NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Tehnicka podrska i pitanja

Raditi utehnickoj podrsci mozda deluje kao lak posao,samo sedis i pricas,ali kakva sve nebulozna pitanja oni dobijaju mnogi bi se verovatno ubili do sad

Tehnicka podrska i pitanja

<p>

U emisiji &ldquo;POLARATOR&rdquo; na tre&#263;em kanalu u &#269;etvrtak 21. 03. &lsquo;91. u<br />

delu emisije kada su voditelji odgovarali na pitanja gledalaca<br />

vezana za kompjutere jedno od postavljenih pitanja je bilo: &ldquo;Želeo<br />

bih da kupim kompjuter; &#269;uo sam da je 386 dobar pa sam hteo da &#269;ujem<br />

&scaron;ta vi mislite, ali zbog fanansijske situacije bih kupio samo<br />

tastaturu i priklju&#269;io je na TV a kao spoljnu memoriju bih koristio<br />

kasetofon?&rdquo;<br />

Voditelj je jednostavno ostao bez teksta.</p>

<p>

* Compaq razmatra da promeni komandu &ldquo;Press Any Key&rdquo; u &ldquo;Press Return<br />

Key&rdquo; zbog poplave poziva sa pitanjem gde se nalazi &ldquo;Any&rdquo; dugme na<br />

tastaturi.</p>

<p>

* Tehni&#269;ka podr&scaron;ka firme AST imala je poziv od korisnika koji se žalio<br />

da je veoma komplikovano upravljati mi&scaron;em sa &ldquo;&scaron;titnikom od pra&scaron;ine&rdquo;.<br />

Na kraju je ispalo da je &ldquo;&scaron;titnik od pra&scaron;ine&rdquo; plasti&#269;na vre&#263;ica u<br />

kojoj je mi&scaron; bio zapakovan.</p>

<p>

* Jedan Compaq tehni&#269;ar primio je poziv od korisnika koji se žalio da<br />

njegov sistem ne&#263;e da &#269;ita tekstualne datoteke sa njegovih starih<br />

disketa. Posle postepenog eliminisanja mogu&#263;ih uzroka kao &scaron;to su<br />

magneti ili izvori toplote [kojima su diskete možda bile izložene],<br />

ustanovljeno je na kraju da je korisnik stavio nalepnice na diskete,<br />

a zatim uvukao diskete u pisacu ma&scaron;inu i otkucao nazive na njima.</p>

<p>

* Jedan kupac kod firme AST zamoljen je da po&scaron;alje kopije defektnih<br />

disketa. Posle nekoliko dana stiglo je pismo sa fotokopijama<br />

disketa.</p>

<p>

* Dell tehni&#269;ar savetovao je mu&scaron;teriju da stavi flopi disketu nazad u<br />

flopi drajv i da zatvori vrata. Ovaj je zamolio tehni&#269;ara da sa&#269;eka,<br />

a onda se preko telefona &#269;ulo kako je ovaj spustio slu&scaron;alicu, ustao<br />

i oti&scaron;ao na drugi kraj sobe da zatvori vrata od sobe.</p>

<p>

* Drugi Dell korisnik zvao je [tehnicku podr&scaron;ku] da se žali kako<br />

njegov kompjuter ne&#263;e da po&scaron;alje fax. Posle 40 minuta telefonskog<br />

re&scaron;avanja problema, tehni&#269;ar je shvatio da &#269;ovek drži dokument<br />

ispred monitora i pritiska [mi&scaron;em] dugme &ldquo;send&rdquo;.</p>

<p>

* Jo&scaron; jedan Dell korisnik zvao je da njegova tastatura vi&scaron;e ne&#263;e da<br />

radi. &#268;istio ju je tako &scaron;to je celu tastaturu zagnjurio u sapunicu<br />

i ostavio je u vodi ceo dan, a zatim je rastavio tastere i svaki<br />

posebno oprao.</p>

<p>

* Zbunjeni korisnik IBM ra&#269;unara imao je problem sa &scaron;tampanjem<br />

dokumenata. Rekao je tehni&#269;aru IBM-a da mu kompjuter kaže da &ldquo;ne<br />

vidi printer&rdquo;. Onda je takode poku&scaron;ao da okrene monitor ka &scaron;tampa&#269;u,<br />

ali kompjuter ni tada nije mogao da &ldquo;vidi&rdquo; &scaron;tampa&#269;.</p>

<p>

* Dell tehni&#269;ar primio je poziv od korisnika koji je bio besan jer mu<br />

je njegov kompjuter rekao da je on &ldquo;bad and invalid&rdquo; (lo&scaron; i<br />

nevaljao). Tehni&#269;ar mu je odgovorio da tu poruku ne treba da uzme<br />

li&#269;no.</p>

<p>

* Jedna nova korisnica pozvala je Dell tehni&#269;ku podr&scaron;ku i rekla da ne<br />

može da uklju&#269;i svoj novi Dell kompjuter. Posle uveravanja da je<br />

kompjuter pravilno uklju&#269;en na mrežno napajanje, tehni&#269;ar je pitao<br />

