NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Leskovacka Crvenkapa

Zvali su gu Crvenkapa. Imala je neku crvenu kapu kod Kinezi što vu kupili, jer babu mrzelo da vu plete kapu.

Leskovacka Crvenkapa

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family:verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;">Leskovačka Crvenkapa<br />

<br />

Bilo jednom jedno devojčče, maleččko i ubavo be&scaron;e. Zvali su gu Crvenkapa. Imala je neku crvenu kapu kod Kinezi &scaron;to vu kupili, jer babu mrzelo da vu pletee kapu. Malo vu popke pletee svaku godinu, jo&scaron; i s&#39; kapu će se s&#39;d zanosi.<br />

<br />

A i vunica poskupe mnogo tuj godinu.<br />

<br />

Crvenkapa je živela s&#39; majku i s&#39; tatka, u kuću pored golemu &scaron;umu. Taččnije u Ččukljenik. Na drugi kraj je živela baba njena. U Tulovo. Razdaljina taman tol&#39;ka da ti oteknu .... dok stigne&scaron;. Noge da ti oteknu.<br />

<br />

Jednog dana majka je poslala Crvenkapu da odnese podvarak &scaron;to je skuvala za babu i omesen &lsquo;leb, jer baba ne voli kupovni, mnogo vu žilavi a već pola zubi nema. Sve joj to nabuta u kro&scaron;nju i preko toj teglu ljutenicu. Crvenkapa popizde. Em će se maje pe&scaron;ke, jer je nedelja i kombi nema, em treba nosi 100 kila jedenje. Razmi&scaron;lja se Crvenkapa: &quot;Kude sad da idem u pi*du materinu?&quot; Nego koe će, baba gladna, a možda vu i da neki dinar za u grad.<br />

<br />

Sabra ona džopke i krenu polako.<br />

<br />

Majka gu upozori da se ne maje mnogo, nego pravo kod babu i nazad. Posebno vu je rekla da ne skreće od put pa da umaže u blati&scaron;te cipelke ko pro&scaron;li put. Jedva gi je očistila. Crvenkapa sve saslu&scaron;a, al&#39; vu na drugo uvo izađe. I pođe ona. Dok izađe iz selo i malo na tam dok ide pored njive brzo joj prođe put. Plus i neki kuččiki selski gu pojuri&scaron;e, pa začč&#39;s stiže do kraj seloo. Tad počče se razmi&scaron;lja kol&#39;ko će vu treba do babu, pa re&scaron;i da ga krati kroz &scaron;umu.<br />

<br />

Na poččetak &scaron;umu prijede vu se grojze i obrsti na kom&scaron;iju malo od vinograd. Dok je to radila, ičč nije primetila da je iza jednu bukvu gleda neki. Vuk. Razdra se on odjedared &quot;Koe radi&scaron; tuj, a?&quot; Crvenkapa se usra. Mislim figurativno. Kad vide ko je, samo potuli &scaron;iju. Misli se le, le s&#39;g ako mi kaže na majku ima s&#39;e da me iskube. Ili na babu, ima me odere sa sukaljku kad dođem. Jer baba je volela sa sukaljku da tepa zatoj &scaron;&#39;o &#39;e s&#39; jednu stranu praktiččno (nema ruke da gu boliv), a sa drugu stranu efikasno (ne pravi&scaron; se posle mnogo pametan).<br />

<br />

Prilazi vuk, &scaron;iri se ne&scaron;to i onako pita kao nezainteresovan: Koe ra&#39;i&scaron; be devojččice? Dal&#39; te iscima? Berem si grojze, ćale me isprati. Kaže će propadne, mnogo ki&scaron;a bila, pa će se skape ako ga ne oberemo i ja rek&#39;o na babu da ponesem neki grozd da se zaraduje, ni&scaron;ta blago ne jede.<br />

<br />

Do&#39;ro be, ne pravdaj mi se - reče vuk. V&#39;im da krade&scaron;. Sram li te je?<br />

<br />

Crvenkapa oćutaa.<br />

<br />

Z&#39;ebavam se, be - nasmeja se vuk. Sve mu oberi na ovog majmuna, gađao me sa dr&#39;mlije pro&scaron;lu nedelju u lov kad be&scaron;e. Sreća pa proma&scaron;i. Je*em ga malumnog. I sin mu neje bolji. Zna&scaron; li koe sam ččuo? Pije drogu.<br />

<br />

Crvenkapa ga začuđeno pogledaa.<br />

<br />

Ozbiljno - rečče vuk. Koe si zinula? Stvarno. Nego baba koe radi, kako &#39;e?<br />

<br />

Nije ne&scaron;to dobro - odgovori Crvenkapa. Grip gu sad ovaj u&#39;vatio. I toj primi vakcinu i sve i ponovo. I pije lekovi i &scaron;to ti ne.. nema, jo&scaron; se ne mož opravi.<br />

<br />

I ovi doktori neznalice - rečče iznervirano vuk. Na vezu do&scaron;li, platili mesto ili preko stranke se iznabutali. Stra&scaron;no. Nego, kako će uđe&scaron; u kuću, ima&scaron; li ključč? -upita lukavo vuk, zaodeći kao ki&scaron;a oko Kragujevac.<br />

<br />

Ma ćale mi uradi dva do sad, ja gi izgubi. Sad nemam nijedan nego triput kucnem i baba zna da sam ja i otvori mi.<br />

<br />

Aj ce vidimo - rečče vuk i po najkraći put krenu do kuću. Al&#39; malo na tam&#39; upade u neki jendek, jedva se izvadi i onako utepan vide da će ga pretekne Crvenkapa pa metla do kuću, kad kom&scaron;ija, pored babu &scaron;to živi, kljusu postavio na kraj &scaron;umu.<br />

