NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Ulicna anketa sa romskom populacijom

Potpuno saramantna anketa

Ulicna anketa sa romskom populacijom

<p>

Q: Za&scaron;to žirafa ima duga&#269;ak vrat?<br />

A: Pa mora, sirota, živi u planinu i to&hellip;</p>

<p>

Q: Koje je va&scaron;e tajno oružje?<br />

A1: Moje tajno oružje je kad ja radim a kom&scaron;ije me zovu na kafu.<br />

A2: Moje tajno oružje je moja keva Džurdža koja ima tre&#263;i dan crni pojas.</p>

<p>

Q: &Scaron;ta je za vas ljubav?<br />

A: Kada va&#263;aram devojku za guzu preko farmerkama.</p>

<p>

Q: &Scaron;ta su to dijabole?<br />

A: Dijabole? To je vrsta ljudi koji no&#263;u juru slepi mi&scaron;ovi.</p>

<p>

Q: &Scaron;ta zna&#269;i izreka sto ljudi sto &#263;udi?<br />

A: Sto ljude sto &#263;ulo? Paz&rsquo; da ti kažem. Sto ljude to mora da bude sto ljude, a sto &#263;ulo to mož da bude sto &#263;ulo a i ne mora da bude sto &#263;ulo.</p>

<p>

Q: Koliko lubenica ima u 1kg?<br />

A: Lubenica? Pa vi ste sigurno mislili na krastavce.</p>

<p>

Q: Da li &#263;e da do&#273;u vanzemaljci?<br />

A: Vanzemljaci? Ako ho&#263;eju da do&#273;eju nek do&#273;eju ako ne&#263;eju ne moraju.</p>

<p>

Q: Koja je najve&#263;a gra&#273;evina na svetu?<br />

A1: Hala sportova na Novi Beograd.<br />

A2: To je gra&#273;evina koju je izgradilo preduze&#263;e iz Leskovac.</p>

<p>

Q: Kako se zove va&scaron; orkestar? (pitanje je postavljeno grupi Roma s plehanim instrumentima)<br />

A: Džudi.<br />

Q: Za&scaron;to?<br />

A: Zato &scaron;to smo svi džudiste.</p>

<p>

Q: &Scaron;ta radi&scaron; kad ni&scaron;ta ne radi&scaron;?<br />

A: &#268;itam stripovi, gledam porni&#263;i i živim za fajt.</p>

<p>

Q: Za&scaron;to se mu&scaron;karci ne &scaron;minkaju?<br />

A: Zato &scaron;to se znoje pa da im ti otrovi ne bi do&scaron;li u usta.</p>

<p>

Q: Koji je va&scaron; hobi?<br />

A1: Džudo, Džudo od malena. Terali su me da treniram k&rsquo;o neka životinja e.<br />

A2: Bebe sam pravila.</p>

<p>

Q:Koja je va&scaron;a omiljena igra&#269;ka?<br />

Cigan&#269;ica koja stoji iza: Barbika.<br />

Cigan&#269;ica koja odgovara: &#262;uti ti, Barbika&hellip;</p>

<p>

Q: Da li su žene emancipovane?<br />

A: AaA?!</p>

<p>

Q: Koja životinja bi hteli da budete?<br />

A: P&#269;ela.<br />

Q: A za&scaron;to p&#269;ela ?<br />

A: Pa p&#269;ela je marljiva, vredna&hellip; Pravi &#273;em&hellip;</p>

<p>

Q: Ko je va&scaron; idol?<br />

A: Majkl Džekson.<br />

Q: A za&scaron;to?<br />

A: Pa de&#269;ko se lepo obla&#269;i, ima fine bele &#269;arape, puno dobrih riba, i vidi se da živi za fajt.</p>

<p>

Q: &Scaron;ta vam je cilj u životu?<br />

A: Da jedem sendvi&#269;i na sprat.</p>

<p>

Q: Koju boju o&#269;iju biste voleli da imate?<br />

A: Pa &hellip; volela bih da imam &hellip; o&#269;i boje ka pamarandža.</p>

<p>

Q: Koji je va&scaron; tip mu&scaron;karca ?<br />

A: (baba crveni, gleda levo desno i kaže &hellip;) Eve ga, onaki brka.</p>

<p>

Q: &Scaron;ta je to dobra riba ?<br />

A: Pa ono, da bude dobro gra&#273;ena, da se tu&scaron;ira svaka tri &#269;etiri dana&hellip;</p>

<p>

Q: Da li se brže tr&#269;i u braon ili u crnim cipelama?<br />

A: U braon, bolje prijanjaju uz zemlju.</p>

<p>

Q: Kako se vi udvarate devojci?<br />

A: Ja se predstavim da sam iz Nema&#269;ku!</p>

<p>

Q: Da li vam se svi&#273;a Bebi Dol?<br />

A: Odli&#269;no je. Koristim ga i za lice i za telo.</p>

<p>

Q: &Scaron;ta vas najvi&scaron;e nervira u životu?<br />

A: Ma mlatu nas ovi snikersi, o&#263;e da nas poludu.</p>

<p>

Q: &Scaron;ta biste rekli da vas žena vara?<br />

A: (Muž stoji pored žene): Ko bre da me vara? Ona? Pa vidi&scaron; kaka je &scaron;ugava.</p>

<p>

Q: &Scaron;ta biste poru&#269;ili vanzemaljcima?<br />

A: Zemljacima?<br />

Q: Ma ne, vanzemaljci su oni koji ne žive na na&scaron;oj planeti.<br />

A: Aa, pa ako ne&#263;e da živi ne mora, gde mu bolje &scaron;iroko mu polje.</p>

<p>

Q: Koja vam je omiljena životinja?<br />

A: Lav.<br />

Q: Za&scaron;to lav?<br />

A: Pa car je na sve životinje, ima grivu, a i &scaron;meker je ovako&hellip;.</p>

<p>

Q: Voditeljka: Imate li nekoga ko vam se svi&#273;a?<br />

A: Imam, evo vi, ba&scaron; ste &scaron;aramantni!</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-15

pregleda:

ključne reči: ulicna anketa sa romskom populacijom cigani romi anketa