NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Anegdote 4

Zanimljive anegdote iz zivota poznatih licnosti koje sigurno niste znali

Anegdote 4

<p>

DARWIN<br />

&#268;esto se dogodi da i najobi&#269;nije pitanje nanese neprilike i najve&#263;em znanstveniku. To se dogodilo i Darwinu kada mu je njegova mala ne&#263;akinja postavila pitanje u obliku zagonetke:<br />

- &Scaron;to ima ma&#269;ka, a nema nijedna druga životinja?<br />

Darwin je dugo razmi&scaron;ljao i na kraju je ipak odustao. Djevojci kojoj je bilo veoma drago &scaron;to je dovela Darwina u takvu nepriku odgovori: &ndash; Oh, dragi striku zar zaista ne zna&scaron; to? Pa zna se &ndash; ma&#269;i&#263;e!<br />

<br />

DITRICH<br />

Filmska glumica Marlen Ditrich prisustvoval je jednom predavanju o inteligenciji mu&scaron;karaca i žena. Poslije predavanja predava&#269; se obratio &ldquo;najljep&scaron;oj baki na svijetu&rdquo; i upitao je ima li &scaron;to dodati na temu. Marlen mu je odgovorila:<br />

- Možda je istina da su mu&scaron;karci inteligentniji od žena, ali ja jo&scaron; nisam vidjela ženu koja bi tr&#269;ala za glupim mu&scaron;karcem i samo se divila njegovim lijepim nogama.<br />

<br />

DUMAS<br />

Na zabavi kod jedne otmjene pari&scaron;ke dame pristupi uobraženi plemi&#263; Dumasu i bezobrazno ga upita:<br />

- Oprostite, gospodine Dumas, da li je istina da je va&scaron; otac mulat?<br />

- Istina.<br />

- Dakle, va&scaron; je djed bio crnac.<br />

- Da.<br />

- I &scaron;to je bio va&scaron; pradjed?<br />

- Majmun.<br />

Plemi&#263; se po&#269;ne grohotom smijati, ali mu Dumas ozbiljno uzvrati:<br />

- Da, da kao &scaron;to vidite, moje porijeklo se zavr&scaron;ava tamo gdje va&scaron;e po&#269;inje.<br />

<br />

EINSTEIN<br />

Kada su se jednom zgodom sreli Albert Einstein i Charlie Chaplin, po&#269;eli su razgovor o slavi. U tom razgovoru Einstein je rekao Chaplinu:<br />

- Vi ste popularni jer vas cijeli svijet razumje. A ja sam pak slavan zato &scaron;to nitko ne razumije ono &scaron;to govorim.<br />

<br />

FILIP MAKEDONSKI<br />

Na samom vrhu svoje vladavine, kada je pretendirao osvojiti Gr&#269;ku, Filip Makedonski po&scaron;alje poruku Spartnacima:<br />

- Ako do&#273;em u va&scaron;u zemlju, sve &#263;u pobiti i spaliti!<br />

Spartanci su mu odgovorili:<br />

- Ako&hellip;<br />

<br />

FRANCE<br />

&#268;ekaju&#263;i svoju punicu France naredi svom sluzi:<br />

- Evo ti deset franaka, idi na stanicu i do&#269;ekaj moju punicu.<br />

- A &scaron;to ako ne do&#273;e?<br />

- U tom slu&#269;aju dobi&#263;e&scaron; jo&scaron; deset franaka.<br />

<br />

FRANKLIN<br />

Benjamin Franklin bio je protiv toga da pravo glasa imaju samo poreski obveznici. Povodom toga jednom je rekao:<br />

- Imam lijepog magar&#269;i&#263;a za kojega pla&#263;am porez, dakle imam pravo glasa. Kada mi životinja bude uginula, ne&#263;u vi&scaron;e pla&#263;ati, i prema tome ne&#263;u vi&scaron;e biti glasa&#269;. A sada bih zaista želio znati tko je zapravo glasa&#269;: ja ili moj magarac?<br />

<br />

FRIEDRICH VELIKI<br />

Jednom je, u vrijeme mira s Francuzima, njema&#269;ki car Friedrich Veliki dodijelio orden nekom svom kapetanu. On je zahvaljuju&#263;i rekao:<br />

- Veli&#269;anstvo, volio bih da sam to odlikovanje zaslužio na bojnom polju.<br />

