NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Urbane legende 9

Popularne i svima zanimljive price koje su uglavnom gotovo nemoguce price za koje se uvek nadje neko ko se kune u njihovu istinitost

Urbane legende 9

<p>

Olimpijske igre u Melburnu 1954. godine. Korpulentni jugoslovenski atleti&#269;ar sedi za stolom u restoranu Olimpijskog sela. Klopa li klopa. U jednom momentu poželi da popije &#269;aj, ali kelnerice nema pa nema. Ugledav&scaron;i je na drugom kraju sale, on joj doviknu: &quot;Ej, ti!&quot; Kada to nije pomoglo, isti uzvik ponovi nekoliko puta. I, kona&#269;no, posle desetak minuta kelnerica se pojavi pred njim i na sto mu spusti ravno osam &#269;ajeva (<em>eight tea </em>je vrlo sli&#269;no uzviku &quot;ej, ti&quot;).</p>

<p>

Jezi&#269;ki nesporazumi su tema mnogih anegdota, ali i urbanih legendi. Nekada je gradom kružila pri&#269;a o politi&#269;aru koji je na nekom balu u nekada&scaron;njem Sovjetskom Savezu uspeo da &quot;dobije glavnu premiju&quot; i da zaple&scaron;e s najlep&scaron;om ženom u sali. Žele&#263;i da joj se udvara, rekao joj je na improvizovanom ruskom: &quot;Kak krasnaja život je u vas&quot;. I popio je &scaron;amar&#269;inu, jer je to zna&#269;ilo &quot;Kako vam trbuh crven&quot;. Kasnije je nau&#269;io da kaže &quot;krasivaja&nbsp;žiznj&quot;, ali je za pomenutu gospo&#273;icu bilo kasno.</p>

<p>

Legenda govori o prvim Anglosaksoncima koji su kro&#269;ili na tlo Australije. Lokalne Aboridžine odmah su upitali kako se zove ona simpati&#269;na životinja koja skaku&#263;e. Ovi su im odgovarali re&#269;ju &quot;kangaroo&quot; (izgovara se &quot;kenguru&quot;) &scaron;to je na njihovom jeziku zna&#269;ilo &quot;ne razumemo vas&quot;. Me&#273;utim, ni do&scaron;ljaci nisu razumeli Aboridžine, pa je kengur tako dobio ime.</p>

<p>

Koko&scaron;ka se na slovena&#269;kom kaže &quot;kurca&quot;, a &scaron;ankerica je &quot;natakarca&quot;, &scaron;to je rodilo bar deset urbanih legendi (pretpostavljate ve&#263; kako bi mogle da izgledaju). &quot;Kurva&quot; (curva) na italijanskom zna&#269;i: krivina. &quot;Ortak&quot; na arapskom ima zna&#269;enje mu&scaron;kih polnih organa, a &quot;ks, ks&quot; (popularni uli&#269;ni poziv u Beogradu) je veoma neuputno uzvikivati u Libanu ili Egiptu.</p>

<p>

Na poljskom jeziku &quot;pravo&quot; zna&#269;i &quot;desno&quot;, dok se za na&scaron;e &quot;pravo&quot; koristi re&#269; &quot;prosto&quot;. Možda neki na&scaron;i turisti, koji se vode kao nestali u Poljskoj, jo&scaron; lutaju po putevima ove zemlje. (Usput &ndash; &quot;levo&quot; se na poljskom kaže &quot;levo&quot;!) Ako i vi znate neku od sli&#269;nih jezi&#269;kih smicalica &ndash; dojavite! Za svaki slu&#269;aj!</p>

<hr />

<p>

U Radio Beogradu svojevremeno su se prepri&#269;avala dva doga&#273;aja koja kao lajtmotiv imaju rutinirane profesionalce, ali &#269;im je re&#269; o preno&scaron;enju pri&#269;e, tu su i pokvareni telefoni, pa se nikad ne zna koliko je detalja iz pri&#269;e verodostojno... &#268;im je &quot;jelo presoljeno&quot;, bez obzira na to &scaron;to nije daleko od originalnog doga&#273;aja, to je ve&#263; urbana legenda. Evo i te dve pri&#269;e...</p>

