NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Urbane legende 11

Popularne i svima zanimljive price koje su uglavnom gotovo nemoguce price za koje se uvek nadje neko ko se kune u njihovu istinitost

Urbane legende 11

<p>

No&#263;. Jaka ki&scaron;a. Mladi&#263; vozi automobil po putu koji vodi kroz &scaron;umu. Odjednom, ugleda kraj puta devojku koja je lagano i&scaron;la u smeru kojim se i mladi&#263; kretao. Potpuno pokisla, ona je laganim koracima preskakala lokve na putu,a onda se u trenu okrenula prema farovima dolaze&#263;eg automobila. Mladi&#263; zaustavlja vozilo, ponudi devojci prevoz, a kada je ona u&scaron;la u kola, daje joj i jaknu da se ogrne. Devojka je bila veoma pristojna i stoga mladi&#263; odlu&#269;i da je dobaci do njene ku&#263;e. <br />

<br />

Kada su, posle dvadesetak&nbsp; minuta, do&scaron;li do jedne stare ku&#263;e za koju saputnica re&#269;e da je njeno prebivali&scaron;te, ona se zahvali na vožnji, nesme&scaron;i se i iza&#273;e iz automobila. Mladi&#263; krene svojoj ku&#263;i i usput se priseti da mu je jakna ostala kod nepoznate devojke - odlu&#269;i da sutra do&#273;e po nju. <br />

<br />

Kada je idu&#263;eg prepodneva zakucao na vrata tro&scaron;ne ku&#263;e, o&#269;ekivao je da ponovo ugleda mladu ženu koju je sino&#263; vozio. Me&#273;utim, vrata mu otvori neka starija žena i upita ga &scaron;ta želi. Kada je mladi&#263; zamoli da pozove svoju &#263;erku, odnosno devojku koja stanuje u ku&#263;i, starica se namah rastuži i pozove mladi&#263;a da u&#273;e. &#268;im je u&scaron;ao, on na kaminu ugleda fotografiju devojke koju je sino&#263; dopratio do ku&#263;e. Ženu, koja je u me&#273;uvremenu donela posluženje, upita gde je devojka sa slike. Na to mu žena objasni da je devojka poginula pre deset godina.</p>

<p>

- Ba&scaron; ju&#269;e je bila godi&scaron;njica pogibije, re&#269;e ona.</p>

<p>

Zapanjeni mladi&#263; ostao je bez re&#269;i. Žena ga uhvati za ruku i odvede do devoj&#269;inog groba koji se nalazio u krajnjem delu obližnje ba&scaron;te. Na grobu se vijorila jakna. Poga&#273;ate koja.</p>

<hr />

<p>

&#268;ovek u automobilu ugleda na putu trudnicu koja stopira. Poveze je, a ona kroz nekoliko minuta dobije trudove. Voza&#269; sedne na gas i u rekordnom roku stigne do bolnice. Žena se namah na&#273;e na nosilima i na njima i rodi dete. Kada su je kasnije, zbog zvani&#269;ne dokumentacije pitali ko je otac deteta, ona navede ime &#269;oveka koji ju je povezao do bolnice.</p>

<p>

On, zaprepa&scaron;&#263;en ovakvom drsko&scaron;&#263;u, odbije ovakvo &bdquo;o&#269;instvo&ldquo; i ceo slu&#269;aj se na&#273;e na sudu. Medicinskim ispitivanjima dokazano je da on nije otac doti&#269;ne bebe. &Scaron;tavi&scaron;e, on uop&scaron;te nije mogao da bude otac jer su lekari utvrdili da je oduvek sterilan.</p>

<p>

Time je ovaj slu&#269;aj na sudu okon&#269;an, ali je javnost o&#269;ekivala da uskoro zapo&#269;ne jedan novi &ndash; naime, &#269;ovek je kod ku&#263;e imao ženu i tri sina. O&#269;igledno je da je njegova supruga svojevremeno malo vi&scaron;e radila &bdquo;prekovremeno&ldquo; ili, kako se to kaže u žargonu &ndash; dvokrevetno!</p>

<hr />

<p>

Spiker &ndash; voditelj u radiju Beograd 202 dobija tekst teleksa koji bi trebalo da pro&#269;ita za desetak minuta u program. Bilo je to prili&#269;no davno, pre vi&scaron;e od 20 godina, u vreme kada se mnogo vodilo ra&#269;una o tome da se slu&#269;ajno ne pogre&scaron;i ne samo u tekstu ve&#263; i u akcentu pojedinih re&#269;i u vestima. A telex 202. bila je jedina zvani&#269;na informacija o zbivanjima u zemlji i svetu i emitovana je na svaka tri sata.</p>