- Da, da, svakako &ndash; odgovori car &ndash; ali zar mislite da bih zbog vas sada trebao zapo&#269;eti neki novi rat?<br />

<br />

G&Ouml;THE<br />

Pisac i pjesnik G&ouml;the sjedio je jedne ve&#269;eri u gostionici i pio vino s vodom. Kod susjednog stola sjedilo je dru&scaron;tvo objesnih studenata koji su pili vino. Jedan od njih upita G&ouml;thea:<br />

- Za&scaron;to mije&scaron;ate vino s vodom i time ga kvarite?<br />

Pjesnik im objasni:<br />

- Sama voda &#269;ini živa bi&#263;a nijemima. To dokazuju ribe. Samo vino vodi u glupost. To dokazujete vi, mlada gospodo. A po&scaron;to ne želim biti ni jedno ni drugo, mije&scaron;am vino s vodom.<br />

<br />

IBSEN<br />

Kada Henrik Ibsen jo&scaron; nije bio toliko poznat u svijetu, primio je od izdava&#269;a za ro&#273;endan na poklon lijep sat. Za nekoliko dana pisac se požali izdava&#269;u da mu sat ne ide. A izdava&#269; ga upita:<br />

- A vi mislite da va&scaron;e stvaru idu?<br />

<br />

KANT<br />

<br />

Kada je Immanuel Kant bio u ve&#263; poodmaklim godinama, prijatelj ga je upitao za&scaron;to se nije oženio. Kant odgovori:<br />

- Vidi&scaron;, to je ovako: u mladosti, kad mi je žena bila potrebna, nisam je imao &#269;ime hraniti, a sada kada bih je mogao hraniti nije mi vi&scaron;e potrebna.<br />

<br />

Kada su Kanta upitali koji od slu&scaron;alaca najvi&scaron;e posje&#263;uju njegova predavanja, on odgovori:<br />

- Moji slu&scaron;aoci su ve&#263;inom studenti, mlade djevojke i oficiri. Studneti dolaze jer znaju da sam &#269;lan ispitne komisije, djevojke dolaze zbog studenata, a oficiri zbog djevojaka.<br />

<br />

KOCH<br />

Bakteriologa i lije&#269;nika Roberta Kocha netko je htio u dru&scaron;tvu poniziti te ga upita:<br />

- Da li ste vi lije&#269;nik za stoku?<br />

Koch živahno odgovori:<br />

- Da, a &scaron;to vas boli?<br />

<br />

MASARYK<br />

Politi&#269;ar dr Jaroslav Stranski bio je pozvan u Topol&#269;ianke kod predsjednika Masaryka. Njihov razgovor iznenada je zapeo i da bi gost prekinuo &scaron;utnju koja mu se u&#269;inila neprijatnom progovorio je:<br />

- Kako se veli&#269;anstveno ovi hrastovi dižu prema nebu: kao da su tornjevi gotskih crkava. Uz to su stari ve&#263; vi&scaron;e stotina godina i tko zna &scaron;to bi nam pri&#269;ali kad bi znali govoriti!?<br />

Na taj pjesni&#269;ki poriv Masaryk je odgovorio:<br />

- Rekli bi: Mi nismo hrastovi, ve&#263; kestenovi, gospodine doktore.<br />

<br />

MATO&Scaron;<br />

<br />

Mato&scaron; je volio postavljati svojim poznanicima neobi&#269;ne zagonetke tako je jednom prilikom u dru&scaron;tvu izrekao i ovu zagonetku:<br />

- U jednu rupu ulazi&scaron;, na dvije izlazi&scaron; i kada misli&scaron; da si iza&scaron;ao tek se onda na&#273;e&scaron; unutra. &Scaron;to je to?<br />

Nitko nije znao odogvor. To&#269;an odgovor je: hla&#269;e.<br />

<br />

Mato&scaron; je vidio na ulici jednu ženu kako tu&#269;e svoje dijete po glavi. Revoltiran takvim postupkom on joj pristupi i re&#269;e:<br />

- Kad ve&#263; mislite batinama da odgajate svoje dijete, onda ga bar ne tucite po glavi. To može imati &scaron;tetne posljedice!<br />

- Vrlo važno! I mene su moji roditelji tako odgajali. &ndash; odgovori žena.<br />

- Uvi&#273;ate, dakle, da ja imam pravo! &ndash; re&#269;e joj Mato&scaron; i ode prije nego &scaron;to je zbunjena žena razumijela Mato&scaron;evu re&#269;enicu.<br />

