NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Mudrosti o coveku

Izreke i mudrosti slavnih ljudi

Mudrosti o coveku

<p>

<em>Izreke i mudrosti slavnih ljudi</em></p>

<p>

#&nbsp; Ako svako uradi onoliko koliko je sposoban, ne&#263;e narod propasti. ( Vuk Karadži&#263; )<br />

# &Scaron;ta tvoja tuga &#269;ini dok ti spava&scaron;? Budna je i &#269;eka. A kad izgubi strpljenje, ona te budi ( Ivo Andri&#263; )<br />

# &#268;udno je kako je malo potrebno da budemo sre&#263;ni, i jo&scaron; &#269;udnije: kako &#269;esto nam ba&scaron; to malo nedostaje ( Ivo Andri&#263; )<br />

# Sloboda je nezavisnost, sre&#263;a je nezavisnost od hiljadu sitnih sitnica ( Isidora Sekuli&#263; )<br />

# Velika je nesre&#263;a kad &#269;ovek ne zna &scaron;ta ho&#263;e, a prava katastrofa kad ne zna &scaron;ta može ( Jovan Du&#269;i&#263; )<br />

# Hrabrog sre&#263;a ho&#263;e. ( Srpska poslovica )<br />

# Zlo je ko ne zna a u&#269;iti se ne da ( Srpska poslovica )<br />

# Ko ne misli o dobru, taj misli o zlu ( Srpska poslovica )<br />

# Bolje je ne obe&#263;ati nego re&#269; ne odr&#269;ati ( Srpska poslovica )<br />

# Bolje je pokliznuti nogom nego jezikom ( Srpska poslovica )<br />

# Bez glave nevalja ni ekser, a kamoli &#269;ovek ( Srpska poslovica )<br />

# Bolje je pone&scaron;to sakriti, nego r&#273;avo prikazati ( Srpska poslovica )<br />

# Koliko je od zemlje do neba, toliko je od ne&#269;oveka do &#269;oveka ( Srpska poslovica )<br />

# Mora&scaron; sam da poraste&scaron; bez obzira koliki ti je otac visok ( Irska poslovica )<br />

# Mudar je otac koji poznaje svoje dete (Vilijam &Scaron;ekspir)<br />

# Najve&#263;e uživanju u životu je da uradite ono za &scaron;ta ljudi kažu da ne možete da uradite (Valter Bagehot)<br />

# Deca su za sve ljude njihov život. ( Euripid )<br />

# Najve&#263;i &#269;ovek uvek ostaje dete. ( Gete )<br />

# &#268;estitog &#269;oveka po&scaron;tuju &#269;ak i oni koji to nisu.<br />

# &#268;oveka nisi preobrazio time &scaron;to si ga u&#263;utkao (Mark Tven)<br />

# Želja i ljubav to su krila za velika dela (Johan Volfgang Gete)<br />

# Pobrinite se da dobijete ono &scaron;to zaista želite jer &#263;e vas prisiliti da volite ono &scaron;to vam se daje (Džordž Bernard So)<br />

# Oni koji potiskuju svoju želju &#269;ine zato &scaron;to je njihova želja dovoljno slaba da može da bude potisnuta (Vilijem Blejk)<br />

# Nikada se ne javlja želja koju ne možemo da ispunimo (Ricard Bax)<br />

# &#268;ovek je od glave do pete stvoren od svojih želja (Indijska mudrost)<br />

# Humanost se sastoji u tome da nikada neki &#269;ovek ne bude žrtvovan za cilj (Albert &Scaron;vajcer)<br />

# O, poznajem vas, poznajem vas i znam: isto &#263;e zadesiti svakog koji zaspi. Za mene nema iluzija jer ve&#263; me jednom prevari&scaron;e i spoznadoh da je život san. (Pedro Kalderon de la Barka)<br />

# Od cilja vodi hiljadu puteva, do cilja samo jedan (Mi&scaron;el de Montenj)<br />

# Nijedan cilj nije toliko uzvi&scaron;en da bi opravdao ne&#269;asna sredstva (Albert Ajn&scaron;tajn)<br />

# Onaj koga su odneli do cilja ne sme verovati da ga je dostigao (Marija fon Ebner-Esenbah)<br />

# Sa ljudima koji streme drug&#269;ijim ciljevima ne mogu se praviti zajedni&#269;ki planovi (Konfucije)<br />

# Najkorisniji su saveti kojih se najlak&scaron;e pridržavamo (Lik Vovenarg)<br />

# U samo&#263;i se može ste&#263;i sve osim karaktera (Stendal)<br />

# Samo&#263;a boli, ali ne toliko kao lažna druželjubivost (Teodor Fontane)<br />

# Strah tera &#269;ak i starce da tr&#269;e (Nema&#269;ka izreka)<br />

# Svi se mi pla&scaron;imo. Razlika je u pitanju: od &#269;ega? (Frank Tis)<br />

# Li&#269;na sre&#263;a nije mogu&#263;a izvan dru&scaron;tva, kao &scaron;to život biljke nije mogu&#263; ako je istrgnuta iz zemlje i ba&#269;ena na besplodni pesak (Tolstoj)<br />

