psima?</li>

<li>

... da su venecijaneri izmi&scaron;ljeni u Japanu?</li>

<li>

... da delfin ima 260 zuba?</li>

<li>

... da je Austrija prva država koja je ukinula smrtnu kaznu <span class="mw-redirect">1787.</span> godine?</li>

<li>

... da je prvi muzi&#269;ki spot na <span class="mw-redirect">MTV</span>-u bio <em>Video killed the radio star</em> grupe Bagls?</li>

<li>

... da su prve moderne Olimpijske igre održane u Atini <span class="mw-redirect">1896.</span> godine, kada su nastupila 484 takmi&#269;ara iz 13 zemalja?</li>

<li>

... da je najlon prvo ve&scaron;ta&#269;ko vlakno koje je napravio &#269;ovek (<span class="mw-redirect">1938.</span> godine)?</li>

<li>

... da je Kip slobode najve&#263;a statua od kovanog bakra na <span class="mw-redirect">svetu</span>?</li>

<li>

... da je najbrža <span class="mw-redirect">riba</span> lepezasta sabljarka, koja dostiže brzinu od 109 km/h?</li>

<li>

... da teobromin, supstanca iz &#269;okolade, može biti smrtonosna za psa?</li>

<li>

... da zapremina slepog creva kod <span class="mw-redirect">konja</span> može da dostigne i do 90 litara.</li>

<li>

... da je prvi prodani predmet sa bar-kod oznakom bio paketi&#263; žvaka&#263;ih guma 1974?</li>

<li>

... da je limene konzerve osmislio Piter Djurand <span class="mw-redirect">1810.</span> godine?</li>

<li>

... da je badem &#269;lan porodice breskvi?</li>

<li>

... da pam&#263;enje zlatne ribice traje samo nekoliko sekundi?</li>

<li>

... da ime meksi&#269;kog vulkana Popokatepetla na aste&#269;kom jeziku zna&#269;i &bdquo;breg koji se pu&scaron;i&ldquo;?</li>

<li>

... da je prvi &scaron;ampanjac napravio francuski monah Dom Perinjon?</li>

<li>

... da južnoameri&#269;ki veliki mravojed može da pojede 30.000 mrava na dan?</li>

<li>

... da je u Francuskoj <span class="mw-redirect">1386.</span> jedna svinja javno obe&scaron;ena zbog ubistva deteta?</li>

<li>

... da je prva ilustrovana knjiga za decu objavljena u Nema&#269;koj <span class="mw-redirect">1658.</span> godine?</li>

<li>

... da &#269;ovek u proseku trepne 15.000 puta na dan i da svaki treptaj traje oko 0,15 sekundi?</li>

<li>

... da se glavni grad Ekvadora, Kito, smatra za grad sa najprijatnijom klimom na <span class="mw-redirect">svetu</span>? Temperatura retko pada ispod 8&ordm;C i raste preko 22&ordm;C.</li>

<li>

... da su prvi <span class="mw-redirect">robovi</span> iz Afrike dovedeni u <span class="mw-redirect">SAD</span> <span class="mw-redirect">1619.</span> godine jednim holandskim brodom?</li>

<li>

... da je litar morske vode u proseku za 25 grama teži od iste koli&#269;ine slatke vode?</li>

<li>

... da noj može tr&#269;ati brzinom od 70 km/h?</li>

<li>

... da je granica izme&#273;u Kanade i <span class="mw-redirect">SAD</span> duga&#269;ka 6.416 km, i da je to najduža granica izme&#273;u dve države na <span class="mw-redirect">svetu</span>?</li>

<li>

... da se lik Džejmsa Bonda prvi put pojavio u romanu Ijana Fleminga &bdquo;<span class="new">Kazino Rojal</span>&ldquo; <span class="mw-redirect">1952.</span> godine?</li>

<li>

... da je ki&scaron;obran prvi put upotrebljen u Kini, u XI veku p.n.e?</li>

<li>

... da je plavi kit najve&#263;a <span class="mw-redirect">životinja</span> na planeti i da može dosti&#263;i težinu od 125 tona?</li>

<li>

... da je <span class="new">Veliki kanjon</span> u Severnoj Americi na pojedinim mestima dubok 2 km, a &scaron;irok izme&#273;u 7 i 30 km? Kanjon je nastao usecanjem reke Kolorado tokom vi&scaron;e stotina hiljada godina.</li>

<li>

... da se najbliža zvezda planeti Zemlji (izvan Sun&#269;evog sistema) zove Alfa Kentauri i da je udaljena 4,4 svetlosne godine? Najdalje zvezde koje se mogu videti golim okom su udaljene 800.000 svetlosnih godina.</li>

<li>

... da je prvu skicu padobrana napravio Leonardo da Vin&#269;i, 1514. godine?</li>

<li>

... da je prvu enciklopediju na svetu napisao Rimljanin <span class="new">Plinije Stariji</span>, u I veku n. e.? Ona se zvala &bdquo;Istorija prirode&ldquo; i imala je preko 450 autora, a do 1536. godine izdata je 43 puta.</li>

<li>

... da je za prvog <span class="mw-redirect">narodnog heroja Jugoslavije</span> progla&scaron;en Petar Lekovi&#263;?</li>

<li>

... da je najve&#263;i satelit u Sun&#269;evom sistemu <span class="mw-redirect">Jupiterov</span> <span class="mw-redirect">Ganimed</span>?</li>

<li>

... da je lekar Žozef Giljoten dao predlog o kori&scaron;&#263;enju giljotine?</li>

<li>

... da je Benazir Buto bila prva žena premijer i vo&#273;a jedne muslimanske zemlje?</li>

<li>

... da &#268;ubrina ulica u Beogradu nosi ime po književnom pseudonimu pisca i Njego&scaron;evog u&#269;itelja <span class="mw-redirect">Sime Milutinovi&#263;a Sarajlije</span>?</li>

<li>

... da je jedna od najpoznatijih srpskih slikarki Katarina Ivanovi&#263; bila prva žena srpski akademik?</li>

</ul>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-09

pregleda:

ključne reči: zanimljivosti zanimljivosti sirom sveta zanimljivosti iz sveta statisticki podaci da li ste znali pitalice