NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Najkuplji stanovi u Beogradu

Cena kvadrata oko 9000 evra

Najkuplji stanovi u Beogradu

<p>

Ko ima beskona&#269;no mnogo para i želi da ih uloži u beskona&#269;ni komfor, mo&#263;i &#263;e odmah pored &bdquo;Konja&rdquo; na Trgu republike da uživa u bazenu na krovu i termalnoj banji u prizemlju. U ku&#263;i koju su investitori nazvali &bdquo;Infiniti&rdquo; i &#269;ije su dveri za &bdquo;Politiku&rdquo; otvorili, dan ranije od zakazane medijske promocije, ima svega toga.</p>

<p>

<img alt="" height="457" src="http://content.beomedia.com/media/images/infinity_140909.jpg" width="300" /></p>

<p>

Spolja jo&scaron; nedovr&scaron;ena zgrada u Dobra&#269;inoj 8 krije jedan od najluksuznijih enterijera ikada sagra&#273;enih u zemlji. Kvadrat u &bdquo;Infinitiju&rdquo; je 9000 evra pa &#263;e stan od 260 kvadrata u ovoj sedmospratnici stajati 2.340.000 evra. Penthaus je na vrhu i skoro je duplo ve&#263;i. Kolika mu je cena, izra&#269;unajte sami. I pazite da vam se ne zavrti u glavi.<br />

Za sada, prodat je jedan sprat. Ime kupca nepoznato.<br />

Pritiskom na jedno od polja na komandnoj ta&#269;-skrin tabli u sekundi se pale svetlo i televizor, pode&scaron;ava temperatura, uklju&#269;uje muzika, osvežava vazduh, spu&scaron;taju roletne&hellip; Takva komanda, prema re&#269;ima profesora Dragana Lazi&#263;a, sa Ma&scaron;inskog fakulteta u Beogradu, može se posti&#263;i i na daljinu, odnosno pritiskanjem odre&#273;enog dugmeta na mobilnom telefonu ili laptopu, sa aerodroma u Parizu, tako da vas, kada sletite u Beograd, apartman ve&#263; &#269;eka spreman.</p>

<p>

<img alt="" height="225" src="http://content.beomedia.com/media/images/infinity_stan_290110.jpg" width="300" /><br />

Stanovi su podeljeni u dve zone &ndash; no&#263;nu i dnevnu, zbog &#269;ega su, prema re&#269;ima arhitekte Miodraga Mirkovi&#263;a, profesora na Arhitektonskom fakultetu (ina&#269;e projektanta ove zgrade),&nbsp; spava&#263;e sobe okrenute ka dvori&scaron;tu, u kome su ti&scaron;ina i mir, a dnevni boravak, trpezarija i kuhinja ka ulici. Svaka soba (ukupno tri) ima svoje kupatilo, a rasporedom su predvi&#273;eni jo&scaron; i kuhinja, trpezarija za goste, kuhinja sa zasebnom trpezarijom i dnevni boravak. Strana zida koja izlazi na terasu izra&#273;ena je od stakla i funkcioni&scaron;e po principu kliznih vrata.</p>

<p>

<img alt="" height="225" src="http://content.beomedia.com/media/images/infinity_soba_290110.jpg" width="300" /><br />

Kuriozitet cele gra&#273;evine je posebna mikroklima, tako da temperatura na terasi iznosi u proseku 21 stepen, &scaron;to pogoduje gajenju cve&#263;a, &#269;ak i zimi. &bdquo;Samo jednim pokretom i otvaranjem vrata postiže se pozori&scaron;ni efekat &ndash; sjedinjavanje dve dimenzije prostora (spolja&scaron;nje i unutra&scaron;nje)&rdquo;, isti&#269;e profesor Mirkovi&#263;.<br />