&scaron;ta se desilo kada je pritisnula dugme na kome pi&scaron;e &ldquo;Power&rdquo;. Njen<br />

odgovor je bio da pritiska i pritiska ovu nožnu pedalu ali da se<br />

ni&scaron;ta ne de&scaron;ava. &ldquo;Nožna pedala&rdquo; bio je u stvari mi&scaron;.</p>

<p>

* Jedna druga mu&scaron;terija firme Compaq pozvala je tehni&#269;ku podr&scaron;ku da<br />

kaže da njen ganc novi kompjuter ne&#263;e da radi. Rekla je da je<br />

otpakovala kompjuter, ukju&#269;ila ga u struju i sedela je pored njega<br />

20 minuta &#269;ekaju&#263;i da se ne&scaron;to desi. Kada ju je tehni&#269;ar upitao &scaron;ta<br />

se desilo kada je pritisnula prekida&#269; na ku&#263;i&scaron;tu, pitala je &ldquo;A kakav<br />

prekida&#269;?&rdquo;</p>

<p>

* Jo&scaron; jedna istinita pri&#269;a iz Nowell-a.<br />

Halo, je li to tehni&#269;ka podr&scaron;ka?<br />

Da, kako vam mogu pomo&#263;i?<br />

Držac za &#269;a&scaron;e na mom PC-iju je polomljen a kompjuter je jo&scaron; pod<br />

garancijom. Je l&rsquo; se može popraviti?<br />

Izvinite, jeste li rekli: &ldquo;drža&#269; za ca&scaron;e?&rdquo;<br />

Da, to je pri&#269;vr&scaron;&#263;eno na prednjoj strani mog kompjutera.<br />

Molim vas izvinite ako zvu&#269;im zbunjeno; to je zato &scaron;to jesam<br />

zbunjen. Jeste li vi dobili taj deo na promociji, na sajmu? Kako<br />

ste dobili taj &ldquo;drža&#269; za &#269;a&scaron;e&rdquo;? Ima li on neku oznaku na sebi?<br />

Dobila sam ga sa kompjuterom. Ne znam ni&scaron;ta o nekoj promociji.<br />

Od oznaka ima samo &ldquo;4X&rdquo; na sebi.</p>

<p>

U ovom trenutku tehni&#269;ar je morao da prekrije slu&scaron;alicu u napadu<br />

smeha. Ta osoba je koristila ladicu od CD-ROM drajva kao drža&#269; za<br />

&#269;a&scaron;e i onda se ladica odlomila.</p>

<p>

* Jedan IBM korisnik imao je problem sa instaliranjem softvera i zvao<br />

je podr&scaron;ku.<br />

Stavio sam u drajv prvi disk, i to je bilo OK. Onda je reklo da<br />

stavim drugi disk i bilo je nekih problema sa diskom. Kada je<br />

reklo da stavim tre&#263;i disk &ndash; nisam ga &#269;ak mogao ni ugurati&hellip;<br />

Ovaj tip nije shvatio da &ldquo;Insert Disk 2&Prime; zna&#269;i da se prvo izvadi<br />

disk 1.</p>

<p>

* U sli&#269;nom slu&#269;aju, korisnik je pratio instrukcije za istalaciju<br />

softvera. U instrukcijama je pisalo da treba izvaditi disk iz omota<br />

i ubaciti ga u drajv. Korisnik je fizi&#269;ki otvorio disketu i onda se<br />

&#269;udio u &#269;emu su nastali problemi.</p>

<p>

* Na Zapadu se &scaron;iri strah od najezde kompjuterskih virusa iz SSSR.<br />

Medutim, to je tehni&#269;ki nemogu&#263;e jer su ruski virusi programirani na<br />

&#263;irilici i ne mogu ni&scaron;ta zapadnim ra&#269;unarima.</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-23

pregleda:

ključne reči: tehnicka podrska glupa pitanja neverovatna pitanja tehnicka podrska i pitanja