NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Anegdote 1

Zanimljive anegdote iz zivota poznatih licnosti koje sigurno niste znali

Anegdote 1

<p>

PIRRANDELO<br />

Dramati&#269;ar i prozni pisac Luigi Pirrandelo do&scaron;ao je odvjetniku da mu sastavi tužbu za razvod braka.<br />

- Kakvi su va&scaron;i razlozi?, upita ga odvjetnik.<br />

- Oženjen sam!, uzvrati Pirrandelo<br />

<br />

PODEREVSKI<br />

U dru&scaron;tvu sa starim prijateljem poljski pijanist (i kasnije prvi predsjednik Republike) Poderevski evocirao je svoja sje&#263;anja. U jednom trenu Poderevski je podrugljivo rekao:<br />

- Petnaest godina mi je treblo da se uvjerim kako nemam dara za glazbu.<br />

- A &scaron;to si onda uradio?, pitao ga je znanac.<br />

- Ni&scaron;ta. Bilo je ve&#263; prekasno, u me&#273;uvremenu sam postao slavan.<br />

<br />

PUCCINI<br />

Kada je kompozitor Puccini bio jo&scaron; mlad, on odnese milanskom izdava&#269;u Riccardiju svoju najnoviju kompoziciju, mole&#263;i ga da je objavi. Riccardi uze rukopis, brzo ga pogleda i vrati:<br />

- Žao mi je, ali va&scaron;u kompoziciju, ne mogu objaviti, mada je dosta dobra.<br />

- Kako to? &ndash; žalosno upita autor.<br />

- Vidite, mladi prijatelju, va&scaron;u pjesmu ne&#263;e pjevati nijedna žena jer po&#269;inje rije&#269;ima: Kad bijah jo&scaron; mlada.<br />

<br />

ROSSINI<br />

<br />

Rossinijev u&#269;enik molio je u&#269;itelja za dopu&scaron;tenje da mu odsvira dvije melodije koje je sam komponirao. Nakon &scaron;to je u&#269;enik odsvirao prvu kompoziciju Rossini s osmijehom re&#269;e:<br />

- Druga mi se vi&scaron;e svi&#273;a.<br />

<br />

Mladi skladatelj koji je Rossiniju odsvirao svoju novu kompoziciju htio je saznati kako se Rossiniju svi&#273;a njegovo djelo. Rossini re&#269;e:<br />

- Divno. Silniji ste od Boga. On je stvorio svijet iz kaosa, a vi ste stvorili kaos.<br />

<br />

SAINT-ILER<br />

Francuski general Saint-Iler, veliki Napoleonov prijatelj, držao je neposredno pred izbor Napoleona za doživotnog konzula pred svojim vojnicima ovaj govor:<br />

- Prijatelji! Narod &ndash; a to ste vi &ndash; mora odlu&#269;iti da li Napoleona treba proglasiti za doživotnog konzula. Slobodno možete izraziti svoju volju. Nikako ne&#263;u utjecati na vas, samo ne&scaron;to bih vam rado rekao: oni, koji ne budu glasali za Bonaparteu, bi&#263;e javno streljani. Živjela sloboda!<br />

<br />

SHAKESPEARE<br />

Shakespearea upozori&scaron;e da je jednu scenu doslovce preuzeo iz drame nepoznatog po&#269;etnika. Shakespeare na to odgovori:<br />

- Istina je to, ali ta scena je kao mlada djevojka koju sam spasio iz lo&scaron;eg dru&scaron;tva i premjestio je u bolje.<br />

<br />

SHAW<br />

<br />

Shaw, koji je bio mr&scaron;av, i pisac Gilbert Chesterton, koji je bio neobi&#269;no debeo &#269;ovjek, svakom prilikom su izazivali jedan drugoga. Jednog dana re&#269;e debeli Chesterton mr&scaron;avom Shawu:<br />

- Kad god &#269;ovjek pogleda vas pomislio bi da u ovoj zemlji vlada glad! &ndash; A kad &#269;ovjek pogleda vas, pomislio bi da ste za to krivi vi! &ndash; uzvrati Shaw.<br />

<br />

Jednom prilikom u dru&scaron;tvu upita&scaron;e Shawu (zbog njegovog netipi&#269;nog mi&scaron;ljenja o braku):<br />

- Vjerujete li da je svatko tko se oženi u petak &#269;itavog života nesretan?<br />

- Naravno da vjerujem. A za&scaron;to bi petak bio iznimka?<br />

<br />

Mlada književnica ispitivala je Bernarda Shawa kakve su &scaron;anse mlade žene za udaju pa &#263;e:<br />

- No, &scaron;to kažete kakve su moje &scaron;anse?<br />

- Draga moja, na to bolje da ne mislite. &ndash; umiruje je Shaw.<br />

- A za&scaron;to da ne? &ndash; htjela je znati mlada dama.<br />

- Zato &scaron;to vas smatram suvi&scaron;e inteligentom da bi se zadovoljili mužem koji bi bio toliko glup da vas uzme&hellip;<br />

<br />

Mlada, lijepa glumica pisala je Shawu pismo u kojem je izrazila želju da s njim ima dijete koje bi po njenom mi&scaron;ljenju bilo izvanredno jer bi naslijedilo njenu ljepotu i pi&scaron;&#269;evu duhovitost. Shaw je me&#273;utim vrati u stvarnost jednom jedinom re&#269;enicom:<br />

