NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

UN Dijeta

Ova 90todnevna dijeta je postala jako popularna u svetu a pritom ne zahteva nikakve skupe preparate niti vezbanje

UN Dijeta

<p>

<strong><span style="font-size:16px;">UN Dijeta</span></strong></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

Ova dijeta pored skidanja kilograma dovodi i do promene metabolizma pa se izgubljeni kilogrami ne vra&#263;aju.</p>

<p>

Dijeta traje 90 dana i oslabi se od 18 - 25 kg.</p>

<p>

Ako je potrebno oslabiti manje, dijeta se prekida ranije, ali tada dolazi do promene metabolizma. Dijeta uvek po&#269;inje proteinskim danom, zatim slede skrobni, ugljenohidratni dan, vo&#263;ni dan, pa ponovo proteinski.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<strong>REDOSLED DANA SE NE SME MENJATI!</strong></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<strong>DORUCAK:</strong> svih 90 dana VO&#262;E. Jedu se po dva ista vo&#263;a ili &scaron;aka suvog vo&#263;a. (Ovaj obrok se eventualno može zameniti sa nutricionisti&#269;ki izbalansiranim zamenskim obrokom)</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<strong><span style="font-size:16px;">PRVI - PROTEINSKI DAN</span></strong></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<u>RU&#268;AK</u>: Meso, kuvano ili pe&#269;eno (3 par&#269;eta - restoranska porcija - 250gr.) ili 3 kuvana ili pe&#269;ena jaja, Hleb - par&#269;e, Salata - u neograni&#269;enim koli&#269;inama, Supa - obavezno (bez rezanaca - 1 &scaron;olja)</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

Ovog dana mogu se jesti mleko i sir, ali se za njihovu koli&#269;inu umanjuje koli&#269;ina mesa, odnosno jaja.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<u>VE&#268;ERA:</u> Isto &scaron;to i za ru&#269;ak, ali bez supe. Obavezno je da ako se meso jede za ru&#269;ak jede se i za ve&#269;eru, a ako su jaja za ru&#269;ak, moraju biti i za ve&#269;eru.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="font-size:16px;"><strong>DRUGI - SKROBNI DAN</strong></span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<u>RU&#268;AK:</u> Pasulj, gra&scaron;ak, so&#269;ivo, pirina&#269;, krompir - kuvano, jedino uz dodatak za&#269;ina (so, vegeta, biber, ke&#269;ap, kuvani paradajz) - pun tanjir, Hleb - par&#269;e, Salata</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<u>VE&#268;ERA:</u> Isto kao i za ru&#269;ak, ali pola mere.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<strong><span style="font-size:16px;">TRE&#262;I - UGLJENOHIDRATNI DAN</span></strong></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<u>RU&#268;AK:</u> Kuvana testenina uz dodatak za&#269;ina - ke&#269;apa ili sli&#269;no, ili pica samo sa dodatkom ke&#269;apa, ili slano pecivo u koli&#269;ini pice u piceriji (npr. 3 kifle)</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<u>VE&#268;ERA:</u> Dva tanja par&#269;eta torte, ili 3 - 4 kola&#269;a, ili 3 - 4 kugle sladoleda, Obavezno - 1 rebro &#269;okolade za kuvanje</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="font-size:16px;"><strong>&#268;ETVRTI - VOCNI DAN</strong></span></p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<u>RU&#268;AK I VE&#268;ERA</u>: Samo me&scaron;ano vo&#263;e, koliko se ho&#263;e.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

Posle kruga od 7 x 4 dana, tj. 29 dana (tri puta u toku dijete) drži se &quot;vodeni dan&quot;.</p>

<p>

Celog dana pije se samo voda (eventualno se može dodati &#269;aj).</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

Obavezno posle vo&#263;nog, a ponekad posle vodenog, nastavlja se sa proteinskim danom.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

Kafa i &#269;aj se mogu piti, ali bez se&#263;era.</p>

<p>

Sokove svesti na najmanju mogu&#263;u meru.</p>

<p>

Sve &scaron;to je navedeno mora se jesti jer ima svoju ulogu u organizmu.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

Vo&#263;e je obavezno za doru&#269;ak, jer najbrže daje energiju, &#269;okolada tre&#263;eg dana tako&#273;e, jer &scaron;titi organizam od mogu&#263;e alergije.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

Koli&#269;ine hrane su ve&#263;e od uobi&#269;ajenih, a namirnice pode&scaron;ene na&scaron;im uslovima i podneblju. Mora se biti dosledan i uporan.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

Moze se desiti da prvih deset dana ne do&#273;e do gubitka kilograma, ali se onda naglo izgubi 3 - 4 kilograma.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

Posle 90 dana dijete, jos 90 dana za dorucak se jede vo&#263;e, dok se za ru&#269;ak i ve&#269;eru vra&#263;a na uobi&#269;ajeni na&#269;in ishrane. U tom periodu treba da se izgubi jos 3 kg, &scaron;to je pokazatelj promene metabolizma. Ako se kilogrami ne izgube, dijetu treba ponoviti, ali tek posle 3 meseca.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

Preporu&#269;eno je uzimati dodatak vitamina i minerala kako bi se sa&#269;uvao imunitet organizma.</p>

<p>

&nbsp;</p>

<p>

<span style="color:#f00;"><strong>AKO SE ŽELI DA SE JO&Scaron; SMANJI TEŽINA, DIJETA SE NE SME PRODUŽAVATI VI&Scaron;E OD 90 DANA - JEDINO POSLE PAUZE OD 3 MESECA MOŽE SE SPROVESTI NOVIH 90 DANA DIJETE.</strong></span></p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-14

pregleda:

ključne reči: un dijeta dijeta zdrava dijeta zdrava ishrana mrsavljenje zdravo mrsavljenje