Da se posebno vodilo ra&#269;una o zdravlju stanara, potvr&#273;uje Vasilije Slavi&#263;, diplomirani ma&scaron;inski inženjer termotehnike, koji je bio zadužen za postavljanje optimalnih mikroklimatskih uslova u prostoru, a &#269;ije znanje je svojevremeno koristio i Tito. Prema Slavi&#263;evim re&#269;ima, primenjeni su najsavremeniji bioklimatski sistemi bliski biolo&scaron;koj osnovi &#269;oveka: grejanje i hla&#273;enje bez kovitlanja pra&scaron;ine (panelno grejanje), zidovi zimi emituju toplotu, a leti rashla&#273;uju, podne obloge u kupatilu obezbe&#273;uju optimalnu temperaturu stopala (21 stepen)&hellip; Mikroklimatski uslovi prostorije su nezavisni od spolja&scaron;njih parametara, tako da zaga&#273;enost vazduha iz sredine ne može da prodre u unutra&scaron;njost prostorije, u koju se ubacuje pre&#269;i&scaron;&#263;en i jonizovan vazduh. To &scaron;titi od obolevanja disajnih puteva. Sistem obezbe&#273;uje filtriranje i su&scaron;enje vazduha, posebno leti, kao i kontrolu apsolutne vlage, zbog &#269;ega Vasilije Slavi&#263; kaže da je zgrada svojevrsna vazdu&scaron;na banja 365 dana godi&scaron;nje u srcu zaga&#273;enog Beograda.<br />

Na prvom spratu zgrade bi&#263;e otvoren &bdquo;&scaron;ou-rum&rdquo;, prostor sa katalozima i uzorcima najkvalitetnijeg materijala za opremanje stana, tako da &#263;e svaki stanar mo&#263;i da bira boju i kvalitet mermera, vrstu parketa, osvetljenja, kuhinje i name&scaron;taja...<br />

Od bilo kakvih neželjenih upada stanare &scaron;titi portir ali i lift, koji je tako programiran da o&#269;itava karticu na kojoj je kodiran sprat stanara na kome živi, i dovozi ga isklju&#269;ivo na taj nivo. Za slu&#269;aj da ipak želi da ode na kafu kod kom&scaron;inice, lift mora dobiti &bdquo;odobrenje&rdquo; od doti&#269;ne, koja &#263;e mu dati svoju identifikacionu &scaron;ifru.<br />

To, naravno, nije sve. Na krovu zgrade je bazen, a 200 metara ispod temelja objekta izbu&scaron;en je bunar iz koga se, kako kaže investitor Dragoslav Pri&scaron;unjak, direktor &bdquo;Srbo&scaron;tampe&rdquo; DOO, dobija osam litara vode u sekundi, &#269;ija je temperatura 21 stepen. U podnožju zgrade projektovan je velnes centar za uzivanje.</p>

<p>

<img alt="" height="225" src="http://content.beomedia.com/media/images/infinity_trpezarija_290110.jpg" width="300" /></p>

<p>

<img alt="" height="225" src="http://content.beomedia.com/media/images/infinity_dnevna_soba_stan_290110.jpg" width="300" /></p>

<p>

<img alt="" height="225" src="http://content.beomedia.com/media/images/infinity_290110.jpg" width="300" /></p>

<p>

<img alt="" height="225" src="http://content.beomedia.com/media/images/infinity_kuhinja_290110.jpg" width="300" /></p>

<p>

<img alt="" height="225" src="http://content.beomedia.com/media/images/infinity_showroom_1_290110.jpg" width="300" /></p>

<p>

<img alt="" height="225" src="http://content.beomedia.com/media/images/infinity_2_290110.jpg" width="300" /></p>

<p>

<img alt="" height="225" src="http://content.beomedia.com/media/images/infinity_3_290110.jpg" width="300" /></p>

<p>

<img alt="" height="225" src="http://content.beomedia.com/media/images/infinity_kupatilo_290110.jpg" width="300" /></p>

<p>

<img alt="" height="225" src="http://content.beomedia.com/media/images/infinity_showroom_2_290110.jpg" width="300" /></p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-22

pregleda:

ključne reči: najskuplje najvrednije najbogatije najskuplje na balkanu najskuplji stanovi u beogradu