- A &scaron;to ako dijete bude glupo kao vi, a lijepo kao ja?<br />

<br />

Jednom je dru&scaron;tvo temperamento raspravljalo o tome kako u Indiji s mrtvim mužem sahranjuju i njegovu ženu. Mlada žena &#263;e na to Shawu:<br />

- Zar to nije stra&scaron;no?<br />

- Naravno, jadni muž! &ndash; potvrdi Shaw.<br />

<br />

Shaw je jednom prilikom prisustvovao premijeri svoga djela. Publika je burno pljeskala, a jedan gospodin je uporno zviždao. Kada se odu&scaron;evljenje publike sti&scaron;alo, Shaw se okrene u pravcu odakle se &#269;ulo zviždanje i re&#269;e:<br />

- Gospodine s va&scaron;om ocjenom svoga rada potpuno se slažem. Ali &scaron;to možemo raditi nas dvojica protiv &#269;itave publike.<br />

<br />

Shaw povjeri mladom novinaru nekoliko podataka o svom budu&#263;em djelu. Zatim mu re&#269;e:<br />

- Da vam ispri&#269;am i sadržaj komedije koju sam upravo napisao.<br />

- Dobro. &ndash; re&#269;e novinar.<br />

- Prvi &#269;in. Muž pita: &ldquo;Da li me voli&scaron;?&rdquo; Žena odgovori: &ldquo;Obožavam te.&rdquo;. Drugi &#269;in. Muž pita: &ldquo;Da li me voli&scaron;?&rdquo; Žena odgovori: &ldquo;Obožavam te.&rdquo;. Tre&#263;i &#269;in. Muž pita: &ldquo;Da li me voli&scaron;?&rdquo; Žena odgovori: &ldquo;Obožavam te.&rdquo;. Zavjesa.<br />

- Divno! Ali oprostite gdje je tu zaplet? &ndash; upita novinar.<br />

- Zaplet? Zaplet je u tome &scaron;to u sva tri &#269;ina glumi ista žena dok je u svakom &#269;inu drugi muž.<br />

<br />

Mladi &ldquo;neotkriveni&rdquo; pisac poslao je Shawu svoje novo djelo da izrazi svoje mi&scaron;ljenje. Shaw odgovori:<br />

- Va&scaron;e djelo sadrži mnogo lijepoga i mnogo novoga. Ali ono &scaron;to je novo nije lijepo, a &scaron;to je lijepo nije novo.<br />

<br />

Mladi glumac molio je Shawa da mu napi&scaron;e preporuku i Shaw mu na svoj na&#269;in iza&#273;e u susret:<br />

- Najtoplje preporu&#269;ujem glumca gospodina R. Igra Hamleta, Cezara, Shaylocka, bridž i bilijar. Bilijar igra najbolje.<br />

<br />

Shawu do&#273;e jedan mladi&#263; i po&#269;e mu nadugo i na&scaron;iroko obja&scaron;njavati da je ostavio studij medicine jer se želi posvetiti književnom radu i time koristiti &#269;ovje&#269;anstvu.<br />

- Zato nije potrebno da postanete književnik.<br />

- Za&scaron;to?<br />

- Vi ste poslali zaslužni za &#269;ovje&#269;anstvo ve&#263; time &scaron;to ste se odrekli studija medicine.<br />

<br />

Shaw nikako nije mogao podnijeti uobraženu aristokraciju. Kada je jednom primi pozivu kojem je pored ostalog pisalo:<br />

- Lord C. bi&#263;e kod ku&#263;e u utorak izme&#273;u &#269;etiri i &scaron;est sati, Shaw ga je vratio dopisav&scaron;i &ndash; George Bernard Shaw tako&#273;er.<br />

<br />

SOKRAT<br />

Kada su Sokrata upitali koja životinja najlju&#263;e ujeda on odgovori:<br />

- Od divljih &ndash; klevetnik, od pripitomljenih &ndash; ulizica.<br />

<br />

SREMAC<br />

Pisac Stevan Sremac bio je u dru&scaron;tvu u kojem se poveo razgovor i o porezu. Neko vrijeme je slu&scaron;ao razgovor, a zatim se i on uklju&#269;i:<br />

- Mislim da bi od svih poreza najunosniji bio onaj na žensku ljepotu.<br />

- Kako to?<br />

- Jer bi ga svaka žena s odu&scaron;evljenjem pla&#263;ala.<br />

<br />

SWIFT<br />

Odvjetnik upita Johnatana Swifta tko bi dobio parnicu kad bi se parni&#269;ili sve&#263;enik i vrag. Pisac bez zadr&scaron;ke odgovori:<br />

- Bez sumnje vrag jer ima sve odvjetnike na svojoj strani.<br />

<br />

TERMISTOKLES<br />

Atenski politi&#269;ar Termistokles jednom prilikom u &scaron;ali re&#269;e da njegov mali sin vlada Gr&#269;kom. Njegovi za&#269;u&#273;eni prijatelji zatražili su od njega da to objasni. I Temistokles re&#269;e:<br />

- Sasvim jednostavno: Atenjanin vladaju Gr&#269;kom, ja Atenjanima, moja žena zapovijeda meni, a moj sin mojoj ženi.</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-21

pregleda:

ključne reči: anegdote anegdota zanimljivosti poznate licnosti zivot poznatih