# Na&scaron;i najve&#263;i neprijatelji nisu neznalice i prostaci, ve&#263; obrazovani ljudi ali prodane du&scaron;e (Grejem Grin)<br />

# Nikada nije razborito dovesti neprijatelja na ivicu o&#269;ajanja (Nikolo Makijaveli)<br />

# Biv&scaron;i prijatelj gori je nego neprijatelj (Ruska narodna izreka)<br />

# Jedina nagrada za vrlinu je vrlina, jedini na&#269;in da imate prijatelja jeste da budete prijatelj (Ralf Valdo Emerson)<br />

# Na&scaron; svet je pozori&scaron;na zavesa iza koje se skrivaju najdublje tajne (Rajner Marija Rilke)<br />

# Za razumna pitanja nema tajni. Za nerazumna pitanja sve je tajna (Lav Tolstoj)<br />

# Onaj ko se izlane da &#269;uva neku tajnu ve&#263; je jednu polovinu obelodanio, a ni druga ne&#263;e jo&scaron; dugo &#269;uvati (Žan Pol)<br />

# Slab je onaj koji je izgubio veru u sebe. (S. &#268;ek)<br />

# Kada svi urade onoliko koliko su sposobni, narod sigurno ne&#263;e propasti.<br />

# Prijatelj je &#269;ovek koji o tebi zna sve, ali te uprkost tome boli (Elbert Habard).<br />

# Kada bi batine nekoga nau&#269;ile pameti; najpametniji bi bili bikovi.<br />

# Kad je ljudima dosadno, dosadno im je ponajvi&scaron;e zbog toga &scaron;to su dosadni sebi samima.(Hoffer Eric)<br />

# Nemoj se smejati snovima drugih ljudi.<br />

# Svaki &#269;ovek je dete svojih postupaka.(Miguel de Cervantes)<br />

# Bolje je nau&#269;iti nepotrebno, nego ni&scaron;ta.<br />

# Ko se ne protegne prema pokriva&#269;u tome ozebu noge. (Gete)<br />

# Na&scaron;e ja nije nepromenljivo. Svaki dan treba ga stvarati, i braniti, izvesne osobine odbacivati, druge stvarati. (M. Barres)<br />

# Sve na&scaron;e umovanje svodi se na to da popu&scaron;tamo ose&#263;anjima.( Blaise Pascal)<br />

# &#268;ove&#269;anstvo po&#269;inje da stvara optimiste tek kad prestane da stvara sre&#263;ne ljude (Gilbert Kit Cesterton)<br />

# Nema žalosnijeg prizora od nekoga mladog pesimiste - ako izuzmemo nekog starog optimistu (Mark Tven)<br />

# Ludosti u&#269;injene u mladosti ne može nadoknaditi sva mudrost u starosti. (Bertrand Rusell)<br />

# Genije je jedan posto nadahnu&#263;a i devedesetdevet posto znoja.<br />

# Najvažnija stvar za ceo život je izbor zanimanja, a naj&#269;e&scaron;&#263;e je to plod slu&#269;ajnosti. (Blaise Pascal)<br />

# Cenim onoga ko živi da bi u&#269;io. ( Ni&#269;e )<br />

# Glad o&#269;iju nema. (Narodna poslovica)<br />

# Podeli tvoje znanje, tako da može&scaron; drugima pomo&#263;i da napreduju.<br />

# Kakva bi ti&scaron;ina nastala kad bi ljudi govorili samo ono sto znaju.<br />

# Ko je i sam nepoverljiv, taj ne zaslužuje poverenje! (Gete)</p>

<p>

<img alt="izreke,mudrosti,poslovice,mudrosti o ljudima,mudrosti o coveku" height="426" src="http://content.beomedia.com/media/images/Goethe.jpg" width="302" /><br />