<p>

Spikeri koji su radili na &quot;Stereorami&quot; uglavnom su bili dežurni spikeri na&nbsp;Prvom programu Radio Beograda (zna&#269;i: poznate face) i svra&#263;ali su (kada su ve&#263; tu, u studiju pored onog iz kojeg se emituje &quot;Stereorama&quot;) do pomenutog programa samo da bi najavili ili odjavili delo klasi&#269;ne muzike koje je bilo predvi&#273;eno za emitovanje. Jednog dana, spikerka koja je u&scaron;la na tih 20-ak sekundi u studio nije ni obratila pažnju na tekst pre &#269;itanja. Kao iskusni &quot;profi&#263;&quot;, &#269;im se uklju&#269;ilo svetlo &quot;on the air&quot; krenula je da &#269;ita: &quot;Slu&scaron;ali ste&nbsp;Petu Betovenovu simfoniju u izvo&#273;enju Berlinske filharmonije, pod dirigentskom palicom Efraima Kurca...&quot; Zaprepa&scaron;&#263;eno je zastala, shvataju&#263;i &scaron;ta je pro&#269;itala. Odmah je, kao profesionalac, poku&scaron;ala da ispravi stvar i nastavila je: &quot;Oprostite, dragi slu&scaron;aoci. Dakle, dirigent je bio Efraim Kurac!&quot; (Tonac pada pod miksetu od smeha, haos.) U stvari, poznati dirigent se zvao Efraim Kurc i nikakvih problema ne bi bilo da je osoba koja je pisala tekst vodila ra&#269;una o tome. Poku&scaron;avaju&#263;i da ispravi gre&scaron;ku, spikerka se jo&scaron; vi&scaron;e zakopala.</p>

<p>

Jedna njena koleginica sa programa 202, kažu, rutinski je upitala tonskog realizatora programa koji je naziv pesme koja je bila hit 202 i trebalo je da bude pu&scaron;tena za 10-ak sekundi. Tonac (&scaron;ale&#263;i se) re&#269;e: &quot;Ko me to tuca na vratima i grupa 777&quot; (re&#269; je bila o pesmi &quot;Ko mi to kuca na vratima&quot;). Sekund kasnije, spikerka je automatski, ni za trenutak ne shvataju&#263;i &scaron;ta govori, rekla to &scaron;to je malopre &#269;ula!</p>

<p>

Poslednja pri&#269;a (legenda) za danas je isto sa Beograda 202. Re&#269; je situaciji u kojoj se jedan novinar sakrio ispod voditeljskog stola u studiju iz kojeg je njegov kolega trebalo da pro&#269;ita vesti (&quot;Teleks 202&quot;) za nekoliko minuta. Kada je doti&#269;ni u&scaron;ao u studio, seo je za sto i sa&#269;ekao da se uklju&#269;i svetlo koje je ozna&#269;avalo da se nalazi u programu. Duboko je udahnuo vazduh deli&#263; sekunde pre nego &scaron;to &#263;e zapo&#269;eti &#269;itanje, a u tom momentu osetio je kako ga je neko jako ugrizao za nogu. Naravno, ni ne pomi&scaron;ljate da tako ne&scaron;to može da vam se desi i stoga &ndash; sve &scaron;to su slu&scaron;aoci &#269;uli nakon signala teleksa bilo je jedno: AAAAAAARRRGGGH (zvuk koji je podse&#263;ao na krik nadraženog irvasa). Pri&#269;a kaže da je ovo bio i &quot;najkra&#263;i teleks&quot; u istoriji 202...</p>

<hr />

<p>

&quot;Dobro ve&#269;e, dragi gledaoci. Za ve&#269;eras smo vam pripremili bogat program. Imamo izve&scaron;taj sa sednice Gradskog komiteta Saveza komunista, potom aktuelne vesti iz grada, zatim prilog iz beogradskog zoo-vrta, potom imamo reportažu sa karnevala u Rio de Žaneiru, tu je i na&scaron; gost &ndash; poznati peva&#269; narodne muzike, a pripremili smo vam i jo&scaron; mnogo toga...&quot;, tako je voditelj najavio TV emisiju &quot;Beogradska hronika&quot; jedne ve&#269;eri pre 25 godina.&nbsp;<br />

<br />

A onda je odlu&#269;io da najavi i prvi prilog u emisiji: &quot;Za po&#269;etak, idemo u prostorije Gradskog komiteta, gde je danas održan važan sastanak!&quot; U istom trenutku, na ekranu se pojavljuje zamrznuta slika majmuna koji gledaoce posmatra kroz re&scaron;etke. O&#269;igledno, prilog iz zoo-vrta se &quot;probio&quot; na mesto onog koji se bavi aktivnostima komunisti&#269;ke organizacije grada. Ova zamrznuta slika traje nekoliko sekundi, a potom se pojavljuje natpis &quot;Izvinjavamo se zbog smetnji&quot;. Kroz nekoliko sekundi ponovo vidimo voditelja kome su se gra&scaron;ke znoja pojavile na licu.&nbsp;<br />