<br />

ME&Scaron;TROVI&#262;<br />

Ivan Me&scaron;trovi&#263; obja&scaron;njavao je na izložbi svome dru&scaron;tvu svoja izložena djela. Iznenenada se javi strogi &#269;uvar:<br />

- Ne smijete dirati izložene predmete!<br />

Na to kipar uzvrati:<br />

- Dragi prijatelju kada biste znali koliko puta sam se ve&#263; dotakao rukama ovih kipova!<br />

- Va&scaron;a sre&#263;a, gospodine, da to nisam opazio. &ndash; uzvrati &#269;uvar koji nije znao s kim razgovara.<br />

<br />

MICHELANGELO<br />

Talijanski slikari Rafaelo i Michelangelo nisu bili najbolji prijatelji. Uz to stilovi života bili su im posve razli&#269;iti. Dok je Rafaelo živio rasko&scaron;no kao kakav knez Michelangelo je bio skroman. Jednom prilikom kada je Rafaelo posjetio papu pratilo ga je pedeset slikara, dok je Michelangelo u posjet, kao i uvijek, i&scaron;ao sasvim sam. Zato je Michelangelo bocnuo Rafaela:<br />

- Vi hodate s tolikom pratnjom kao neki vojskovo&#273;a!<br />

Na &scaron;to je Rafaelo odgovorio:<br />

- A vi uvijek idete sami kao neki krvnik.<br />

<br />

MONTESQUIE<br />

Svojom knjigom Duh zakona Montesquie je izazvao pravu revoluciju duhova. Jednom se prepirao s parlamentarcem iz Bordeauxa zbog jedne filozofske uzre&#269;ice. Politi&#269;ar je po svaku cijenu htio biti u pravu i na kraju &#263;e:<br />

- Ako ne bude to&#269;no tako kao &scaron;to kažem dajem vam svoju glavu.<br />

Na to &#263;e Montesquie:<br />

- Primam je, maleni pokloni u&#269;vr&scaron;&#263;uju prijateljstvo.<br />

<br />

MORE<br />

Thomas More potekao je iz vrlo skromne obitelji, ali se svoga porijekla nikad nije stidio. Kada ga jedan lord upita da li je njegov otac zaista bio samo trgovac More odgovori potvrdno. Lord se namrgodio:<br />

- Za&scaron;to niste i vi postali trgovac?<br />

More odgovori s osmijehom na licu:<br />

- Oprosite, a da li je va&scaron; otac zaista bio dobro odgojeni džentlmen?<br />

- Naravno. &ndash; potvrdi lord.<br />

- Pa za&scaron;to i vi niste postali?<br />

<br />

NAPOLEON<br />

Na mar&scaron;u na Italiju Napoleon je imao za pomo&#263;nika generala Ogeroa koji je smatrao da ne mora slu&scaron;ati zapovijedi nadre&#273;enog. Napoleon je to neko vrijeme trpio, a kada je previ&scaron;io mjeru Napoleon mu zaprijeti:<br />

- Gospodine! Vi ste za glavu vi&scaron;lji od mene, ali ako ne bude izvr&scaron;avali moje zapovijedi ta razlika &#263;e uskoro nestati.<br />

<br />

OSMAN PA&Scaron;A<br />

Kad je Osman pa&scaron;a bio imenovan za sultanovog izaslanika u Bosni na putu se odmarao u jednom kr&scaron;&#263;anskom preno&#263;i&scaron;tu. Upitao je tada 80-godi&scaron;njeg gostioni&#269;ara koliko se vladara sje&#263;a u svom životu. Na &scaron;to je gostioni&#269;ar odgovorio:<br />

- Gospodine toliko ih je bilo koliko je meni godina.<br />

- A koji je od njih bio najbolji?<br />

- Neka te Bog zadugo sa&#269;uva, gospodine. Jednom su nam poslali iz Stambola pa&scaron;u koji je me&#273;utim umro jo&scaron; prije nego &scaron;to je stigao do nas. On je od svih bio najbolji.<br />

<br />

PICASSO<br />

Modernisti&#269;kog slikara Picassa upitali su da li je priroda uistinu takva kakvom je on slika, a slikar odvrati:<br />

- To bi bilo stra&scaron;no.</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-21

pregleda:

ključne reči: anegdote anegdota zanimljivosti poznate licnosti zivot poznatih