# Ni u &scaron;to se tako &#269;vrsto ne veruje kao u ono &scaron;to se najmanje zna. (Monteskje)<br />

# Bogata&scaron; u tu&#269;i nastoji sa&#269;uvati lice, a siromah kaput. (Ruska poslovica)<br />

# Samo mali duhovi razlikuju tu&#273;e i svoje. Velikodu&scaron;an &#269;ovek vidi &#269;itav svet kao svoju porodicu.<br />

# Ljudi su dorasli da se obra&#269;unaju sa drugim ljudima, ali ne s problemima... (Tin Ujevi&#263;)<br />

# Re&#269; sutra izmi&scaron;ljena je za neodlu&#269;ne ljude i za decu.( Turgenjev)<br />

# Kad postane&scaron; svestan svoje gre&scaron;ke, priznaj je i u&#269;i iz nje za svoju budu&#263;nost.<br />

# Život kakav bio da bio, bolji je od ma&scaron;te, kao &scaron;to je zdravlje bolje od bolesti. ( Turgenjev)<br />

# Dobro po naredbi - nije dobro. ( Turgenjev)<br />

# Nesre&#263;an &#269;ovek i kad padne na perje, razbije glavu.<br />

# Beskorisno je &#269;oveku sa predrasudama dokazivati neopravdanost njegovih predrasuda. ( Turgenjev)<br />

# Lo&scaron;e metode &#269;ine da i dobre knjige i dobri u&#269;itelji postaju beskorisni.( Tommaseo Niccolo)<br />

# Ne verujte re&#269;ima, ni svojima ni tu&#273;im; verujte samo delima i svojima i tu&#273;ima.( Tolstoj )<br />

# &quot;Upoznaj samoga sebe&quot; - divan je i koristan savet; &scaron;teta je samo &scaron;to se stari nisu setili da nam pokažu kako da se okoristimo tim savetom. (Anton Pavlovi&#269;)<br />

# Pokoravamo se zakonima da bi bili slobodni. (Ciceron)<br />

# Dobar &#269;ovek može se postideti &#269;ak i pred psom. (Anton Pavlovi&#269;)<br />

# Stvari se ne menjaju; mi se menjamo. (Thoreau Henry David)<br />

# Nikad se nemoj zamoriti u davanju domovini. (Euripid)<br />

# Kada gubi&scaron;, nemoj izgubiti pouku koju može&scaron; iz toga izvu&#263;i.<br />

# Nesta blaga, nesta prijatelja. (Narodna poslovica)<br />

# Nikad nije kasno napustiti predrasude. (Thoreau Henry David)<br />

# Duhovitost je drskost koja je stekla obrazovanje. (Aristotel)<br />

# Znati da znamo &scaron;to znamo i da ne znamo &scaron;to ne znamo pravo je znanje. (Thoreau Henry David)<br />

# Samo je majka ona koja daje božanski zna&#269;aj ženi. (Tarchetti Iginio)<br />

# Sumnji&#269;enje nije odlika uzvi&scaron;enih du&scaron;a, nego ograni&#269;enih i oholih umova. (Tarchetti Iginio)<br />

# Nemogu&#263;e je da se sve dokazuje. (Aristotel)<br />

# Potrudite se da dobijete ono &scaron;to volite, jer &#263;e vas ina&#269;e prisiliti da volite ono &scaron;to dobijete. (Bernard)<br />