<br />

On poku&scaron;ava da ostane pribran: &quot;Gre&scaron;ke su mogu&#263;e i de&scaron;avaju nam se. Izvinite zbog toga. Možda je najbolje da za &#269;as odemo u Rio de Žaneiro i pogledamo kako se može uživati u neobuzdanoj karnevalskoj atmosferi!&quot; U tom momentu gledaoci televizije na ekranu vide sliku sale za sastanke, unutra ljudi, a glas iz ofa po&#269;inje da pri&#269;a: &quot;Na dana&scaron;njem sastanku u Gradskom komitetu...&quot; Prilog traje nekoliko minuta, a onda kamera opet zumira voditelja koji deluje pomalo prepla&scaron;eno. &quot;&#268;uli smo &scaron;ta je zaklju&#269;eno na sastanku vode&#263;ih li&#269;nosti na&scaron;ega grada, a po&scaron;to su nam se opet potkrale gre&scaron;ke u realizaciji. Najbolje je da to izle&#269;imo dobrom muzikom...&quot; Voditelj predstavlja gosta, poznatog peva&#269;a. Kratko razgovara s njim, a onda mu prepu&scaron;ta mikrofon.&nbsp;<br />

<br />

Po&#269;inje plejbek izvo&#273;enje pesme, a kod refrena plo&#269;a (koju je neko u režiji pustio umesto trake) po&#269;ne da preska&#269;e: &quot;Sladak &scaron;e&#269;er, ladn... sladak &scaron;e&#263;er ladn... sladak &scaron;e&#263;er ladn...&quot; Peva&#269; po&#269;inje da se smeje, prestaje da peva, odlazi iz kadra... Da je neko namerno režirao ovakav niz gafova, ne bi uspeo to da uradi ovako efektno. Pri&#269;alo se posle da je voditelj suspendovan i da je potom i penzionisan, pri&#269;alo se da je sva&scaron;ta bilo, ali to ve&#263; spada pod &quot;razlike u interpretaciji anegdota i urbanih legendi&quot;. Kada bi se danas dogodilo ne&scaron;to sli&#269;no (a doga&#273;aju se i mnogo lu&#273;e gre&scaron;ke), verovatno ne bi bilo ovakvih posledica (osim ukoliko je vlasnik televizije &#269;lan partije sa &#269;ijeg se sastanka izve&scaron;tava).</p>

<hr />

<p>

&#268;etvrtog&nbsp;maja 1980. javljeno je da je umro Tito. Dopisnik &quot;Politike&quot; koji je živeo u mestu pedesetak kilometara udaljenom od Beograda, obu&#269;e odelo i odmah se uputi vozom u glavni grad. Pretpostavio je da &#263;e biti mnogo posla u izve&scaron;tavanju koje sledi i želeo je da pomogne redakciji. Na beogradskoj železni&#269;koj stanici naumi da uzme taksi.<br />

<br />

Sa&#269;eka na ulici i &#269;im ugleda jedan, isko&#269;i ispred njega s podignutom rukom. Vozilo stade, a on u&#273;e i re&#269;e osobi za volanom: &quot;Do Makedonske, molim!&quot; Automobil krene i on za&#269;u&#273;en vide kako se voza&#269; uputio prema autoputu, a onda pored Sajma nastavio za Banovo brdo. &quot;Kuda ste to krenuli? Rekao sam da idete u Makedonsku ulicu&quot;, obrati se novinar taksisti. &quot;Ali, ja ne znam gde je Makedonska!&quot;, odgovori mu voza&#269;.&nbsp;<br />

<br />

&quot;Kako može taksista da ne zna gde je Makedonska?&quot; &quot;Nisam ja taksista, nije ovo taksi!&quot; Zbunjeni novinar zatraži od voza&#269;a da stane. Onda iza&#273;e za trenutak iz kola, pogleda krov i tamo zaista ne ugleda oznaku za taksi. Valjda je odblesak sunca u&#269;inio svoje i prevario ga, kada je pomislio da je taj znak video na krovu automobila.&nbsp;<br />

<br />

Ponovo sedne na zadnje sedi&scaron;te i upita &#269;oveka za volanom: &quot;Pa dobro, ako niste taksista, za&scaron;to ste me onda primili u kola i potom krenuli da vozite?&quot; Odgovor koji je dobio: &quot;Pa, Tito je umro!&quot; <br />

<br />

Ovo je jedna od najboljih pri&#269;a koja opisuje atmosferu u zemlji po&#269;etkom maja 1980.</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-19

pregleda:

ključne reči: legende urbane legende