<p>

Elem, prva vest u tek dobijenom tekstu teleksa glasila je: Sino&#263;, oko 19 sati i 30 minuta Turci su se iskrcali na Kipru. Spiker je po&#269;eo pažljivo da pregleda ceo tekst kada mu odjednom tonski realizator programa (tonac), koji je uvek dobijao kopiju teksta radi uspe&scaron;ne realizacije priloga, dobaci: Pazi da ne pro&#269;ita&scaron; &raquo;kurci&laquo; umesto &raquo;Turci&laquo;.</p>

<p>

Spiker mu odgovori: Nemoj da mi to ubacuje&scaron; u glavu jer bih mogao da pro&#273;em kao reporter koji je u program rekao Milka &Scaron;arplaninc! ( I zaista, jedan reporter je pre samo mesec dana na pitanja kolega iz redakcije &raquo;odakle se danas direktno uklju&#269;uje u program&laquo; stalno odgovarao &raquo;Idem kod Milke &Scaron;arplaninc&laquo;.</p>

<p>

Tada&scaron;nja predsednica vlade, veoma uvažena, zvala se Milka Planinc, ali je reporter usled stalnog zbijanja &scaron;ale, dekoncentrisan, uživo rekao &Scaron;arplaninc. Nije to mnogo ljudi zapazilo, ali je primetio urednik i reporter je bio suspendovan na dva meseca).</p>

<p>

Vratimo se na&scaron;im junacima iz doga&#273;aja koji smo po&#269;eli da opisujemo. Tonac, odu&scaron;evljen &scaron;to može da zafrkava spikera, nastavi da mu stalno ponavlja: Pazi da slu&#269;ajno ne izgovori&scaron; &raquo;kurci&laquo; u program. Spiker u&#273;e u voditeljsku sobu, stavi slu&scaron;alice, a tonac mu u slu&scaron;alice preko interfona jo&scaron; jednom uputi istu opomenu. Krene signal teleksa &ndash; za desetak sekundi spiker treba da po&#269;ne da &#269;ita tekst. Tonac jo&scaron; jednom, putem interfona, re&#269;e spikeru ono &scaron;to je mogao da &#269;uje samo on u slu&scaron;alicama, a ne i publika: Pazi da ne kaže&scaron; &raquo;kurci&laquo; u program!</p>

<p>

Zavr&scaron;i se signal, tonac uklju&#269;i mikrofon i nastade tajac. Jedna sekunda, dve, tri &ndash; ovo je u direktnom programu na radiju prili&#269;no dramati&#269;na ti&scaron;ina! Napokon, za&#269;u se glas spikera koji je otegnuto i usporeno, trude&#263;i se da slu&#269;ajno ne pogre&scaron;i, &#269;itao tekst: Sino&#263;...oko 19 sati...i trideset minuta... T U R C I (odu&scaron;evljen &scaron;to nije pogre&scaron;io on pokazuje toncu kroz providno staklo studija srednji prst, digne pogled prema njemu i nastavi napamet da zavr&scaron;ava re&#269;enicu) S U&nbsp; S E&nbsp; I S P R C A L I&nbsp; N A&nbsp; K I T R U!</p>

<p>

Nastaje tajac! &Scaron;ta je bilo posle toga možete samo da pretpostavite!</p>

<hr />

<p>

Druga dana&scaron;nja pri&#269;a u vezi je sa izve&scaron;tajem koji je svojevremeno napisao jedan policajac iz Grocke. Ljudi koji prepri&#269;avaju ovu legendu, kunu se da je re&#269; o sjajnom policajcu koji je, me&#273;utim, imao izvesnih te&scaron;ko&#263;a sa pisanjem. U jednom njegovom dnevnom izve&scaron;taju u vezi sa jednim privo&#273;enjem prestupnika doslovce je stajalo:</p>

<p>

- I&scaron;ao sam trasom i smatrao. U visini žbuna za&#269;uo sam vanbra&#269;no seksualno &scaron;u&scaron;kanje.</p>

<p>

Pri&scaron;o sam i naredio &ldquo;OBUSTAVI!&rdquo;</p>

<p>

Gornji subjekt mi je reko &ldquo;Poljubi&scaron; me u dupe!&rdquo;</p>

<p>

Dok sam ga privodio u stanicu, sve vreme me je vre&#273;ao re&#269;ima &ldquo;Ne tuci me druže!&rdquo;&hellip;&nbsp;</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-19

pregleda:

ključne reči: legende urbane legende