NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Kako da znas da si poreklom iz Srbije?

Ako citajuci ovo naidjete na dosta slicnosti vi mora da ste iz Srbije :)

Kako da znas da si poreklom iz Srbije?

<p>

&nbsp;</p>

<div>

<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">

<span style="color:#(color);"><span style="background-color:#fff;"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; white-space: nowrap; "><span style="font-size: 13.5pt; ">KAKO DA ZNA&Scaron; DA SI POREKLOM IZ SRBIJE?</span></span></span></span></p>

</div>

<div>

<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">

&nbsp;</p>

</div>

<div>

<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">

&nbsp;</p>

</div>

<div>

<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">

<span style="color:#(color);"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; white-space: nowrap; "><span style="background-color:#fff;"><span style="font-size: 13.5pt; "><br />

-Kod vas u ku&#263;i rakija se koristi za le&#269;enje svih bolesti, za proslave u svim prilikama i kao losion za masažu.&nbsp;<br />

-Za ro&#273;endan te vuku za u&scaron;i &bdquo;da poraste&scaron;&ldquo;.<br />

-Nedelju dana posle Slave, Boži&#263;a ili Uskrsa jo&scaron; uvek za ru&#269;ak ima&scaron; sarmu.<br />

-Kada pla&#269;e&scaron;, nije neobi&#269;no da ti otac kaže:&ldquo;Prestani da cmidri&scaron;,u pizdu materinu&rdquo;<br />

-Svako ven&#269;anje po&#269;inje pesmom &quot;Danas majko ženi&scaron; svoga sina&quot;.&nbsp;<br />

-Otac te naziva &bdquo;idiotom&ldquo; kada ne ume&scaron; da uradi&scaron; ono &scaron;to i on sam ne ume. &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span></span><br />

</span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">

<span style="color:#(color);"><span class="Apple-style-span" style="font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; white-space: nowrap; "><span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 64, 127); font-size: 18px; ">-Mama te je jo&scaron; kao malog nau&#269;ila da &bdquo;promaja ubija&ldquo;.</span></span></span></p>

</div>

<div>

<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">

<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; white-space: nowrap; "><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 64, 127); "><span style="background-color:#fff;">-Ima&scaron; bar jednog ro&#273;aka s kojim tvoja porodica ne razgovara.&nbsp;<br />

-Ima&scaron; u ku&#263;i kalendar sa slikama svetaca.&nbsp;<br />

-Zbija&scaron; &scaron;ale zasnovane na sopstvenoj tragediji.&nbsp;<br />

-U sva&#273;i si sa kumovima.&nbsp;<br />

-Ima&scaron; bar jednog ro&#273;aka koji pe&#269;e svoju rakiju. &nbsp;<br />

-Misli&scaron; da je uglavnom sve neka zavera.&nbsp;&nbsp;<br />

-Tvoja baba nikada ne prihvata &#269;injenicu da nisi gladan. &nbsp;<br />

-Kada upozna&scaron; nekog stranca, prvo ga nau&#269;i&scaron; sve psovke.<br />

</span><span style="background-color:#fff;">-Kada si mali za ro&#273;endan uz poklon obavezno dobije&scaron; i &#269;okoladu!<br />

-Mamu konstantno mora&scaron; da uverava&scaron; da je njena kuhinja najbolja na svetu&nbsp;&nbsp;</span><span style="color:#(color);"><span style="background-color:#fff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><wbr></wbr></span><span style="color:#(color);"><span style="background-color:#fff;"><span style="font-size: 13.5pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />

-Kod babe mora&scaron; da ru&#269;a&scaron; supu,sarmu, hleb,meso, rinflaj&scaron;, gibanicu, pe&#269;enu papriku, krompiri&#263;e, &#263;ufte, </span><br />

</span></span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">

<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; white-space: nowrap; "><span style="color:#(color);"><span style="background-color:#fff;"><span style="font-size: 13.5pt; ">kiflice, pihtije i vanilice i naljuti&#263;e se ako ne pojede&scaron; sve !!!&nbsp;<br />

-Govorili su ti da &#263;e da ti poraste rep ako pije&scaron; kafu kad si mali.<br />

-Kada drema&scaron; popodne, mora&scaron; da prebaci&scaron; ne&scaron;to preko stomaka.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span><span style="font-size: 13.5pt; color: rgb(0, 64, 127); "><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><span style="color:#(color);"><span style="background-color:#fff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><wbr><span style="color:#(color);"><span style="background-color:#fff;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span><wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></span><span style="color:#(color);"><span style="background-color:#fff;"><span style="font-size: 13.5pt; ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></span></span></span></p>

</div>

<p>

<wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>

<p>

<wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></p>

<wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>

<p>

<wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr> </wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></p>

<wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>

<p>

<wbr><wbr><wbr><wbr><wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></p>

<wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>

<p>

<wbr><wbr><wbr><wbr> </wbr></wbr></wbr></wbr></p>

<wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr><wbr>

<div>

<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">

<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; white-space: nowrap; "><span style="color:#(color);"><span style="background-color:#fff;"><span style="font-size: 13.5pt; ">-Tvoja mama ima sve lekove koji bi mogli da &bdquo;zatrebaju&ldquo;.&nbsp;<br />

-Kada se isprlja&scaron; mama ti&nbsp; kaže &quot;stoko jedna&quot;.<br />

-Mama ti ne da da pije&scaron; hladnu vodu kada si znojav.<br />

-Roditelji ti stalno govore :&quot;...kad sam ja bio u tvojim godinama...&quot;</span></span></span></span></p>

</div>

<div>

<p class="MsoNormal" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; ">

<span class="Apple-style-span" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, sans-serif; font-size: 13px; white-space: nowrap; "><span style="color:#(color);"><span style="background-color:#fff;"><span style="font-size: 13.5pt; ">-Kad si bio/la mali/a pla&scaron;ili su te policijom i &quot;Babarogom&quot;.<br />

-Tvoji roditelji urlaju na telefon kada pri&#269;aju sa ro&#273;acima u inostranstvu.&nbsp;<br />

-Roditelji te zovu &quot;sine&quot; bez obzira da li si de&#269;ko ili devoj&#269;ica.<br />

-Nema&scaron; posao, a vozi&scaron; BMW.&nbsp;<br />

-Udara&scaron; po stolu i razbija&scaron; &#269;a&scaron;e kada si pijan i veseo.&nbsp;&nbsp;<br />

-Kada ti re&#269;enica :&quot;Nemoj toliko da se smeje&scaron;, plaka&#263;e&scaron;&quot; zvu&#269;i razumno.&nbsp;<br />

-Tvoja majka svaki &#269;as izgovara&nbsp; &quot;Hvala Bogu&quot;.&nbsp;<br />

-&#268;ita&scaron; mami i tati ovaj spisak, a &nbsp;oni se zgražavaju i govore &bdquo;&Scaron;to laže&scaron;, nije istina&ldquo;.&nbsp;<br />

-Ako sedi&scaron; blizu TV-a o&#263;oravi&scaron;.&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />

-Živi&scaron; u zemlji gde je &bdquo;batina iz raja iza&scaron;la&ldquo;.<br />

-Mama tr&#269;i za tobom da obu&#269;e&scaron; potko&scaron;ulju.&nbsp;<br />

-Kada dobije&scaron; poklone&nbsp; koji ti se ne svi&#273;aju, &#269;uva&scaron; da da&scaron; nekome za slavu.<br />

-DVD, video, &scaron;tampa&#269; i skener su ti pokriveni folijom, da ne pada pra&scaron;ina.&nbsp;<br />

-Tvoj otac misli da svi Kinezi imaju crni pojas.&nbsp;<br />

-Na svim svadbama je isti meni: &quot;supa, sarma, pe&#269;enje, kupus salata, torte&ldquo;.<br />

-&bdquo;Devojke&ldquo; oko tebe izgledaju kao da imaju 23, a ustvari imaju 15 godina.&nbsp;<br />

-Vozi&scaron; bolji auto nego tvoj otac.<br />

-U garaži ima&scaron; oko 120 litara rakije i pola tone kr&scaron;a.<br />

-Skoro svi koje poznaje&scaron; hr&#269;u.<br />

-Tvoja baba psuje vi&scaron;e nego ti.&nbsp;<br />

-Oba tvoja roditelja su do &scaron;kole morali da pe&scaron;a&#269;e bosi po snegu, po 5 km uzbrdo. U oba pravca. Preko kamenja...&nbsp;<br />

-Tvoja mama se&#269;e hleb na kri&scaron;ke debljine 5cm.<br />

-Svako ima bezbroj kumova.<br />

-Ima&scaron; bar jednog ro&#273;aka ili prijatelja&nbsp;koji je moler.<br />

-Vekna hleba se pojede za ru&#269;ak.<br />

-Rakija se pije pre doru&#269;ka za &bdquo;cirkulaciju&ldquo;.&nbsp;<br />

-Zauvek živi&scaron; sa mamom i tatom.&nbsp;<br />

-Ima&scaron; vunene &#269;arape koje ti je &scaron;trikala baba.&nbsp;<br />

-Mama ti ne da sedi&scaron; na betonu zbog jajnika.<br />

-Ako si starije dete, uvek mora&scaron; da popusti&scaron; jer si &bdquo;pametniji&ldquo;.<br />

-Roditelji prebacuju kanal kada su scene ljubljenja na TV-u.<br />

-Kad god su ti roditelji rekli:&ldquo; Vide&#263;emo&ldquo;, nije bilo ni&scaron;ta od toga.</span></span></span></span></p>

</div>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

&nbsp;</p>

</wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></wbr></p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-27

pregleda:

ključne reči: kako da znas da si poreklom iz srbije poreklom iz srbije