# Znamo &scaron;ta jesmo ali ne znamo &scaron;ta možemo biti. (William Shakespeare)<br />

# Mnogo je bolje plakati od radosti nego se radovati tu&#273;em pla&#269;u. (William Shakespeare)<br />

# Niko nije slu&#269;ajno dobar; vrlinu treba nau&#269;iti. (Seneka)<br />

# Svaki napredak civilizacije bio je u po&#269;etku žigosan kao neprirodan. (Bertrand Russell)<br />

# Ponekad jedan posto ludosti nadja&#269;a devedeset devet razuma.<br />

# &#268;ovjek koji ne pravi gre&scaron;ke obi&#269;no ne radi ni&scaron;ta.<br />

# Pobeda nad strahom je po&#269;etak mudrosti. (Bertrand Russell)<br />

# Pristojnost, katkad, zahteva laž.<br />

# Prijatelj svih nije ni&#269;iji prijatelj. (Sopenhauer)<br />

# Nemoj dozvoliti da zbog malog nesporazuma izgubi&scaron; veliko prijateljstvo.<br />

# Psovke su argumenti onih koji nisu u pravu. (Jacques )<br />

# Ruža bi isto tako mirisala da je i druk&#269;ijim imenom zovemo.<br />

# &#268;uvaj se besa strpljiva &#269;ovjeka. (Narodna izreka)<br />

# Samo je jedan deli&#263; svemira koji sigurno možete popraviti, a to ste vi sami.<br />

# Mnogi gre&scaron;e iz straha da ne pogre&scaron;e.<br />

# Ako razum &#269;ini &#269;oveka, ose&#263;aj ga vodi. (Jacques )<br />

# Ko najsporije obe&#263;ava, uvek najvernije ispunjava svoje obe&#263;anje. (Jacques )<br />

# Ima ljudi koji od svog bogatstva nemaju ni&scaron;ta osim straha da ga ne izgube (Rivaroli)<br />

# &#268;itanje je najbolje u&#269;enje. ( Pu&scaron;kin)<br />

# Podnosimo pogre&scaron;ke svojih prijatelja, pa za&scaron;to onda ne bismo podnosili i pogre&scaron;ke vlastite dece. (Plutarh)<br />

# Uop&scaron;te je potrebno da decu &#269;uvamo od dru&scaron;tva lo&scaron;ih ljudi jer uvek ne&scaron;to od njihove zlo&#263;e ostane u de&#269;ijem srcu. (Plutarh)<br />

# Kada je &#269;ovek zaljubljen u neku ideju, vrlo ga je te&scaron;ko uveriti u njezinu neosnovanost. (Dmitrij Ivanovi&#263;)<br />

# Znanje, samo znanje &#269;ini &#269;oveka slobodnim i velikim. (Dmitrij Ivanovi&#263;)<br />

# Srce ima svoje razloge koje razum ne poznaje. (Pascal Blaise)<br />

# Znanje ima granica, dok neznanje ih nema.(Branislav Nu&scaron;i&#263;)<br />

# Ne veruj onima koji mnogo govore o svojoj pravednosti. (Nietzsche Friedrich)</p>

<p>

<img alt="izreke,mudrosti,poslovice,mudrosti o ljudima,mudrosti o coveku" src="http://content.beomedia.com/media/images/nietzsche.jpg" style="width: 391px; height: 427px;" /><br />

# Na&scaron;e mane su na&scaron; najbolji u&#269;itelj. (Nietzsche Friedrich)<br />

# Oni koji žele ne&scaron;to da nau&#269;e nikada nisu besposleni. (Secondat )<br />

# Varljiv je ugled koji nasle&#273;ujemo od roditelja i dedova, on brzo nestaje ako ga ne prati vlastita vrlina. ( Niccolo)<br />

# Poznavati druge je mudrost; poznavati samoga sebe vrhunska je mudrost.( Lao Ce)<br />

# Znati da zna&scaron; ono &scaron;to zna&scaron;, i da ne zna&scaron; ono &scaron;to ne zna&scaron; - eto ti najve&#263;eg znanja. ( Lao Ce)<br />

# Tri puta vode do mudrosti: razmi&scaron;ljanje - ono je najplemenitije; odgoj - on je najlak&scaron;i; i iskustvo - ono je najneugodnije. (Konfucius)<br />

# &#268;injenice ili ono &scaron;to ljudi veruju da su &#269;injenice, divne su...<br />

# Budimo zahvalni budalama. Da ih nije bilo, mi ostali ne bismo uspeli. (Twain Mark)<br />

# Neshva&#263;eni ostaju samo oni ljudi koji ili sami ne znaju &scaron;ta ho&#263;e, ili nisu vredni da budu shva&#263;eni. (Ivan Sergejivi&#263;)<br />

# &#268;ovek koji nije patio, ne zna ni opra&scaron;tati. (Tommaseo Niccolo)<br />

# Najbolji znak istine je jednostavnost i jasno&#263;a, laž je uvek zamr&scaron;ena, nakin&#273;urena i re&#269;ita. (Tolstoj)<br />

# Stvari se ne menjaju; mi se menjamo. (Thoreau Henry David)<br />

# Velike su stvari uvek krajnosti; jake du&scaron;e ili obožavaju ili mrze. (Tarchetti Iginio)<br />

# &#268;ovek je od oružja u&#269;inio svog boga. I kad oružje pobedi, &#269;ovek &#263;e ostati poražen. (Tagore Rabindranath)<br />

# Satira je vrsta stakla u kojem posmatra&#269;i ponaj&#269;e&scaron;&#263;e opaze sva&#269;ije lice samo ne svoje. (Swift Jonathan)<br />

# Opasno je da budete iskreni ako niste i glupi. (Shaw George Bernard )<br />

# I &#273;avo može citirati Sveto pismo za svoje potrebe. (William Shakespeare)<br />

# Ne voli&scaron; da bude&scaron; na smetnji, ne voli&scaron; da te neko krivo pogleda, ne voli&scaron; da ti iko ružnu re&#269; kaže. Kako onda misli&scaron; da živi&scaron;? (Me&scaron;a Selimovi&#263;)<br />

