NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Takvi su muskarci

Jedan covek odlucio da se zeni...

Takvi su muskarci

<p>

&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal">

<span style="font-size: 14px;"><span style="color: black;">Jedan &#269;ovek je odlu&#269;io DA se ženi. Troumio se izme&#273;u tri sli&#269;ne kandidatkinje.</span></span></p>

<p class="MsoNormal">

<span style="font-size: 14px;"><span style="color: black;">Da bi re&scaron;io trilemu, odlu&#269;i DA&nbsp;pokloni svakoj Po 5.000 $ I pri&#269;eka DA vidi &scaron;ta &#263;e one u&#269;initi s Tim novcem.&nbsp;<br />

<br />

<br />

<b>Prva</b>&nbsp;ode u salon za ulep&scaron;avanje. Uredila je kosu, telo, na&scaron;minkala se, </span></span></p>

<p class="MsoNormal">

<span style="font-size: 14px;"><span style="color: black;">doterala, kupila novu ode&#263;u I uredila vrlo lepo za tog &#269;oveka.&nbsp;<br />

Rekla mu je DA je sve to u&#269;inila DA bi mu bila &scaron;to privla&#269;nija, jer Ga jako voli.&nbsp;<br />

&#268;ovek je bio impresioniran.&nbsp;<br />

<br />

<br />

<b>Druga</b>&nbsp;žena je oti&scaron;la u du&#263;an I kupila &#269;oveku poklone. Kupila mu je &scaron;tapove za golf, </span></span></p>

<p class="MsoNormal">

<span style="font-size: 14px;"><span style="color: black;">neke nove dodatke za kompjuter, skupu odje&#263;u. </span></span></p>

<p class="MsoNormal">

<span style="font-size: 14px;"><span style="color: black;">Dala mu je te poklone I rekla DA je potro&scaron;ila sav novac na njega, jer Ga jako voli.&nbsp;<br />

Ponovo je bio impresioniran.&nbsp;<br />

<br />

<br />

<b>Tre&#263;a</b>&nbsp;žena je uložila novac na berzi. Zaradila je nekoliko puta vi&scaron;e nego &scaron;to je uložila.</span></span></p>

<p class="MsoNormal">

<span style="font-size: 14px;"><span style="color: black;">Vratila mu je 5.000 $, a ostalo stavila na zajedni&#269;ki ra&#269;un. </span></span></p>

<p class="MsoNormal">

<span style="font-size: 14px;"><span style="color: black;">Rekla je DA želi ulagati u njihovu budu&#263;nost, jer Ga jako voli.&nbsp;<br />

Naravno, bio je impresioniran.&nbsp;<br />

<br />

<br />

Dugo je razmi&scaron;ljao o novcu, ženama, o tome &scaron;ta su one u&#269;inile s novcem I tada je odlu&#269;io...&nbsp;</span></span></p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt;">

&nbsp;</p>

<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 12pt;">

<span style="font-size: 14px;"><span style="color: black;"><b>Oženio je onu koja je imala najve&#263;e sise.</b>&nbsp;<br />

<br />

<br />

Takvi su mu&scaron;karci.&nbsp;<br />

</span></span></p>

Podeli na Facebook-u

ključne reči: vicevi takvi su muskarci