NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Najskuplje aplikacije za iPhone

Najskuplje aplikacije za iPhone

Najskuplje aplikacije za iPhone

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<strong><font class="Apple-style-span"><span style="font-size:16px;">Najskuplje aplikacije za iPhone</span></font></strong></p>

<p>

<strong><font class="Apple-style-span"><img alt="" height="138" src="http://content.beomedia.com/media/images/app-store-icon.jpg" width="140" /><br />

</font></strong></p>

<p>

<strong><font class="Apple-style-span"><br />

</font></strong></p>

<p>

<strong><font class="Apple-style-span">Nursing Constellation Plus (Skyscape) &ndash; $179.99</font></strong></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px;"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; ">Medicinska aplikacija namenjena lekarima i medicinskim sestrama.</span></span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px;"><span style="font-size:12px;">Aplikacija poseduje vi&scaron;e razli&#269;itih alata uklju&#269;uju&#263;i dozer za lekove</span></span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px;"><span style="font-size:12px;">medicinski re&#269;nik i knjigu dijagnosti&#269;kih testova.</span></span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 16px;"><strong><span style="font-size:12px;">ROSIE Home Automation (Savant Systems LLC) &ndash; $199.99</span></strong></span></font></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; ">Ova aplikacija omogu&#263;ava da va&scaron; iPhone ili iPod Touch pretvorite u daljinski za ROSIE</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span style="font-size:12px;">svetlo,obezbe&#273;enje,audio/video i ostale sisteme.</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><strong><span style="font-size:12px;">iDcrm (Numenes) &ndash; $199.99</span></strong></font></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; ">Ova aplikacija omogu&#263;ava sinhronizaciju sa Microsoft Dynamics CRM (Customer Relationship Management) i omogu&#263;ava sve funkcije,tako&#273;e omogu&#263;ava offline rad.</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><strong><span style="font-size:12px;">Lexi-Dental Complete (Lexi-Comp) &ndash; $299.99</span></strong></font></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; ">Sli&#269;no kao i aplikacija za lekare,samo &scaron;to je namenjena zubarima i poseduje biblioteku</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span style="font-size:12px;">referencnih materijala.</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; ">Mobile Cam Viewer (mobiDEOS, Inc.) &ndash; $349.99</span></strong></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><img alt="" height="288" src="http://content.beomedia.com/media/images/expensive-iphone-apps-mobilecamviewer.jpg" width="400" /><br />

</font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; ">Mobile Cam Viewer omogu&#263;ava nadgledanje i kontrolu NVR, DVR ili Video Server sistem</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span style="font-size:12px;">za nadgledanje.Naravno pristup ovakvoj aplikaciji je enkriptovan.</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><strong><span style="font-size:12px;">PDR Quote (Labra PTY LTD.) &ndash; $349.99</span></strong></font></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; ">se koristi za PDR (Paintless Dent Repair) kao i ostale automobilske popravke,PDR Quote sarži bazu od preko 900 proizvo&#273;a&#269;a i modela automobila i omogu&#263;ava odre&#273;ivanje cena i izra&#269;unavanje</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span style="font-size:12px;">taksa.</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; ">MATG (MyAccountsToGo) &ndash; $449.99</span></strong></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span style="font-size:12px;">Postoje dve verzije ove aplikacije SAP BusinessOne i Dynamics GP.</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span style="font-size:12px;">Obe omogu&#263;avaju pristup njihovom finansijskom sistemu i mogu biti sinhronizovani preko za&scaron;ti&#263;enog FTP;HTTP ili HTTPS.</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><strong><span class="Apple-style-span" style="font-size: 12px; ">iRa Pro (Lextech Labs) &ndash; $899.99</span></strong></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><img alt="" src="http://content.beomedia.com/media/images/expensive-iphone-app.jpg" /><br />

</font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span style="font-size:12px;">Namenjen obezbe&#273;ivanju profesionalaca kojima je potrebna neograni&#269;ena pokretnost,sli&#269;no kao</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span style="font-size:12px;">Mobile Cam Viewer,samo &scaron;to je prili&#269;no skuplja.</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><strong><span style="font-size:12px;">iVIP Black (iVIP Ltd.) &ndash; $999.99</span></strong></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><img alt="" height="298" src="http://content.beomedia.com/media/images/expensive-iphone-apps-ivip-black.jpg" width="200" /><br />

</font></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span style="font-size:12px;">Prva stvar koju treba da znate kada je ova aplikacija u pitanju je da treba da budete milioner.</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span style="font-size:12px;">Prvo &scaron;to treba da uradite kada kupite ovu aplikaciju je da potvrdite da imate visoka li&#269;na&nbsp;</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span style="font-size:12px;">primanja.Ova aplikacija je namenjena samo za Britance tako da ako želite da je koristite morate</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span style="font-size:12px;">biti u Britaniji.Ova aplikacija vam omogu&#263;ava da iznajmite vile u Londonu ili New Yorku,privatna&nbsp;</span></font></p>

<p>

<font class="Apple-style-span" size="4"><span style="font-size:12px;">ostvra,kupovinu trka&#269;kih konja,helikoptera ili VIP loža.IVIP može biti pode&scaron;en kako bi odgovarao va&scaron;im potrebama.</span></font></p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-23

pregleda:

ključne reči: najskuplje najvrednije najbogatije najskuplje stvari na svetu najskuplje aplikacije za iphone