<br />

Aknu ga kljusa preko cvolike, izlete&scaron;e mu svitke na oči. Oćuta on, da ga ne ččuju u selo a u sebi se misli, je*em ti ja ovaj put &scaron;to ga izabra, je*em ti i babu i podvarak i jedenje i ovoj deti&scaron;te &scaron;untavo &scaron;to ga sret&#39;o.<br />

<br />

Kad je stig&#39;o do kuću vuk pokuca triput na vrata. Baba pita: &quot;Kuj je?&quot;<br />

<br />

Vuk reče: &quot;Iz Distribuciju babo. Će plaća&scaron; li raččuni?&quot;<br />

<br />

Baba reče: &quot;Nema ni&scaron;ta od toj.&quot;<br />

<br />

&quot;Znači da gu seččemo&quot; - unese se vuk u ulogu.<br />

<br />

&quot;Ako oće&scaron; glavu da izede&scaron;, sečči&quot; - odgovori preteći baka.<br />

<br />

Vuk se upla&scaron;i pa reče: &quot;&Scaron;alim se babo, iz Vodovod. Pukla cevka!&quot;<br />

<br />

Baba reče: &quot;Kam&#39; voda ako je pukla cevka? Oćete li miliciju da zovem, manguparijo?&quot;<br />

<br />

Vuk vide da će naje*e pa počče: &quot;Ma po&scaron;tar babo, penziju ti nosim. Sedmi deo, druga ččetvrtina januarska penzija od pre&#39;pro&scaron;le godine.&quot;<br />

<br />

&quot;A &scaron;to ne zbori&scaron; odma, pu&scaron;ka te raznela&quot; - uzbuđeno rečče baka.<br />

<br />

Kako otvori vrata tako gu vuk gutnu. Bez leb. Sasvem džopke. Uzede vuk drugu spavaćicu, kapu, obuče se. Turi naoččare, pa mu se zavrte u glavu. &quot;Koe sad ovo?&quot; misli se vuk. Aaaaa... jaku dipotriju baba nosi. Nego će izdrži dok se ne dovučče Crvenkapa.<br />

<br />

Ne prođe mnogo, vuk se taman zagledao u neku seriju na Pink kad ete gu Crvenkapa.<br />

<br />

Ččuka triput na vrata.<br />

<br />

E da ga je*em - pomisli se vuk. &quot;Ko je?&quot; - upita on.<br />

<br />

&quot;Ja sam be babo, koe me ispituje&scaron;&quot; - reče nervozno Crvenkapa.<br />

<br />

&quot;Ajde ulegni&quot; - rečče vuk.<br />

<br />

&quot;Reko ti &scaron;esto put da zaključčuje&scaron; vrata&quot; - odgovara Crvenkapa.<br />

<br />

Ččim uđe, Crvenkapa be&scaron;e iznenađena s&#39; babin izgled.<br />

<br />

&quot;Koe ti je be babo, &scaron;to tako izgleda&scaron;? Kol&#39;ke su ti rukeee..&quot;<br />

<br />

&quot;Pa da te zagrlim be v&#39;&scaron;lo malečka&quot; - rečče vuk.<br />

<br />

&quot;A očči? Koe? Gledaj gi? Dal&#39; si varila ne&scaron;to s&#39; dedin aparat noć&#39;s?&quot;<br />

<br />

&quot;More doktor mi dade neku dioptriju, rasipa me. Ovolke mi očči, ičč mi ne odgovara.<br />

<br />

Nego sad te vidim bolje. Gle &scaron;ta su te bubuljice izbile, ccccccc.&quot;<br />

<br />

&quot;Do&#39;ro babo, zaje*i, nego &scaron;to su ti tol&#39;ki u&scaron;i?&quot;<br />

<br />

&quot;Da te ččujem bolje&quot; - rečče vuk, &quot;zato nemoj mi se dere&scaron; ovde uz krevet.&quot;<br />

<br />

&quot;A zubi? Gledaj gi kol&#39;ki su? Ko na vuci.&quot;<br />

<br />

&quot;Da te izedem bez &lsquo;lebac&quot; - rečče vuk. Ripnu i gutnu gu.<br />

<br />

Crvenkapin kom&scaron;ija je u tom momentu prolazio pored babinu kuću. Video je da mu je neko jeo po lojze pa je mislio da je vuk i tražio ga je po celu &scaron;umu.<br />

<br />

U subotu se majao po pijac i kupio novo držalje za sekiru, pa gu poneo.<br />

<br />

Kad začču vikanje i kao da se neko otima, on ulete u kuću udari vuka sa sekiru po til i aj &scaron;to mu glavu icepi nego ga na pola presečče.<br />

<br />

Ispado&scaron;e i baba i Crvenkapa iz vukovu me&scaron;inu.<br />

<br />

Tako zavr&scaron;i vuk karijeru, icepi mu kom&scaron;ija kr&scaron;tenicu, a onda on, baba i Crvenkapa zasedo&scaron;e da izedev majkin podvarak.<br />

<br />

&quot;Dodaj malo od ljutenicu&quot; - reče Crvenkapa. </span></span></p>

<p style="text-align: justify;">

<span style="font-family: verdana,geneva,sans-serif;"><span style="font-size: 14px;"><img alt="" src="http://content.beomedia.com/media/images/leskovacka-crvenkapa.jpg" style="width: 539px; height: 768px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;" /></span></span></p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2012-08-21

pregleda:

ključne reči: smesne price leskovacka crvenkapa srbijanci crvenkapa leskovac