# Niko nikome ne može natovariti toliko muke na vrat koliko može &#269;ovek sam sebi. (Me&scaron;a Selimovi&#263;)<br />

# Nikad &#269;ovek ne sme misliti da je siguran, ni da je umrlo &scaron;to je pro&scaron;lo. (Me&scaron;a Selimovi&#263;)<br />

# Nije važno &scaron;to ne &#269;inimo dobro, važno je da ne &#269;inimo zlo. (Me&scaron;a Selimovi&#263;)<br />

# Sve na&scaron;e nevolje dolaze odatle &scaron;to ne možemo biti sami. (Schopenhauer Artur )<br />

# Ljudi pametni i energi&#269;ni bore se do kraja, a ljudi glupi i beskorisni pokoravaju se bez ikakve borbe svim sitnim slu&#269;ajnostima svog besmislenog postojanja. (Pisarev Dmitrij Ivanovi&#263;)<br />

# Kad bi svi ljudi znali &scaron;to jedni o drugima govore, na svetu ne bi bilo ni &#269;etvorice prijatelja. (Pascal Blaise)<br />

# Nevidljivim nitima naj&#269;vr&scaron;&#263;e smo povezani. (Nietzsche Friedrich)<br />

# Mi smo uvek bespomo&#263;ni kad smo u pravu.<br />

# Od uzvi&scaron;enog do sme&scaron;nog samo je jedan korak. (Napoleon Bonaparte)<br />

# Koliko vi&scaron;e vodimo ra&#269;una o vremenu, toliko vi&scaron;e o&#269;ajavamo &scaron;to ga nemamo dovoljno, ali koliko ga vi&scaron;e nerazumno tro&scaron;imo, toliko se &#269;ini da ga imamo napretek. (Leopardi Giacomo)<br />

# Beskorisno je pobijati tu&#273;e mi&scaron;ljenje; ponekad &#269;ovek uspe da pobedi nekoga u diskusiji, ali da ga uveri - nikada. Mi&scaron;ljenja su kao ekseri: &scaron;to vi&scaron;e udaramo po njima, to dublje prodiru. ( Dumas)<br />

# Ako si se uputio prema cilju i putem po&#269;eo da zastajkuje&scaron; i da kamenjem ga&#273;a&scaron; svakoga psa koji laje na tebe, nikad ne&#263;e&scaron; sti&#263;i na cilj. (Dostojevski)<br />

# Mržnja je aktivno nezadovoljstvo, a zavist pasivno; ne smemo se zato &#269;uditi &scaron;to zavist tako brzo prelazi u mržnju. (Goethe)<br />

# Kad &#269;ovek sedi jedan sat sa lepom devojkom, to vam se &#269;ini kao jedan minut. Ali neka sedi jedan minut na vru&#263;oj pe&#263;i - to je duže od jednog sata. To je relativnost. (Albert Einstein)<br />

# Ako kaže&scaron; neku tajnu svom prijatelju, vodi ra&#269;una da i on ima svog prijatelja.<br />

# &#268;ovek ima samo ono sto daje.<br />

# Mnogo je ljudi, ali &#269;ovek je redak (Kineska poslovica)<br />

# Nisu vremena lo&scaron;a. nego &#269;ovek (Džon Bomon)<br />

# Bilo bi dobro kad bi mladost znala &scaron;to može, a starost mogla sve &scaron;to zna (Burmanska poslovica)<br />

# Mladost je &#269;ista ve&#263; zato &scaron;to je - mladost (Dostojevski)<br />

# Mladi ne znaju &scaron;ta je starost, a stari zaboravljaju &scaron;ta je bila mladost (Irska poslovica)<br />

# Isina postoji; izmi&scaron;lja se samo laž (Duhamel)<br />

# Nemoj da o&#269;ajava&scaron;, ako pravda pla&#269;e; zlo i kad pobedi, nikad nije ja&#269;e (Nenadovi&#263;)<br />

# Pravda ponekad spava, ali nikad ne umire (Latinska poslovica)&nbsp;</p>

<p>

<em>Ovo su bile neke od izreka mudrih i slavnih ljudi na temu &#269;oveka,uskoro vas o&#269;ekuje jo&scaron; izreka.</em></p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-07-31

pregleda:

ključne reči: izreke mudrosti poslovice mudrosti o ljudima mudrosti o coveku